Đăng nhập
 
 
   
    Số lượt truy cập
Hôm nay 64639
Hôm qua 90553
Tuần này 155192
Tháng này 3425568
Tất cả 169390278
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ sáu, 08/09/2023
Phát huy vai trò của hợp tác xã trong phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản

Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đã và đang trở thành vấn đ được quan tâm bởi sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị liên kết là hưng đi bền vững giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân và doanh nghiệp. Sự phát triển của nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị cho thấy vai trò quan trọng của việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo hợp đồng. Với tình trạng nông dân vẫn còn sản xuất theo kiểu tự phát, nhỏ lẻ, manh mún, tư duy sản xuất theo khả năng hiện có của mình và đặc biệt thiếu sự liên kết trong từng khâu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm là một trong những nguyên nhân khiến các loại nông sản rơi vào tình trạng bấp bênh trên. Nhằm giải quyết vấn đề này, trong từng giai đoạn Chính phủ đã ban hành các chính sách đ thúc đẩy phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, như: Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg, Quyết định 62/2013/QĐ-TTg… và mới nhất là Nghị đnh 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đây thực sự là “đòn bẩy” thúc đẩy phát triển kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, trong đó vai trò của sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ là vô cùng quan trọng.  

Hiện nay, có ba hình thức liên kết chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp là liên kết tiêu thụ sản phẩm qua hợp đồng giữa doanh nghiệp với nông hộ; liên kết có hỗ trợ đu tư và tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp với nông hộ; liên kết theo chuỗi giá trị khép kín. Trong thực tế hình thức liên kết giữa nông dân, HTX và doanh nghiệp là mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi có hiệu quả cao nhất hiện nay. Việc liên kết trước hết là mang lợi ích cho người nông dân sản xuất, HTX cũng như các doanh nghiệp tham gia liên kết. Đối với người nông dân, để đảm bảo nông sản sản xuất ra tiêu thụ được và ổn định đòi hỏi mỗi loại nông sản đó phải có khối lưng đủ lớn, chất lưng đng đều, giá thành sản xuất hợp lý và đặc biệt là phải bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo yêu cầu của thị trưng. Nhưng với từng hộ nông dân không thể làm đưc điều này và quan trọng hơn nữa là việc bảo quản hay sơ chế nông sản hoàn toàn vượt ra khỏi khả năng của từng nông hộ. HTX thực sự trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp và nông dân.

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các đa phương và s đồng thuận, chuyển đi tư duy ca người dân về kinh tế tập thể, HTX. Các HTX chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX 2012 đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với việc phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, từ đó thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thích hợp, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, bảo đảm an sinh xã hội…

Tính đến tháng 8 năm 2023, toàn tỉnh hiện có 806 HTX nông nghiệp; trong đó: 756 HTX nông nghiệp đang hot động và 50 HTX đang tạm ngừng hoạt động; 80 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; 59 HTX nông nghiệp tham gia sản xuất với 75 sản phẩm OCOP được công nhận, xếp hạng; 523 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả. Nhìn chung các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển khá ổn định, sống HTX tăng theo tng năm, phát trin đa dạng về lĩnh vực, ngành nghề, chất lượng hoạt đng được nâng lên. Các HTX từng bước hoạt đng đúng bản chất, ngày càng tập trung hơn vào việc hỗ trợ kinh tế hộ thành viên thông qua cung cấp các dịch vụ, việc làm cho thành viên; phát huy tốt vai trò hỗ trợ, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển bằng việc thực hiện tốt các dịch vụ như: Thủy lợi, sản xuất, cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, cung ứng vật tư, khuyến nông, làm đất, bảo vệ thực vật, tín dụng, tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, thể hiện vai trò vừa dẫn dắt, vừa lôi kéo kinh tế hộ cá thể vào HTX; hưng người nông dân vào HTX kiểu mới để sản xuất nền nông nghiệp theo quy mô lớn, theo chuỗi giá trị, có giá trị gia tăng, hưng đến xuất khẩu.

