Đến tháng 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giải quyết
    Đăng nhập
 
 
   
    Số lượt truy cập
Hôm nay 45777
Hôm qua 89541
Tuần này 135318
Tháng này 2051987
Tất cả 86576442
Browser   (Today) Chi tiết >>
Phát triển nông thôn RSS 
Thực trạng phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa

Tỉnh ta đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025, xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững, an toàn, thịnh vượng và theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh nông sản gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, thông minh để hình thành các vùng chuyên canh thích ứng với biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học được duy trì; hình thành và phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, XDNTM văn minh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn... 


Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) những năm qua luôn được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đặc biệt chú trọng nhằm trang bị kiến thức khoa học, kỹ năng, nâng cao chất lượng nguồn lao động, góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm, phát triển thị trường lao động, phục vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. 


Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả

Giai đoạn 2015-2020, lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể (KTTT) trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong giai đoạn này, có 293 HTX được thành lập mới, nâng tổng số HTX trên địa bàn tỉnh lên 1.066 HTX. Cùng với sự phát triển về số lượng, chất lượng các HTX cũng từng bước được nâng lên rõ rệt, với 991 HTX hoàn thành công tác chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012. Sau chuyển đổi, các HTX đã từng bước cải tổ bộ máy điều hành, bổ sung nguồn lực để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, đa dạng hóa dịch vụ để tăng thu nhập cho thành viên và người lao động. 


Huyện Triệu Sơn với giải pháp xây dựng nông thôn mới

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), huyện Triệu Sơn tập trung tuyên truyền với nội dung đa dạng, phong phú thông qua các hội nghị của xã, thôn, các buổi sinh hoạt chi bộ; thông qua hệ thống truyền thanh, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi; pa-nô, áp-phích; tổ chức các đợt tham quan học hỏi kinh nghiệm tại một số địa phương. Đồng thời, tổ chức nhiều lớp tập huấn, trong đó, chú trọng duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí NTM; phát triển các sản phẩm OCOP; hướng dẫn thực hiện công tác giữ gìn và bảo vệ môi trường trong XDNTM. Đi đôi với đó, huyện tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân và coi đây là chìa khóa để XDNTM trên địa bàn... 


Phát triển HTX ở huyện Thạch Thành

Thời gian qua, các HTX trên địa bàn huyện Thạch Thành tổ chức kiện toàn, chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, hoạt động có hiệu quả các dịch vụ cơ bản, dịch vụ mở rộng; phương án sản xuất, kinh doanh hàng năm. Nhiều HTX kinh doanh dịch vụ đã có những đóng góp, khẳng định vai trò “bà đỡ” trong sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập cho thành viên. 


 Huyện Thiệu Hóa phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM
 Xây dựng nông thôn mới nâng cao ở huyện Hoằng Hóa – hướng đến sự hài lòng của người dân
 Nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp – yếu tố quan trọng trong phát triển thương hiệu
 Vai trò của kinh tế tập thể trong sản xuất nông nghiệp
 Vai trò của HTX trong sản xuất nông nghiệp
 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sản xuất nông nghiệp
 Kết quả chuyển đổi sản xuất nông nghiệp
 Huyện Như Thanh phát triển các sản phẩm OCOP
 Hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác nông nghiệp
 Ghi nhận từ những mô hình liên kết sản xuất cây trồng phục vụ chế biến
 Xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm OCOP
 Huyện Bá Thước phát triển sản phẩm OCOP
 Năng lực của ngành chế biến lâm sản còn nhiều hạn chế
 Lấy HTX làm “hạt nhân” phát triển nông nghiệp hàng hóa ở cấp xã
 Tăng cường công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281