Số lượt truy cập
Hôm nay 26267
Hôm qua 196529
Tuần này 222796
Tháng này 479305
Tất cả 190274889
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ ba, 09/01/2024
“Một sức khỏe”

Một sức khỏe là một khái niệm rộng, phản ánh bất kì mối quan hệ nào giữa sức khỏe con người, động vật và môi trường. Một sức khỏe được hiểu là sự dự phòng các bệnh lây truyền từ động vật sang người bằng việc kiểm soát sự lây nhiễm và bệnh ở các quần thể động vật trong hệ sinh thái (Anonymous 2011).

Một sức khỏe là một khái niệm rộng, phản ánh bất kì mối quan hệ nào giữa sức khỏe con ngưi, động vật và môi trường. Một sức khỏe được hiểu là sự dự phòng các bệnh lây truyền từ động vật sang người bằng việc kiểm soát sự lây nhiễm và bệnh ở các quần thể động vật trong hệ sinh thái (Anonymous 2011).

Khung đối tác Một sức khỏe về phòng chống bệnh dịch từ động vật sang ngưi giai đon 2021- 2025 được ký kết ngày 23/3/2021. Tới nay có 33 đối tác thành viên chính thức. Kế hoạch tổng thể quốc gia Một sức khỏe về phòng chống bệnh dịch từ động vật sang người do EU - Việt Nam hỗ trợ được 03 Bộ phê duyệt ngày 21/3/2022. Từ khi ký kết tới nay, theo thống kê chưa đy đủ của Ban Thư ký, có gần 100 chương trình, dự án đang được chuẩn bị và triển khai nhằm nỗ lực hỗ trợ triển khai kế hoạch.

Trong năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Diễn đàn cp cao thưng niên năm 2023 trong khuôn kh Khung Đối tác Một sức khỏe về phòng chống bệnh dịch từ động vật sang ngưi giai đoạn 2021-2025, tổ chức ngày 07/11/2023; Cuộc họp lần thứ 3 Nhóm kỹ thuật Phòng chống đại dịch trong khuôn khổ Khung đối tác Một sức khoẻ, tổ chức ngày 24/11/2023; Hội thảo nâng cao nhận thức về phương pháp tiếp cận Một sức khỏe nhằm giảm thiểu nguy cơ bệnh lây truyền từ động vật sang người phát sinh từ nuôi động vật hoang dã và tổng kết kết thúc Dự án "Giảm thiểu rủi ro sức khỏe phát sinh từ thương mại động vật hoang dã ở Việt Nam" tổ chức vào ngày 19/12/2023.

Tại đầu cầu tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tham dự.