Đến tháng 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giải quyết
    Đăng nhập
 
 
   
    Số lượt truy cập
Hôm nay 54215
Hôm qua 74212
Tuần này 380268
Tháng này 1851644
Tất cả 93510843
Browser   (Today) Chi tiết >>
Phát triển nông thôn RSS 
Chú trọng phát triển ngành nghề nông thôn

Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để phát triển các ngành nghề ở khu vực nông thôn; góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. 


Đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Việc thu hút các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được xem là yếu tố then chốt để thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, tạo tiền đề để nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho người dân khu vực nông thôn. 


Thực trạng phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa

Tỉnh ta đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025, xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững, an toàn, thịnh vượng và theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh nông sản gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, thông minh để hình thành các vùng chuyên canh thích ứng với biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học được duy trì; hình thành và phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, XDNTM văn minh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn... 


Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) những năm qua luôn được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đặc biệt chú trọng nhằm trang bị kiến thức khoa học, kỹ năng, nâng cao chất lượng nguồn lao động, góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm, phát triển thị trường lao động, phục vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. 


Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả

Giai đoạn 2015-2020, lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể (KTTT) trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong giai đoạn này, có 293 HTX được thành lập mới, nâng tổng số HTX trên địa bàn tỉnh lên 1.066 HTX. Cùng với sự phát triển về số lượng, chất lượng các HTX cũng từng bước được nâng lên rõ rệt, với 991 HTX hoàn thành công tác chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012. Sau chuyển đổi, các HTX đã từng bước cải tổ bộ máy điều hành, bổ sung nguồn lực để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, đa dạng hóa dịch vụ để tăng thu nhập cho thành viên và người lao động. 


 Huyện Triệu Sơn với giải pháp xây dựng nông thôn mới
 Phát triển HTX ở huyện Thạch Thành
 Huyện Thiệu Hóa phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM
 Xây dựng nông thôn mới nâng cao ở huyện Hoằng Hóa – hướng đến sự hài lòng của người dân
 Nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp – yếu tố quan trọng trong phát triển thương hiệu
 Vai trò của kinh tế tập thể trong sản xuất nông nghiệp
 Vai trò của HTX trong sản xuất nông nghiệp
 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sản xuất nông nghiệp
 Kết quả chuyển đổi sản xuất nông nghiệp
 Huyện Như Thanh phát triển các sản phẩm OCOP
 Hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác nông nghiệp
 Ghi nhận từ những mô hình liên kết sản xuất cây trồng phục vụ chế biến
 Xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm OCOP
 Huyện Bá Thước phát triển sản phẩm OCOP
 Năng lực của ngành chế biến lâm sản còn nhiều hạn chế
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281