Số lượt truy cập
Hôm nay 4692
Hôm qua 2908
Tuần này 7600
Tháng này 202863
Tất cả 193399990
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ hai, 26/06/2023
Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu

Thực hiện văn bản số 1776/BNN-BVTV ngày 23/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ s đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố giao nhiệm vụ và chỉ đo cơ quan chuyên môn về bảo vệ và kiểm dịch thực vật tại đa phương thực hiện và chịu trách nhiệm toàn bộ việc thiết lập, kiểm tra thực tế, hoàn thiện hồ sơ, cấp mã số và bảo đảm duy trì các điều kiện kỹ thuật đối với các mã số vùng trồng, cơ s đóng gói đã cấp.