Đến tháng 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giải quyết
    Đăng nhập
 
 
   
    Số lượt truy cập
Hôm nay 11221
Hôm qua 82860
Tuần này 266575
Tháng này 2118359
Tất cả 75791274
Browser   (Today) Chi tiết >>
Phát triển nông thôn RSS 
Huyện Thiệu Hóa phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM

Năm 2020, kinh tế của huyện Thiệu Hóa liên tục đạt tốc độ tăng trưởng cao, sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư phát triển, hình thành nhiều mô hình, vùng sản xuất tập trung quy mô lớn gắn với liên kết tiêu thụ nông sản, đạt hiệu quả kinh tế cao. Thu nhập bình quân đầu người tăng, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao; các xã của huyện có điều kiện huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới (NTM). 


Xây dựng nông thôn mới nâng cao ở huyện Hoằng Hóa – hướng đến sự hài lòng của người dân

Có lẽ không quá để nói rằng chưa bao giờ huyện Hoằng Hóa có sức vươn mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống và phát triển kinh tế của người dân như hiện nay. Giao thông thuận lợi, môi trường được giữ gìn, du lịch phát triển, thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ ngày càng nhiều, các ngành nghề trồng trọt, nuôi trồng thủy sản được duy trì và phát triển... 


Nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp – yếu tố quan trọng trong phát triển thương hiệu

Với 11 sản phẩm nông nghiệp chủ lực; trong đó, có 6 sản phẩm nằm trong mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia và 5 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Thế nhưng, Thanh Hóa lại chưa có sản phẩm nông nghiệp đặc trưng mang tính chất thương hiệu vùng miền. 


Vai trò của kinh tế tập thể trong sản xuất nông nghiệp

Đứng trước yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn và hội nhập kinh tế, kinh tế tập thể (KTTT) ngày càng có vai trò quan trọng trong việc định hướng, hỗ trợ và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân. Thông qua các mô hình KTTT đã hình thành chuỗi liên kết sản xuất giữa người dân với doanh nghiệp, thị trường nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. 


Vai trò của HTX trong sản xuất nông nghiệp

Toàn tỉnh hiện có 673 HTX nông nghiệp, với gần 79.320 thành viên. Những năm gần đây, cùng với việc đổi mới hoạt động theo Luật HTX năm 2012, nhiều HTX đã thực hiện đổi mới phương thức sản xuất, tăng các khâu dịch vụ cạnh tranh, trở thành đầu mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn ở địa phương. 


 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sản xuất nông nghiệp
 Kết quả chuyển đổi sản xuất nông nghiệp
 Huyện Như Thanh phát triển các sản phẩm OCOP
 Hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác nông nghiệp
 Ghi nhận từ những mô hình liên kết sản xuất cây trồng phục vụ chế biến
 Xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm OCOP
 Huyện Bá Thước phát triển sản phẩm OCOP
 Năng lực của ngành chế biến lâm sản còn nhiều hạn chế
 Lấy HTX làm “hạt nhân” phát triển nông nghiệp hàng hóa ở cấp xã
 Tăng cường công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
 Tham gia Chương trình OCOP hướng đi mới của kinh tế hợp tác xã
 Toàn tỉnh gieo trồng được hơn 800 ha dưa các loại
 Tháo gỡ khó khăn cho các HTX nông nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19
 Thanh Hóa ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực
 Toàn tỉnh có 1.127 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281