Số lượt truy cập
Hôm nay 2759
Hôm qua 0
Tuần này 2759
Tháng này 198022
Tất cả 193395149
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ sáu, 21/07/2023
Công tác chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ bão năm 2023

Hiện nay, đang là thi điểm chuẩn bịc vào mùa mưa bão năm 2023, đ đảm bảo an toàn đê điều, sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão khi có tình huống thiên tai, Chi cục Thủy lợi đã tham mưu, đôn đc các đa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đồng loạt các nội dung, cụ thể kết quả triển khai đến nay như sau:

- Các đa phương đã rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh phương án h đê toàn tuyến, phương án bảo vệ trọng điểm PCLB năm 2023 theo nội dung yêu cầu tại Công văn số 1955/SNN&PTNT-TL ngày 25/4/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT với tổng số 35 phương án bảo vệ trọng đim, trong đó 13 phương án trng điểm trên tuyến đê trung ương và 22 phương án trọng điểm trên các tuyến đê đa phương.

- Công tác chuẩn bị vật tư dự trữ phòng, chống lụt bão bổ sung năm 2023 theo ch tiêu được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 24/3/2023: theo kết quả tổng hợp chuẩn bị vật tư trên địa bàn toàn tỉnh đạt 79% so với khối lưng được giao, một số vật tư dự trữ PCLB có khối lượng thực hiện cao trên 80% chỉ tiêu giao như đá dăm, cát, vải bạt, phên liếp,...; trong đó, đã có 15/17 đa phương có kết quả báo cáo, còn 2/17 đơn vị (Hà Trung, thị xã Bỉm Sơn) chưa có kết quả báo cáo thực hiện.