Số lượt truy cập
Hôm nay 2765
Hôm qua 0
Tuần này 2765
Tháng này 198028
Tất cả 193395155
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ ba, 30/01/2024
Tái thả 01 cá thể Khỉ mặt đỏ (Macaca artoides) quay về môi trường tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Hu

Thực hiện Quyết định số: 2651/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điu tra, đánh giá hiện trạng và bảo tồn các loài Linh trưởng tại Khu BTTN Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa; đơn vđã triển khai các một số hoạt đng, trong đó đặc biệt triển khai hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về công tác bảo vệ các loài động vật hoang dã (ĐVHD) kết quả đã có 01 hộ gia đình thuộc vùng đệm tự nguyện bàn giao 01 cá thể Khỉ mặt đỏ cho Ban quản lý Khu BTTN Pù Hu tiến hành cứu hộ và tái thả vào tự nhiên. Đây là loài thuộc Bộ linh trưởng phân bố rộng cần được bảo vệ quy định tại phụ lục IIB, Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021).

Ngày 18/01/2024, đơn vđã phối hợp với Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội và Tổ chức Động vật Châu Á (Animal Asia) tổ chức kiểm tra đánh giá tình trạng sức khỏe của cá thể Khỉ mặt đ trước khi tái thả về tự nhiên. Kết quả cho thấy  trọng lượng cơ th đạt: 15 kg, tình hình sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu bị bệnh tật. Do vậy, đã tiến hành việc gây mê và tổ chức tái thả tại khu vực Tiểu Khu 112 bản San, xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hoá.

Công tác chuẩn bị và tính toán liều lượng gây mê