Số lượt truy cập
Hôm nay 4727
Hôm qua 2908
Tuần này 7635
Tháng này 202898
Tất cả 193400025
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ hai, 10/04/2023
Nỗ lực phát triển kinh tế tập thể, xây dựng HTX ngày càng lớn mạnh

Ngày 11-4-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia HTX nông nghiệp. Trong thư Bác Hồ viết: “Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp, nền kinh tế lấy canh nông làm gốc... nông dân giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”; “nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh thì cần phải có HTX”. Và, Người tha thiết kêu gọi: “Hỡi đồng bào điền chủ nông gia, anh em ta ai chẳng mong được đầy đủ, giàu có, ai chẳng mong cho nước thịnh dân cường. Vậy chúng ta hãy mau mau chung vốn góp sức, lập nên HTX nông nghiệp ở khắp nơi; từ làng mạc cho đến tỉnh, thành đâu đâu cũng phải có HTX”.

Cán bộ Liên minh HTX Thanh Hóa thăm mô hình sản xuất rau thủy canh tại HTX dịch vụ nông nghiệp Phú Lộc (Hậu Lộc)

Trải qua các thời kỳ phát triển, bản chất, giá trị và các nguyên tắc hoạt động, vai trò của kinh tế tập thể (KTTT), HTX phù hợp với chủ trương của Đảng về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và quy định của Hiến pháp. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và cơ chế, chính sách phát triển KTTT, HTX. Ngoài ra, tỉnh còn dành nhiều nguồn kinh phí từ các chương trình để tập huấn, xây dựng thương hiệu, nhãn mác, xúc tiến thương mại cho khu vực KTTT, HTX. Đồng thời, chỉ đạo thành lập và thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo phát triển KTTT từ tỉnh đến cơ sở nhằm phát huy vai trò, vị trí của KTTT, HTX trong sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đến nay, toàn tỉnh có 1.295 HTX, gồm 812 HTX nông nghiệp, 174 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 122 HTX thương mại - dịch vụ, 20 HTX xây dựng, 27 HTX giao thông vận tải, 67 quỹ tín dụng Nhân dân, 31 HTX môi trường và 42 HTX khác. Hiện nay, số HTX của Thanh Hóa xếp thứ 2 toàn quốc, lợi nhuận trung bình mỗi HTX đạt 262 triệu đồng/năm. Hoạt động của các HTX ngày càng mở rộng theo hướng đa ngành, đa nghề, đa khâu dịch vụ. Kinh tế HTX đã trở thành một kênh huy động nguồn lực trong dân để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo, tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một số HTX tiêu biểu đạt kết quả cao trong sản xuất, kinh doanh, như: HTX dịch vụ nông nghiệp Phú Lộc (Hậu Lộc) đầu tư 2,5 tỷ đồng xây dựng 1.500m2 nhà thủy canh, ký kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh bao tiêu sản phẩm cây trồng hàng hóa cho thành viên và triển khai hoạt động huy động vốn hỗ trợ thành viên phát triển sản xuất. Doanh thu hằng năm của HTX đạt trên 25 tỷ đồng. HTX Dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng duy trì, phát triển 9 khâu dịch vụ (3 khâu cạnh tranh và 6 khâu dịch vụ công), phát triển vùng rau an toàn VietGAP, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho Nhân dân. Đồng thời, HTX đã phát triển được 2 sản phẩm OCOP… Hiện nay, doanh thu của HTX đạt 18 tỷ đồng/ năm. HTX dịch vụ nông nghiệp Nga Trường (Nga Sơn) mỗi năm bao tiêu hơn 180 tấn sản phẩm cây hàng hóa cho thành viên và người dân... Bên cạnh đó, hàng trăm HTX phi nông nghiệp cũng đang khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, như: HTX tiểu thủ công nghiệp Đồng Thắng (Triệu Sơn) đầu tư 3 tỷ đồng mua máy xúc, xe tải phục vụ sản xuất, kinh doanh, doanh thu đạt 10 tỷ đồng/năm, lợi nhuận 2,5 tỷ đồng/năm; HTX thủ công nghiệp Tân Thọ (Nông Cống), giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 500 lao động trong vùng, doanh thu đạt 4,5 tỷ đồng/năm, đã có 2 sản phẩm OCOP; HTX tiểu thủ công nghiệp Trung Kiên (Hoằng Hóa) tiếp tục duy trì hoạt động khá, giải quyết việc làm, thu nhập cho 105 thành viên với mức lương bình quân 3 triệu đồng/người/tháng...

Vai trò của KTTT và các HTX trên địa bàn tỉnh còn thể hiện rõ trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Trong đó, các HTX đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng, phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng sản phẩm OCOP và phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Ngoài đóng góp về kinh phí, ngày công lao động thì khối KTTT và HTX còn phát triển được 107 sản phẩm OCOP hạng 3 - 4 sao, gồm 98 sản phẩm của 76 HTX và 9 sản phẩm của 9 tổ hợp tác.

Để tiếp tục phát triển KTTT và HTX ngày càng lớn mạnh, Liên minh HTX tỉnh đã đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX. Đồng thời phối hợp triển khai xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong đó ưu tiên các mô hình HTX hoạt động hiệu quả. Củng cố, đổi mới, phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh khu vực KTTT mà nòng cốt là HTX để nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững, đóng góp ngày càng nhiều vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguồn tin: Báo Thanh Hóa
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 8141


Các tin khác:
 Tạo động lực phát triển kinh tế tập thể (25/12/2022)
 Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới (07/09/2022)
 Diện mạo mới ở xã nông thôn mới nâng cao Ngọc Phụng (14/03/2022)
 Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở bản Đông Ban (23/12/2021)
 Chương trình OCOP góp phần đưa sản phẩm từ “làng” ra “phố” (11/10/2021)
 Hỗ trợ HTX đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử (05/10/2021)
 Hướng đến nền nông nghiệp phát triển hiệu quả và bền vững (30/09/2021)
 Chú trọng phát triển ngành nghề nông thôn (17/09/2021)
 Đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (10/09/2021)
 Thực trạng phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa (07/06/2021)
    Đăng nhập
 
 
   

Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281


Chung nhan Tin Nhiem Mang