Đăng nhập
 
 
   
    Số lượt truy cập
Hôm nay 102422
Hôm qua 148072
Tuần này 392355
Tháng này 3073555
Tất cả 155259982
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ hai, 03/08/2015
Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị trong Cụm thi đua số 4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa là đơn vị được giao làm Trưởng Cụm thi đua tổng hợp, báo cáo sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 của Cụm thi đua

Cụm Thi đua số 4 năm 2015, gồm 9 đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Trưởng cụm), Sở Tài chính (Phó Trưởng cụm), Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và Viện Quy hoạch và Kiến trúc Thanh Hóa. Các đơn vị trong cụm đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phòng trào thi đua; ngay từ đầu năm Cụm thi đua số 4 đã xây dựng kế hoạch phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua, các thành viên trong Cụm đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2015 với các nội dung trọng tâm là:

Thực hiện phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII gắn với các ngày lễ trọng đại của đất nước, của tỉnh;Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua theo Chỉ thị số số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”;

Quán triệt sâu sắc trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, nhất là Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012; Nghị định 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 07/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ..., từ đó nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng, coi công tác thi đua, khen thưởng là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Trên cơ sở đăng ký thi đua của các đơn vị, Trưởng Cụm thi đua số 4 đã dự thảo Chương trình, Kế hoạch hoạt động của Cụm gửi đến các đơn vị trong Cụm tham gia ý kiến, hoàn thiện và báo cáo Ban thi đua khen thưởng tỉnh; có văn bản đề nghị các đơn vị trong Cụm báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm để làm cơ sở báo cáo chung của Cụm.

Nhìn chung, việc ban hành các văn bản chỉ đạo và thực hiện các hoạt động của Cụm thi đua 6 tháng đầu năm 2015 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần tạo ra mối quan hệ phối hợp, giao lưu, học tập kinh nghiệm, trao đổi thông tin và tạo ra không khí thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các đơn vị thành viên trong Cụm. 

Công tác khen thưởng ở các đơn vị trong Cụm được thực hiện nề nếp, kịp thời, góp phần động viên cán bộ CNVLĐ hăng hái thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, các đơn vị trong Cụm thi đua luôn quan tâm đến việc đổi mới công tác khen thưởng, thực hiện khen thưởng đảm bảo quy trình, tiêu chuẩn đúng thành tích, cố gắng kịp thời và đạt hiệu quả. Hội đồng Thi đua khen thưởng của các thành viên trong Cụm được kiện toàn, hoạt động theo Quy chế riêng. Quy trình xét khen thưởng được thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo công bằng đúng thành tích. Chú trọng việc thực hiện đăng ký thi đua ngay từ đầu năm làm cơ sở để đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm. Việc xét khen thưởng đã quan tâm nhiều đến người lao động trực tiếp. 

Tiếp tục triển khai, quán triệt Luật Thi đua, khen thưởng;Chỉ thị Số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tại các đơn vị trong cụm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII gắn với các ngày lễ trọng đại của đất nước, của tỉnh. Là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.

Nguồn tin: Phòng TCCB
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 44376


Các tin khác:
 Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật giống cây trồng nông nghiệp Thanh Hóa hoàn thành gieo cấy sản xuất các giống lúa lai F1 vụ mùa 2015. (28/07/2015)
 Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa chuyển giao Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng Nông lâm về trực thuộc LĐLĐ huyện Triệu Sơn (28/07/2015)
 Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNTtổ chức tư vấn sức khỏe sinh sản và thăm khám chuyên khoa cho Nữ CNVCLĐ . (30/06/2015)
 Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ CĐCS (22/06/2015)
 Tài liệu ôn thi công chức năm 2015 chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT (23/04/2015)
 Đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm và giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao với Đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên. (20/04/2015)
 Việt Nam chưa nhập khẩu trái cây nghi nhiễm virus viêm gan A (30/03/2015)
 Đề nghị bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh thủy sản (30/03/2015)
 Tài liệu giới thiệu về Cộng đồng kinh tế ASEAN (30/03/2015)
 Câu hỏi và tài liệu tham khảo Cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp Nước CHXHCNVN 2013 (11/03/2015)

Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281


Chung nhan Tin Nhiem Mang