Số lượt truy cập
Hôm nay 112
Hôm qua 2908
Tuần này 3020
Tháng này 198283
Tất cả 193395410
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ sáu, 28/04/2023
Bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất dịp nghỉ lễ

Hiện nay phần lớn diện tích lúa trên địa bàn tỉnh đang trong thời kỳ sinh trưởng phát triển đẻ nhánh và làm đòng trổ bông. Để bảo đảm đủ nước cho nhu cầu sinh trưởng và phát triển của cây lúa, chủ động đối phó với dịch bệnh gây hại trên lúa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị quản lý, khai thác các công trình thủy lợi tập trung thực hiện một số giải pháp.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, tăng cường kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện khu vực xảy ra thiếu nước cục bộ để cấp nước tránh gây hạn giả tạo, kiểm tra phát hiện diện tích lúa bị dịch bệnh, chủ động phối hợp trong việc bơm, dẫn nước phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gây hại trên lúa.

Đồng thời, các địa phương phối hợp chặt chẽ với các công ty thực hiện nghiêm túc phương án tưới, lịch tưới đã đề ra. Bố trí cán bộ, công nhân và lao động của các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ thường trực tại các công trình để sẵn sàng chủ động cấp đủ nước tưới phục vụ sản xuất trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5.

Đối với các công ty quản lý và khai thác các công trình thủy lợi, tập trung chỉ đạo cấp nước tưới phục vụ chống hạn trong thời kỳ lúa đẻ nhánh, làm đòng trổ bông và phòng chống dịch bệnh gây hại trên lúa.

Các công ty phối hợp với UBND huyện, xã và các tổ chức dùng nước tuyên truyền công khai lịch tưới rộng rãi, phối hợp chặt chẽ trong việc điều hành dẫn nước, điều phối nước tưới hợp lý, thuận tiện cho phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra tình trạng thiếu nước phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh gây hại trên lúa. Đồng thời, phân công cụ thể cho từng cán bộ kỹ thuật phụ trách khu tưới.

Cùng với đó, các công ty cần kiểm soát chặt chẽ độ mặn ở vùng ảnh hưởng triều, xâm nhập mặn trước khi lấy nước. Đóng, mở các cống hợp lý để giữ ngọt, ngăn mặn, hạn chế tối đa xâm nhập mặn. Tranh thủ tích trữ nước vào các ao đầm, kênh, sông nội địa khi nguồn nước cấp còn có thể khai thác được.

Ngoài ra, các công ty phải phân công trực ngày nghỉ lễ 30-4, 1-5 tại các công trình đầu mối đảm bảo đủ số cán bộ công nhân viên tối thiểu thường trực tại các công trình.