Số lượt truy cập
Hôm nay 2127
Hôm qua 0
Tuần này 2127
Tháng này 197390
Tất cả 193394517
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ sáu, 26/08/2022
Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thực hiện Công văn s 3008/BTP-PBGDPL ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tư pháp về việc hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt đng văn hóa cơ s”. Trên cơ sở Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt đng văn hóa sở” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, phát động trên phạm vi cảớc từ ngày 14/4/2022 đến ngày 30/9/2022.

Nhằm tìm kiếm, tôn vinh, nhân rộng những sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật tiêu biểu đang được triển khai trong thực tiễn hoặc có thể áp dụng rộng rãi, hiệu quả thông qua hoạt đng văn hóa cơ sở, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, ngưi lao động thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

2. Đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trên Cổng/Trang Thông tin điện tử hoặc hình thức phù hợp khác nhằm lan tỏa tinh thần, mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương thức, kết quả của Cuộc thi. Thông tin chi tiết về Cuộc thi đưc đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ

Văn hóa, Thể thao và Du lịch (http://bvhttdl.gov.vn) hoặc theo Thể lệ Cuộc thi

XEM CÔNG VĂN

XEM THỂ LỆ

In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 41123
    Đăng nhập
 
 
   

Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281


Chung nhan Tin Nhiem Mang