Về các HTX tham gia các chuỗi liên kết: Hiện có 523 HTX tham gia liên kết bền vững, chiếm 69,18% số HTX nông nghiệp toàn tỉnh (tập trung chủ yếu ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới). Các HTX này đã có sự liên kết chặt chẽ với Doanh nghiệp - Hộ sản xuất; chủ động tìm kiếm bạn hàng (các doanh nghiệp, các HTX tiêu thụ sản phẩm) để ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản; ký kết thỏa thuận với các hộ sản xuất để bao tiêu sản phẩm... Điển hình như chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ mía đường với Công ty CP mía đưng Lam Sơn và Công ty CP mía đường Việt Đài; chuỗi liên kết sản xuất lúa gạo với Công ty Giống cây trồng trung ương, Công ty thương mại Sao Khuê; chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm dưa vàng Kim Hoàng hậu trong nhà màng giữa Công ty CP mía đưng Lam Sơn với các HTX thuộc các huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Thường Xuân, giữa HTX dịch vụ cơ giới hoá nông nghiệp xã Đông Tiến với các HTX sản xuất dưa vàng Kim Hoàng hu trên địa bàn tỉnh; chuỗi liên kết sản xuất rau an toàn giữa HTX DVNN Phú Lộc và Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao... Việc liên kết tiêu thụ sản phẩm, hoặc trực tiếp làm dịch vụ tiêu thụ sản phẩm của các HTX nông nghiệp đã giúp nông dân tránh được tình trạng bị ép giá, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm, lợi nhuận và hiệu quả sản xuất, nhất là đối với những hộ nông dân thiếu kinh nghiệm và thiếu vốn đu tư.

Thực tế phát triển các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh thời gian qua cho thấy, các HTX nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và liên kết, hợp tác phát triển sản xuất, cũng là hưng đi tất yếu cho phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Với điều kiện thực tế hiện nay của các đa phương trên địa bàn tỉnh thì mô hình HTX trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp khá phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Có hợp tác liên kết mới tập trung đt đai - tư liệu sản xuất chính để tạo ra vùng sản xuất tập trung, những cánh đồng lớn, vùng nguyên liệu và điều kiện cần thiết để áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào sản xuất theo quy trình tiêu chuẩn hóa về chất lượng sản phẩm, tạo ra khối lưng hàng hóa đủ lớn đáp ứng yêu cầu của chuỗi tiêu thụ/phân phối hiện đại, khắc phục những nhưc điểm của kinh tế hộ nhỏ, lẻ hiện có.


HTX dịch vụ cơ giới hoá nông nghiệp xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn

Để phát huy vai trò của hợp tác xã trong phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, đa phương tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”. Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh lồng ghép nhiều chương trình, ban hành và triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ HTX nông nghiệp, cụ thể như: tư vấn, hỗ trợ về quy trình thành lập HTX, xây dựng Điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh hàng năm và cả nhiệm kỳ; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý và thành viên HTX nông nghiệp; cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể cấp huyện; hỗ trợ kinh phí thuê gian hàng tại các hội chợ triển lãm của tỉnh qua đó đ các HTX có thêm cơ hội tìm kiếm thị trưng, đối tác; hỗ trợ kinh phí chứng nhận chất lượng, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; hỗ trợ các HTX đu tư phát triển kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm; xây dựng các mô hình HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ giúp các HTX dịch vụ nông nghiệp của tỉnh phát huy vai trò cầu nối liên kết nông dân với doanh nghiệp, tạo động lực quan trọng để phát triển hướng tới nền nông nghiệp sạch, an toàn, phát triển bền vững./.

Nguồn tin: Chi cục Phát triển nông thôn
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 162


Các tin khác:
 Nỗ lực phát triển kinh tế tập thể, xây dựng HTX ngày càng lớn mạnh (10/04/2023)
 Tạo động lực phát triển kinh tế tập thể (25/12/2022)
 Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới (07/09/2022)
 Diện mạo mới ở xã nông thôn mới nâng cao Ngọc Phụng (14/03/2022)
 Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở bản Đông Ban (23/12/2021)
 Chương trình OCOP góp phần đưa sản phẩm từ “làng” ra “phố” (11/10/2021)
 Hỗ trợ HTX đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử (05/10/2021)
 Hướng đến nền nông nghiệp phát triển hiệu quả và bền vững (30/09/2021)
 Chú trọng phát triển ngành nghề nông thôn (17/09/2021)
 Đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (10/09/2021)

Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281


Chung nhan Tin Nhiem Mang