Số lượt truy cập
Hôm nay 2029
Hôm qua 0
Tuần này 2029
Tháng này 197292
Tất cả 193394419
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ tư, 28/12/2022
Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện xây dựng thôn, bản nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 28/12/2022, Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện xây dựng thôn, bản nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được tổ chức tại huyện Ngọc Lặc với sự chủ trì của đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối CTXD NTM tỉnh.

Tại hội nghị, Văn phòng Điều phối CTXD NTM tỉnh đã trình bày Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện xây dựng thôn, bản nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, nhờ sự hỗ trợ của Trung ương, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, BCĐ tỉnh và UBND tỉnh, sự chủ động phối hợp tích cực của các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tiếp tục thu được những kết quả quan trọng. Năm 2022, toàn tỉnh có 12 thôn, bản miền núi đạt chuẩn NTM/55 thôn, bản đăng ký, đạt 21,8% KH và có 77 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu/60 thôn, bản đăng ký, đạt 128,33% KH.

Đến nay, toàn tỉnh có 12 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có 346/465 xã, 904 thôn (trong đó, 692 thôn bản miền núi) đạt chuẩn NTM; có 56 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 09 xã, 246 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bình quân toàn tỉnh đạt 17,7 tiêu chí/xã. Có 292 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có 01 sản phẩm OCOP cấp Quốc gia.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT,
             Chánh Văn phòng ĐP CTXDNTM tỉnh chỉ đạo Hội nghị


Công tác tuyên truyền được quan tâm hàng đầu nhằm xây dựng NTM toàn diện, hiệu quả và bền vững, với phương châm “Xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”. HĐND, UBND tỉnh đã ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ 100 triệu đồng cho mỗi thôn, bản đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu. Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, hội đoàn thể cấp tỉnh cũng đã phát huy vai trò, trách nhiệm, góp phần xây dựng NTM. BCĐ các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã triển khai đến thôn, bản đăng ký phấn đấu đạt chuẩn tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng Đề án/Kế hoạch và tổ chức thực hiện theo các chỉ tiêu, nội dung của tiêu chí thôn, bản NTM, NTM kiểu mẫu; trên cơ sở kết quả thực hiện, tổ chức đánh giá xét, công nhận thôn, bản đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu theo đúng quy định.

Năm 2022, các thôn, bản trong toàn tỉnh đã đầu tư, cải tạo và nâng cấp 389 nhà văn hóa thôn, bản; xây mới, nâng cấp được hơn 602 km đường giao thông nông thôn; 346,78 km kênh mương nội đồng; chỉnh trang 36.191 nhà ở dân cư; xây dựng 40.300 công trình vệ sinh đảm bảo 3 sạch... Các thôn sau khi đạt chuẩn, hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang, rộng rãi, tỷ lệ km đường giao thông được bê tông hóa hoặc nhựa hóa đạt 100% và tỷ lệ đường có rãnh tiêu thoát nước đạt trên 90%; tỷ lệ hộ gia đình có hàng rào xanh đạt 70%, tỷ lệ km đường giao thông được trồng hoa, cây xanh đạt 72%, tỷ lệ đường có hệ thống điện chiếu sáng đạt 90%. Tại các thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, không còn hộ nghèo đa chiều, thu nhập bình quân đạt 60-76 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 95%...

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế, đó là: số thôn, bản miền núi đạt chuẩn NTM đạt thấp so với chỉ tiêu kế hoạch (đạt 21,8%); công tác duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, NTM kiểu mẫu vẫn chưa được quyết liệt, dẫn đến các thôn, bản đã đạt chuẩn ở giai đoạn trước chưa đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí trong giai đoạn 2022 - 2025; việc liên kết sản xuất, tìm kiếm mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả, tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và quản lý còn nhiều hạn chế...

Nguyên nhân là do phần lớn các thôn, bản xây dựng NTM xuất phát điểm còn ở mức thấp, mặt bằng lại không đồng đều giữa các vùng và giữa các địa phương, huy động nguồn lực từ nhân dân và xã hội hóa cũng gặp rất nhiều khó khăn; một số chỉ tiêu, tiêu chí NTM, NTM kiểu mẫu của giai đoạn 2022 - 2025 được nâng cao hơn giai đoạn trước cả về số lượng và chất lượng, để hoàn thành các tiêu chí cần nhiều thời gian, kinh phí; vẫn còn một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, nhất là vai trò chủ thể của người dân nên còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của cấp trên...

Năm 2023, phấn đấu toàn tỉnh có 50 thôn, bản miền núi trở lên, đạt chuẩn NTM và có 60 thôn, bản trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Để đạt được điều đó, BCĐ xã, Ban phát triển thôn, bản cần xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng thôn, bản NTM, NTM kiểu mẫu. Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn xây dựng NTM, NTM trên địa bàn tỉnh. Chủ động triển khai, xây dựng thôn, bản NTM, NTM kiểu mẫu; các cấp quản lý phải thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời khắc phục, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, cơ sở, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Tích cực xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ, tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, đổi mới tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc đánh giá, công nhận thôn, bản NTM, NTM kiểu mẫu đảm bảo thực chất, không chạy theo thành tích. Quan tâm, chú trọng thực hiện, nâng cao chất lượng các nội dung liên quan đến cuộc sống của người dân; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của cộng đồng; công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn; công tác đảm bảo an toàn an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn; khai thác thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, nét đặc trưng về văn hóa... ở các thôn, bản gắn với phát triển sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái trên địa bàn./.

Nguồn tin: Văn phòng Sở
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 28018


Các tin khác:
 Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023 (25/12/2022)
 Cụm thi đua số 1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 (30/11/2022)
 Thông báo Kết quả chấm thi, kỳ thi thăng hạng viên chức năm 2022 (24/11/2022)
 Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa dự Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 về Nông nghiệp hữu cơ (22/11/2022)
 Các sự kiện hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia của Sở Nông nghiệp và PTNT (07/10/2022)
 Hội thảo giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp góp phần xây dựng nông thôn mới tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa (07/10/2022)
 Đánh giá tình hình thực hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 (04/10/2022)
 Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị học tập nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (29/09/2022)
 Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 (19/09/2022)
 Triển khai Kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2023 (11/09/2022)
    Đăng nhập
 
 
   

Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281


Chung nhan Tin Nhiem Mang