Số lượt truy cập
Hôm nay 40145
Hôm qua 35121
Tuần này 75266
Tháng này 3303077
Tất cả 189443898
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ năm, 04/01/2024
Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)


Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), ngay từ đầu năm 2023, Chi cục thủy sản Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp về chống khai thác (IUU) trên địa bản tỉnh như: (1) Về công tác tuyên truyền: Xây dựng nội dung, in và treo 150 băng zôn, t phướn tại các Cảng cá; In và phát 30.000 tờ rơi; 5000 sổ tay; tổ chức 14 lớp tập huấn cho gần 1.050 ngư dân, xây dựng 10 phóng sự tuyên truyền các quy định của pháp luật về khai thác, bảo vệ nguồn lợi, chống khai thác IUU; (2) Về công tác kiểm tra: Đã tổ chức 06 đợt kiểm tra về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại UBND huyện các huyện, thị xã, thành phố ven biển và Cảng cá. Các đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp với UBND cấp xã rà soát, lập danh sách cụ thể các tàu cá “3 không” trên đa bàn đ có phương án quản lý phù hợp; xác minh tàu cá không bật thiết bị giám sát hành trình trên 6 tháng; thực hiện xóa đăng ký 622 tàu (Lý dó: tàu cá chìm đắm, giải bản, hư hỏng hoàn toàn và bán tàu ra tỉnh khác), đối với các tàu cá nằm bờ không tham gia khai thác tổ chức lập biên bản xác định vị trí neo đậu, phân công cụ thể cán bộ phụ trách theo dõi, cung cấp hình ảnh trong trường hợp Đoàn Thanh tra EC yêu cầu.