Số lượt truy cập
Hôm nay 2093
Hôm qua 2908
Tuần này 5001
Tháng này 200264
Tất cả 193397391
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ ba, 26/09/2023
Kiểm tra thực địa và làm việc giải quyết đề nghị của Hiệp hội dâu tằm tơ dệt nhiễu Hồng Đô, huyện Thiệu Hoá

Thực hiện Công văn số 13497/UBND-NN ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao giải quyết đề nghị của ông Lê Văn Nghiên, Hiệp hội tơ tằm làng Hồng Đô, huyện Thiệu Hóa

Thực hiện Công văn số 13497/UBND-NN ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao giải quyết đề nghị của ông Lê Văn Nghiên, Hiệp hội tơ tằm làng Hồng Đô, huyện Thiệu Hóa.

Ngày 26/9/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Kế hoạch và Đu tư, S Công Thương, UBND huyện Thiệu Hóa; các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra thực địa làng nghề ươm tơ dệt nhiễu Hồng Đô và tổ chức họp tại UBND huyện Thiệu Hóa để xem xét giải quyết đề nghị của ông Lê Văn Nghiên, Hiệp hội tơ tằm làng Hồng Đô, huyện Thiệu Hóa.

Sau khi nghe ý kiến tham gia đại diện chính quyền đa phương và đại diện các Sở Công thương, Kế hoạch và Đu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Hoàng Viết Chọn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá có ý kiến kết luận giải quyết đề nghị của ông Lê Văn Nghiên, Hiệp hội tơ tằm làng Hồng Đô, huyện Thiệu Hóa

Việc mời 01 Công ty lớn vào để thu hút lao động phát triển KTXH: Để phát huy được hiệu quả sử dụng đất đã được quy hoạch cho làng nghề; trách nhiệm chính là UBND huyện Thiệu Hóa và UBND thị trấn Vạn Hà; do vậy, trong thời gian tới địa phương tiếp tục kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp có đủ tiềm lực về tài chính vào thực hiện thuê đất để sản xuất kinh doanh tại làng nghề; đề nghị UBND huyện Thiệu Hóa thực hiện đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 17670/UBND-CN ngày 26/12/2019;

Đa dạng hóa các loại ngành nghề để phát triển kinh tế, đồng thời bảo tồn nghề tơ tằm: Tiếp tục thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 17670/UBND-CN ngày 26/12/2019 về việc bổ sung ngành nghề hoạt động của làng nghề ươm tơ, dệt nhiễu Hồng Đô, huyện Thiệu Hóa; nếu muốn bổ sung thêm ngành nghề sản xuất kinh doanh cho làng nghề, đề nghị UBND huyện Thiệu Hóa đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Việc bảo tồn phát triển nghề ươm tơ, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với các ngành, UBND huyện Thiệu Hóa, các đơn vị có liên quan nghiên cứu các giải pháp phù hợp nhằm bảo tồn, phát triển làng nghề dệt nhiễu Hồng Đô, đảm bảo quy định.

Đề nghị UBND huyện Thiệu Hóa, trên cơ s Công văn số 17670/UBND-CN ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 cho làng nghề đ làm căn cứ thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc: