Đăng nhập
 
 
   
    Số lượt truy cập
Hôm nay 33582
Hôm qua 139858
Tuần này 851879
Tháng này 264175
Tất cả 155719506
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ sáu, 16/08/2019
Huyện Quảng Xương lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả cao chương trình xây dựng nông thôn mới

Nhờ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân từ năm 2011 đến năm 2018 đạt 14,3%, tăng 2,5% so với giai đoạn 2005-2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, năm 2018 so với năm 2010 tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản 26,8%, giảm 13,2%; công nghiệp - xây dựng 37%, tăng 9,8%; dịch vụ - thương mại 36,2%, tăng 3,4%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,3 triệu đồng/năm, tăng hơn 3 lần... Với những kết quả đạt được trong quá trình XDNTM, ngày 10-7-2019 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận huyện Quảng Xương đạt chuẩn NTM năm 2018.

Công nhân Công ty TNHH 888 đóng trên địa bàn xã Quảng Hợp (Quảng Xương) trong ca sản xuất.

Quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của huyện Quảng Xương đã đạt được nhiều kết quả, tình hình kinh tế - xã hội có bước phát triển đáng khích lệ: Diện mạo nông thôn đổi mới, đời sống nhân dân được cải thiện; văn hóa - xã hội được nâng lên, an ninh trật tự được giữ vững. Thực tế trong quá trình XDNTM, cho thấy đây là chủ trương lớn, đúng đắn, hợp lòng dân; được nhân dân đồng tình, hưởng ứng, tích cực tham gia. Bên cạnh đó, huyện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác triển khai thực hiện chương trình.

Năm 2010, huyện thành lập ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM. Căn cứ trên các lĩnh vực phụ trách, từng thành viên ban chỉ đạo được giao nhiệm vụ cụ thể trong việc theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí NTM. Ban chỉ đạo thường xuyên tổ chức hội nghị giao ban định kỳ theo kế hoạch, giao ban đột xuất khi cần thiết để nắm bắt, theo dõi sát sao tình hình XDNTM trên địa bàn. Ban chỉ đạo XDNTM xã, ban phát triển thôn cũng được thành lập và hoạt động tích cực. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 5 tổ công tác thực hiện nhiệm vụ XDNTM. Phân công mỗi đồng chí huyện ủy viên trực tiếp chỉ đạo một xã cụ thể, bám sát cơ sở, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ địa phương giải quyết những vấn đề phát sinh một cách hiệu quả. Huyện ủy đã ban hành 6 nghị quyết chuyên đề và xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn, cũng như từng năm. Để xác định được lộ trình XDNTM một cách khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành phối hợp với các địa phương rà soát chi tiết mức độ đạt chuẩn của từng tiêu chí NTM, chỉ ra những nội dung công việc cần phải hoàn thiện, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện, phương án huy động nguồn lực một cách hợp lý. HĐND huyện ban hành nhiều nghị quyết về cơ chế hỗ trợ, khuyến khích các địa phương đẩy nhanh tiến độ XDNTM và chủ yếu tập trung vào hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ chế huy động nguồn lực và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong XDNTM. Bên cạnh đó, để động viên, thi đua XDNTM, HĐND huyện đã ban hành nghị quyết hỗ trợ kinh phí triển khai các mô hình dân vận khéo, hỗ trợ “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM” và “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Ngay từ khi bắt tay vào thực hiện chương trình XDNTM, công tác tuyên truyền đã được cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở lên kế hoạch từng năm và triển khai toàn diện với nội dung đa dạng, phong phú, dưới nhiều hình thức khác nhau. Thông qua công tác tuyên truyền, nhân dân đã đồng tình, hưởng ứng, tích cực tham gia XDNTM.

Đi đôi với đó, huyện xác định phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân là yếu tố quan trọng trong quá trình thực hiện chương trình XDNTM. Chính vì vậy, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế trên địa bàn. Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đến nay, trên địa bàn đã phát triển vùng sản xuất lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả với diện tích 4.500 ha, năng suất trung bình 65 tạ/ha. Đẩy mạnh tập trung, tích tụ đất đai để phát triển sản xuất quy mô lớn, áp dụng cơ giới hóa và đã chuyển đổi hơn 200 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Chăn nuôi được huyện tập trung chỉ đạo theo hướng chuyển mạnh từ chăn nuôi phân tán, nhỏ lẻ sang mô hình trang trại, gia trại và sản xuất hàng hóa, bảo đảm vệ sinh môi trường. Đến nay, trên địa bàn huyện có 114 trang trại chăn nuôi tập trung, với tổng đàn gia súc 116,5 nghìn con, gia cầm 1,2 triệu con. Kinh tế thủy sản tiếp tục được phát triển cả về khai thác, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến. Tổng sản lượng nuôi trồng hàng năm đạt khoảng 3.415 tấn, sản lượng khai thác thủy, hải sản 16.575 tấn, sản lượng chế biến nước mắm 1.469 nghìn lít, mắm chượp 547 tấn, sản phẩm khô – hấp - sấy 20.000 tấn. Nhiều cơ sở đã xây dựng được thương hiệu sản phẩm, có chỗ đứng trên thị trường, như: Nước mắm Cự Nham, nước mắm Anh Nuôi... Năm 2018, giá trị sản phẩm thu được bình quân 1 ha đất trồng trọt 104 triệu đồng, 1 ha đất nuôi trồng thủy sản 220 triệu đồng. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển, tạo môi trường thu hút thêm 4 cơ sở công nghiệp, giải quyết việc làm cho trên 6.000 lao động, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm tỷ trọng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Số lượng doanh nghiệp được thành lập trên địa bàn tăng từ 100 doanh nghiệp năm 2010 lên 417 doanh nghiệp năm 2018. Dịch vụ, thương mại, du lịch tiếp tục phát triển.

Nhờ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân từ năm 2011 đến năm 2018 đạt 14,3%, tăng 2,5% so với giai đoạn 2005-2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, năm 2018 so với năm 2010 tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản 26,8%, giảm 13,2%; công nghiệp - xây dựng 37%, tăng 9,8%; dịch vụ - thương mại 36,2%, tăng 3,4%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,3 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 3 lần. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,8% năm 2010 xuống còn 3,25% năm 2018. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, huyện có điều kiện huy động nguồn lực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM trên địa bàn. Từ năm 2010 đến nay, toàn huyện đã huy động 4.786,2 tỷ đồng phục vụ XDNTM; trong đó, ngân sách Trung ương 271,22 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 303,6 tỷ đồng, ngân sách huyện 770,02 tỷ đồng, ngân sách xã 624,59 tỷ đồng; doanh nghiệp, HTX 662,2 tỷ đồng; nhân dân tham gia (tiền mặt, ngày công lao động, hiến đất, chỉnh trang nhà ở, vườn tạp...) 1.089,9 tỷ đồng... Từ nguồn vốn huy động, huyện đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp 340 km đường giao thông, hơn 150 km kênh mương, 22 công sở, 27 nhà hội trường, 23 công trình trạm y tế, nhà điều trị bệnh viện đa khoa huyện, 16 công trình chợ, 55 nhà văn hóa thôn; kiên cố hóa 43 công trình trường học với 221 phòng học và 72 nhà hiệu bộ. Hoàn thành và đưa vào sử dụng sân vận động, trung tâm hội nghị huyện, nhà thi đấu thể dục, thể thao huyện, công viên cây xanh, nhà truyền thống... Xây mới, cải tạo, nâng cấp các công trình điện, các công trình cấp nước sinh hoạt ở các xã. Đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng của huyện cơ bản hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu tiêu chí NTM. Bên cạnh đó, giáo dục và đào tạo được huyện quan tâm và có bước phát triển tốt. Toàn huyện hiện có 3/5 trường THPT đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 60%; 81/90 trường học các cấp mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 90%, tăng 48,9% so với năm 2010. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 64,77%, tăng 33,1% so với thời điểm triển khai XDNTM. Các hoạt động văn hóa - thông tin tiếp tục được đẩy mạnh, các chỉ tiêu văn hóa - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Từ không có đơn vị nào đạt chuẩn, đến năm 2018 huyện đã có 29/29 xã đạt danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa NTM. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, gia đình đạt danh hiệu văn hóa 78,5%. Hiện 100% các xã trên địa bàn huyện có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi được tiêm các mũi phòng dịch đạt 100%. Tỷ lệ người dân nông thôn tham gia bảo hiểm y tế ở 29 xã tăng từ 34,5% năm 2010 lên 88% năm 2018. Huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và các chính sách an sinh xã hội. Công tác bảo đảm vệ sinh môi trường được huyện quan tâm, chú trọng. Đến nay, chất thải rắn, chất thải y tế trên địa bàn cơ bản được thu gom và xử lý theo quy định, các cơ sở sản xuất, kinh doanh đều đạt tiêu chuẩn môi trường; 100% các hộ gia đình được sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được tập trung đẩy mạnh và có nhiều tiến bộ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong những năm qua luôn được giữ vững và duy trì ổn định. Với những kết quả đạt được trong quá trình XDNTM, ngày 10–7-2019 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận huyện Quảng Xương đạt chuẩn NTM năm 2018.

Quá trình triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM trên địa bàn, huyện Quảng Xương rút ra những bài học kinh nghiệm, đó là: Thứ nhất, phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự tham gia tích cực và phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể. Xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban chỉ đạo các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ XDNTM; lãnh đạo, chỉ đạo phải có kế hoạch, trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo, điều hành quyết liệt. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Thứ hai là công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, sâu rộng, dưới nhiều hình thức, nhằm tạo không khí thi đua, làm thay đổi nhận thức theo hướng tích cực, để người dân hiểu rõ được vai trò là chủ thể trong XDNTM, xóa bỏ tư tưởng ỷ lại. Nêu cao tinh thần toàn dân chung tay XDNTM với phương châm “lấy sức dân để lo cho dân”. Thứ 3, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, việc huy động và sử dụng nguồn lực phải được người dân bàn bạc dân chủ, thống nhất, bảo đảm công khai, minh bạch. Thứ tư, chủ động phân cấp các phần việc, nội dung, công trình NTM để cộng đồng dân cư có thể trực tiếp tham gia xây dựng; phát huy vai trò giám sát của ban giám sát cộng đồng nhằm bảo đảm chất lượng công trình. Phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư để nhân dân tin tưởng và tích cực tham gia đóng góp, đồng thời thực hiện xã hội hóa, huy động nguồn lực từ con em địa phương công tác xa quê để tham gia xây dựng NTM. Và cuối cùng, ban chỉ đạo XDNTM các cấp phải đánh giá đúng hiện trạng, tiềm năng có thể khai thác và xây dựng được đề án, lộ trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, từ đó có cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; từ đó đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo thực hiện.

Phát huy kết quả đạt được, huyện Quảng Xương đề ra mục tiêu đến năm 2020 có 10 xã hoàn thành bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Để đạt mục tiêu, huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 15,5% trở lên; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó, nông – lâm - thủy sản 23%, công nghiệp - xây dựng 35%, dịch vụ - thương mại 42%. Từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm, không còn hộ nghèo theo tiêu chí NTM. Đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 15,5%, thu nhập bình quân đầu người 130 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu giá trị sản xuất: Nông - lâm - thủy sản 14%, công nghiệp - xây dựng 38%, dịch vụ - thương mại 48%. Đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền; phát triển kinh tế nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; tranh thủ cơ chế, chính sách thực hiện nâng cao các tiêu chí, xây dựng xã NTM nâng cao. Trước hết là phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng khoa học - kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng NTM gắn với đô thị hóa, phát triển công nghiệp, dịch vụ; đưa các cơ sở công nghiệp, dịch vụ về nông thôn; khai thác thế mạnh du lịch biển; xây dựng hạ tầng nông thôn theo hướng chuẩn hóa. Nâng cao chất lượng các hoạt động an sinh xã hội, như: Giải quyết việc làm, chính sách cho người lao động, xây dựng các công trình phúc lợi ở nông thôn; làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ của huyện. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có ý thức trách nhiệm cao, chuyên môn giỏi, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Nguồn tin: Văn phòng Điều phối NTM
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 26356


Theo dòng sự kiện:
 Công nhân, viên chức, lao động ngành Nông nghiệp và PTNT với phong trào thi đua phát triển kinh tế nông nghiệp từ mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (19/10/22)
 PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (NTM) TỈNH THANH HÓA, TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) (16/05/22)
 Diện mạo mới ở xã nông thôn mới nâng cao Ngọc Phụng (14/03/22)
 Lễ ra quân sản xuất đầu năm, tết trồng cây xuân Nhâm Dần 2022 (09/02/22)
 Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở bản Đông Ban (23/12/21)
 Yên Định xứng đáng là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh (27/08/19)
 TP Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới (27/08/19)
 Xã Vĩnh Ninh đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM (27/08/19)
 Thọ Xuân tập trung xây dựng huyện nông thôn mới (27/08/19)
 Huyện Hoằng Hóa: 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới (24/08/19)


Các tin khác:
 Công nhận huyện Đông Sơn đạt chuẩn nông thôn mới (22/08/2019)
 Thẩm định, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho 2 xã của huyện Thường Xuân (20/08/2019)
 Công nhận huyện Đông Sơn đạt chuẩn nông thôn mới (19/08/2019)
 Huyện Vĩnh Lộc tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới (19/08/2019)
 Huyện Quảng Xương lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả cao chương trình xây dựng nông thôn mới (16/08/2019)
 Huyện Quan Hóa: Huy động gần 2.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới (15/08/2019)
 Thẩm định đạt chuẩn Nông thôn mới cho 4 xã huyện Triệu Sơn (15/08/2019)
 Thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới tại huyện Vĩnh Lộc (14/08/2019)
 Thẩm định, xét đạt chuẩn nông thôn mới cho Xã Quang Trung (Bỉm Sơn) (13/08/2019)
 Xã Kiên Thọ huy động hơn 254 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới (13/08/2019)

Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281


Chung nhan Tin Nhiem Mang