Số lượt truy cập
Hôm nay 39585
Hôm qua 35121
Tuần này 74706
Tháng này 3302517
Tất cả 189443338
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ sáu, 02/02/2024
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024

Chiều ngày 02/02/2024, Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở, các đồng chí Phó Giám đốc Sở, thường trực Công đoàn ngành và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Sở.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2023 phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đã đạt nhiều kết quả ấn tượng, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, đó là:

(1) Tốc độ tăng trưởng (VA) đạt 4,16%, vượt 1,16% KH đã đề ra, cao nhất từ trước đến nay;

(2) Sản lượng lương thực đạt  trên 1,5 triệu tấn, bằng 100% KH;

(3) Diện tích tích tụ tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đạt 7.141 héc ta, vượt 0,6% KH;

(4) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 53,65%, bằng 100% KH;

(5) Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 97,5%, bằng 100% KH (trong đó tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn Bộ Y tế đạt 62% bằng 100% KH;

(6) Có thêm 01 đơn vị cấp huyện (đạt 100% KH); 17 xã đạt chuẩn NTM (đạt 100% KH); 24 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (vượt 02 xã so với KH); 08 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (đạt 100% KH).

Đạt được kết quả trên là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; sự phối hợp tích cực của các sở, ngành, địa phương; sự ủng hộ, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Đặc biệt là sự đoàn kết, chủ động, quyết tâm phấn đấu của toàn ngành, trong đó có một phần đóng góp hết sức quan trọng của các phòng Sở.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2023, Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định số 711/QĐ-SNN&PTNT ngày 29/12/2023 về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT để triển khai thực hiện đến toàn thể công chức, người lao động tại Cơ quan Sở.

Thông qua việc thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở và các quy chế hoạt động trong cơ quan được duy trì thường xuyên, phát huy được vai trò trách nhiệm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Các chương trình công tác và hoạt động trong cơ quan được bàn bạc công khai, dân chủ; nhất là các chủ trương chính sách, chương trình công tác của ngành, công tác quản lý sử dụng tài chính, công tác đề bạt, bổ nhiệm, nâng lương và các chế độ quyền lợi đối với cán bộ, công chức.

Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Cũng trong năm 2023, Công đoàn cơ quan Sở đã làm tốt việc động viên thăm hỏi kịp thời khi gia đình hoặc bản thân đoàn viên có việc hiếu, hỷ, ốm đau; phối hợp với chuyên môn tổ chức giao lưu, tọa đàm cho các chị, em nhân các ngày lễ, lan toả bầu không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong tổ chức công đoàn.

Đoàn viên Công đoàn Cơ quan Sở đã tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do các cấp phát động như: phong trào "Toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh” giai đoạn 2021- 2025; phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2022 - 2025; phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Công nhân, viên chức, lao động ngành Nông nghiệp và PTNT chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 gắn với việc thực hiện Đề án văn hóa công vụ; phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị kiểu mẫu.