Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 3764/SNNPTNT-PTNT
Ngày ban hành 10/07/2024
Trích yếu Tham gia ý kiến dự thảo bài viết quán triệt, triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới”.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm T.pdf
T-01.pdf
Đánh giá của bạn về Trang thông tin điện tử
117 người đã bình chọn
°
855 người đang online