Đến tháng 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giải quyết
    Đăng nhập
 
 
   
    Số lượt truy cập
Hôm nay 13269
Hôm qua 82843
Tuần này 453518
Tháng này 2384533
Tất cả 96486044
Browser   (Today) Chi tiết >>
Phát triển nông thôn RSS 
Chương trình OCOP góp phần đưa sản phẩm từ “làng” ra “phố”

Là chương trình kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội sinh để gia tăng giá trị cho các sản phẩm địa phương, đến nay, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Thanh Hóa đã góp phần đưa 120 sản phẩm OCOP và hàng chục sản phẩm “tiền OCOP” từ các làng nghề, HTX, địa phương trong tỉnh tiến gần hơn với người tiêu dùng ở thị trường trong và ngoài tỉnh.  


Hỗ trợ HTX đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp làm đứt gãy nhiều chuỗi cung ứng hàng hóa, gây ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh. Nhiều HTX nông nghiệp, nhất là các HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với lượng nông sản lớn đã tìm kiếm những hướng đi mới nhằm đa dạng cách thức quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT). Tuy nhiên, các chợ tiêu thụ nông sản trực tuyến chưa thể trở thành kênh phân phối chủ lực cho sản phẩm nông sản của tỉnh. Do đó, ngành nông nghiệp và các sở, ngành có liên quan của tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ, khuyến khích các hình thức tiêu thụ mới, góp phần gỡ khó cho các HTX và người sản xuất. 


Hướng đến nền nông nghiệp phát triển hiệu quả và bền vững

Hướng đến một nền nông nghiệp phát triển hiệu quả và bền vững, là một trong những vấn đề cốt lõi, đã và đang được TP Sầm Sơn đặc biệt quan tâm. Với nhiều cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp, TP Sầm Sơn đang từng bước đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. 


Chú trọng phát triển ngành nghề nông thôn

Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để phát triển các ngành nghề ở khu vực nông thôn; góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. 


Đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Việc thu hút các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được xem là yếu tố then chốt để thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, tạo tiền đề để nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho người dân khu vực nông thôn. 


 Thực trạng phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa
 Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn
 Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả
 Huyện Triệu Sơn với giải pháp xây dựng nông thôn mới
 Phát triển HTX ở huyện Thạch Thành
 Huyện Thiệu Hóa phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM
 Xây dựng nông thôn mới nâng cao ở huyện Hoằng Hóa – hướng đến sự hài lòng của người dân
 Nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp – yếu tố quan trọng trong phát triển thương hiệu
 Vai trò của kinh tế tập thể trong sản xuất nông nghiệp
 Vai trò của HTX trong sản xuất nông nghiệp
 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sản xuất nông nghiệp
 Kết quả chuyển đổi sản xuất nông nghiệp
 Huyện Như Thanh phát triển các sản phẩm OCOP
 Hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác nông nghiệp
 Ghi nhận từ những mô hình liên kết sản xuất cây trồng phục vụ chế biến
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281