Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3917/SNNPTNT-KHTC 18/07/2024 Giao nhiệm vụ tham gia ý kiến về thoả thuận hướng tuyến đường dây điện 22kV xuất tuyến sau TBA 110kV Khu công nghiệp Nghi Sơn 1 (E9.43) cấp điện cho Khu công nghiệp số 3, 4-Khu kinh tế Nghi Sơn
3918/SNNPTNT-KHTC 18/07/2024 Tham gia ý kiến về chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Bồng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.
3921/SNNPTNT-KL 18/07/2024 Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo vệ, bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn tỉnh
3922/SNNPTNT-KHTC 18/07/2024 Cung cấp số liệu xây dựng báo cáo chính trị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, năm 2024.
3923/SNNPTNT-KHTC 18/07/2024 Báo cáo kết quả thực hiện, giải ngân Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An – Tháng 7/2024.
3924/SNNPTNT-KHTC 18/07/2024 Tham gia ý kiến về hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện nhánh rẽ đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV xi măng Long Sơn tại thị xã Bỉm Sơn của Tổng Công ty điện lực miền Bắc (lần 2).
3925/SNNPTNT-KHTC 18/07/2024 Tham gia ý kiến về đề nghị chấp thuận vị trí tập kết tạm vật liệu không thích hợp phục vụ các dự án trên địa bàn thị xã Nghi Sơn (lần 3)
3926/SNNPTNT-KHTC 18/07/2024 Tham gia ý kiến đề nghị chuyển đổi công năng sử dụng đối với tài sản dôi dư do sáp nhập
269/TTr-SNNPTNT 18/07/2024 Về việc phê duyệt khối lượng và dự toán thực hiện nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng tỉnh Thanh Hóa năm 2025
3927/SNNPTNT-VP 18/07/2024 Đề nghị gia hạn thông tin chứng thư số
3928/SNNPTNT-PTNT 18/07/2024 Phê duyệt Quyết toán nguồn vốn đền bù, GPMB hợp phần hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã thuộc DA hồ chứa nước Cửa Đặt
3929/SNNPTNT-TL 18/07/2024 Tham gia ý kiến việc khai thác trở lại tại mỏ cát số 18, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc của Công ty TNHH Minh Chung.
3931/SNNPTNT-TL 18/07/2024 Đề nghị báo cáo sơ kết thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
3932/SNNPTNT-QLXDCT 18/07/2024 Tham gia ý kiến về quy hoạch và giải pháp kỹ thuật dự án nâng cấp, cải tạo, khắc phục sạt lở tuyến đê Đông sông Cung đoạn từ K5+950÷K10+200, huyện Hoằng Hóa
3933/SNNPTNT-KHTC 18/07/2024 Giao nhiệm vụ tham gia ý kiến về đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nâng công suất cấp nước Chi nhánh cấp nước Triệu Sơn thuộc Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa tại tiểu khu Minh Tân, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn
1 2 3 4 5 6    
Đánh giá của bạn về Trang thông tin điện tử
117 người đã bình chọn
°
882 người đang online