Số lượt truy cập
Hôm nay 4773
Hôm qua 2908
Tuần này 7681
Tháng này 202944
Tất cả 193400071
Browser   (Today) Chi tiết >>
Chủ nhật, 02/04/2023
Thông tin Quy hoạch, VBPL, VBHD Khu BTTN Pù Hu

TT

Số hiệu

Nội dung

Ghi chú

1

447/QĐ-UB

Quyết định số 447/QĐ-UB, ngày 20/3/1999 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Dự án xây dựng Khu BTTN Pù Hu

Xem ND

2

741/QĐ-UB

Quyết định số 741/QĐ-UB, ngày 24/4/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về thành lập Ban quản lý Khu BTTN Pù Hu.

Xem ND

3

2060/QĐ-UBND

Quyết định số 2060/QĐ-UBND, ngày 03/7/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Phân cấp Vườn Quốc gia Bến En và chuyển giao các Ban quản lý Khu BTTN: Pù Hu, Pù Luông và Xuân Liên trực thuộc Chi cục Kiểm lâm về trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Xem ND

4

1395/QĐ-SNN&PTNT

Quyết định số 1395/QĐ-SNN&PTNT, ngày 03/5/2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu BTTN Pù Hu

Xem ND

5

433/QĐ-UBND

Quyết định số 433/QĐ-SNN&PTNT, ngày 07/6/2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa về việc quy định nhiệm vụ các phòng; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hạt Kiểm lâm thuộc Ban quản lý Khu BTTN Pù Hu

Xem ND

6

961/QĐ-SNN&PTNT

Quyết định số 961/QĐ-SNN&PTNT, ngày 15/10/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa về việc Thành lập Trung tâm bảo tồn, phát triển sinh vật và dịch vụ môi trường rừng Pù Hu trực thuộc Ban quản lý Khu BTTN Pù Hu

Xem ND

7

3324/QĐ-UBND

Quyết định số 3324/QĐ-UBND, ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Phê duyệt Phương án bảo tồn và phát triển bền vững Khu BTTN Pù Hu, giai đoạn 2021 - 2030

Xem ND

 

In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 4867


Các tin khác:
 Thông tin Quy hoạch, VBPL, VBHD Khu BTTN Pù Luông (02/04/2023)
 Thông tin Quy hoạch, VBPL, VBHD BQL Khu BTTN Xuân Liên (02/04/2023)
 Thông tin Quy hoạch, VBPL, VBHD Vườn Quốc gia Bến En (02/04/2023)
 Thông tin Quy hoạch, VBPL, VBHD Văn phòng Điều phối Chương trình XD NTM (02/04/2023)
 Thông tin Quy hoạch, VBPL, VBHD Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS (02/04/2023)
 Thông tin Quy hoạch, VBPL, VBHD Chi cục Trồng trọt và BVTV (02/04/2023)
 Thông tin Quy hoạch, VBPL, VBHD Chi cục Chăn nuôi và Thú y (02/04/2023)
 Thông tin Quy hoạch, VBPL, VBHD Chi cục Phát triển nông thôn (02/04/2023)
 Thông tin Quy hoạch, VBPL, VBHD Chi cục Thủy lợi (02/04/2023)
 Thông tin Quy hoạch, VBPL, VBHD Chi cục Thủy sản (02/04/2023)
    Đăng nhập
 
 
   

Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281


Chung nhan Tin Nhiem Mang