Đến tháng 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giải quyết
    Đăng nhập
 
 
   
    Số lượt truy cập
Hôm nay 61048
Hôm qua 72124
Tuần này 61048
Tháng này 1506644
Tất cả 95608155
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ tư, 16/05/2018
Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển thủy sản năm 2018; triển khai Luật Thủy sản năm 2017

Được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh, Sáng ngày 10/5/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển thủy sản năm 2018; Triển khai luật thủy sản năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị; tham dự Hội nghị cóđại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; UBND các huyện Nga Sơn, Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, Hà Trung, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Nông Cống, Yên Định, Quảng Xương, Hậu Lộc, thành phố Sầm Sơn và thành phố Thanh Hóa.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển thủy sản tỉnh Thanh Hóa năm 2018.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh, các địa phương thực hiện nghiêm túc các nội dung của Quyết định đạt nhiều kết quả cao. Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã dần di vào nề nếp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền, các ngành trong công tác tuần tra, kiểm soát đã phát huy được sức mạnh tổng hợp trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản đã được các cấp, ngành thực hiện thường xuyên: Đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, ngư dân tại các địa phương; phát tờ rơi, treo băng rôn có nội dung tuyên truyền về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Cùng với công tác tuyên truyền, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã phối hợp với các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện thả giống các loài thủy sản xuống thủy vực tự nhiên trên địa bàn tỉnh nhằm phục hồi và phát triển nguồn lợi. Thông qua chương trình này đã góp phần nâng cao nhận thức cho ngư dân và cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đồng thời tạo sinh kế và tăng thu nhập cho người dân làm nghề khai thác thủy sản và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản.

Trong năm 2017, với sự nỗ lực phấn đấu của ngành Thủy sản, các doanh nghiệp và ngư dân nên sản xuất thủy sản tiếp tục có bước phát triển khá, góp phần ổn định đời sống, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Giá trị sản xuất thủy sản đạt 4.947 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt 98 triệu USD. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt 159,142 nghìn tấn, tăng 1,1% so với kế hoạch và tăng 5,2% so với cùng kỳ. Phát huy kết quả đạt được, năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất thủy sản đạt 5.285 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt 102,5 triệu USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ; tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 169.220 tấn, tăng 6,3% so với cùng kỳ.

Để đạt được kết quả trên, Ngành Thủy sản Thanh Hóa đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc vàphối hợp tích cực của các ngành, các địa phương trong công tác tuyên truyền, giáo dục các quy định của phát luật về bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, triển khai hiệu quả các chính sách phát triển khai thác, nuôi trồng thủy sản và sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành Thủy sản, các doanh nghiệp và ngư dân trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh phát triển thủy sản, vì đây là lĩnh vực còn nhiều tiềm năng, lợi thế, là động lực để đẩy nhanh tăng trưởng của Ngành. Thời gian tới, một số vấn đề ngành Nông nghiệp cần tập trung triển khai đó là:

1. Về nuôi trồng thủy sản:

Hạ tầng các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung thời gian qua đã được nhà nước quan tâm đầu tư, có các mô hình nuôi hiệu quả cao trong thực tiễn, tuy nhiên chậm được nhân rộng, sản lượng, năng suất chưa tương xứng với tiềm năng phát triển.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị, thành phố tập trung nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản có hiệu quả; đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh, quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm; tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản tại địa phương; nghiên cứu xây dựng Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong đó chú trọng phát triển nuôi cá lồng tại các hồ thủy điện, hồ chứa nước lớn.

2. Về khai thác thủy sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

Tổ chức tuyên truyền, triển khai Luật Thủy sản năm 2017; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển thủy sản của Chính phủ, phát triển tàu khai thác xa bờ, giảm tàu khai thác ven bờ; hướng dẫn ngư dân tổ chức sản xuất theo tổ đoàn kết, hình thành các hợp tác xã nghề cá để giúp hỗ trợ lẫn nhau khi đi khai thác trên biển góp phần đưa nghề cá của tỉnh ta theo hướng tái cơ cấu.

UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các Đồn Biên phòng tuyến biển kiểm soát chặt chẽ số lượng tàu cá ra, vào tại các cửa lạch, cảng cá, bến cá; kiên quyết không cho các tàu cá không có (hoặc đã hết hạn) giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, giấy phép khai thác thủy sản và không đầy đủ các trang thiết bị an toàn xuất bến đi khai thác thủy sản; rà soát, thống kê tàu cá có công suất dưới 30 CV theo phân cấp; kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, tàng trữ, sử dụng xung, kích điện để khai thác thủy sản đặc biệt là việc sử dụng bộ kích điện cầm tay, điện lưới để khai thác thủy sản tại các khu vực nội đồng.

Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã thành phố và các sở, ban, ngành thực hiện ngăn chặn và tiến tới chấm dứt các hoạt động khai thác hủy diệt ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản; phối hợp với Cục Thống kê tỉnh thu thập số liệu về sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch, chỉ đạo phát triển kinh tế thủy sản;  

3. Về dịch vụ hậu cần và chế biến nghề cá:

Yêu cầu các Ban quản lý cảng cá: Hòa Lộc, Lạch Hới và Lạch Bạng thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá theo Quyết định số 2322/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh; tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các cảng cá, bến cá, phát triển các dịch vụ hậu cần đáp ứng nhu cầu của ngư dân và khuyến kích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển các nhà máy chế biến thủy sản.

Giao UBND huyện Hoằng Hóa thực hiện thí điểm giao bến cá Hoằng Phụ cho doanh nghiệp khai thác và quản lý.

4. Về hạ tầng cơ sở nghề cá:

Hoàn thành thanh thải đá ngầm ở luồng ra vào và xử lý khẩn cấp nạo vét cửa Lạch Bạng, xử lý khẩn cấp nạo vét khu neo đậu tránh trú bão Lạch Hới; thi công dự án khu neo đậu tránh trú bão cửa sông Lý, huyện Quảng Xương đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất giống thủy sản củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phát triển sản xuất đa con giống phục vụ nhu cầu của người dân nuôi trồng thủy sản.

5. Đảm bảo an toàn cho người, tàu cá và bảo vệ môi trường:

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác đăng kiểm và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá khi hoạt động sản xuất.Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt giữa tàu cá trạm bờ; theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết đặc biệt là khi có thời tiết xấu và thông tincho các tàu cá về bờ hoặc và tìm nơi neo đậu an toàn; hướng dẫn tàu cá neo đậu an toàn tại các âu tránh trú bão.

UBND các huyện, thị, thành phố tăng cường phối hợp với các ngành kiểm tra các cơ sở đóng sửa tàu, chế biến, nuôi trồng thủy sản về việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng xả chất thải chưa xử lý ra môi trường./.

Nguồn tin: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 15828


Các tin khác:
 Phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (11/04/2018)
 Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa tổ chức các hoạt động kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (01/4/1959-01/4/2018) (30/03/2018)
 Thả rùa về với biển (11/08/2017)
 Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa tổ chức thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2017 (04/08/2017)
 Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tổ chức Kỉ niệm 58 năm Ngày truyền thống Ngành Thủy sản Việt Nam (01/4/1959-01/4/2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba (03/04/2017)
 Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, đánh giá tình hình, xác định nguyên nhân; chỉ đạo hướng dẫn khắc phục tình trạng ngao chết tại huyện Hậu Lộc. (10/01/2017)
 UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. (06/12/2016)
 Tầm quan trọng và các giải pháp phòng bệnh trong nuôi tôm nước lợ (06/12/2016)
 Một số biện pháp kỹ thuật nuôi cá rô phi đơn tính đực qua đông (02/12/2016)
 Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá lăng nha trong lồng bè (30/11/2016)
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281