Đăng nhập
 
 
   
    Số lượt truy cập
Hôm nay 29056
Hôm qua 93022
Tuần này 122078
Tháng này 3707530
Tất cả 138540373
Browser   (Today) Chi tiết >>
Cải cách hành chính RSS 
Bản tin cải cách hành chính số 37/2022

Thủ tướng chính phủ: Cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và mong mỏi của nhân dân 


Bản tin cải cách hành chính số 36/2022

Thủ tướng Chính phủ: Nâng cao mức độ hài lòng của người dân với sự phục vụ của chính quyền 


Bản tin cải cách hành chính số 31/2022

Thủ tướng Chính phủ: Người dân thấy thiết thực, hiệu quả thì chuyển đổi số khó khăn đến mấy cũng thành công 


Bản tin cải cách hành chính số 30/2022

Thủ tướng chính phủ: Ngành ngân hàng giữ vững ngọn cờ tiên phong trong chuyển đổi số để toàn dân tham gia, dân hưởng lợi 


Bản tin cải cách hành chính số 29/2022

Kết luận của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế 


 Bản tin cải cách hành chính số 28/2022
 Bản tin cải cách hành chính số 27/2022
 Bản tin cải cách hành chính số 25/2022
 Bản tin cải cách hành chính số 24/2022
 Bản tin cải cách hành chính số 22/2022
 Bản tin cải cách hành chính số 21/2022
 Bản tin cải cách hành chính số 20/2022
 Bản tin cải cách hành chính số 19/2022
 Bản tin cải cách hành chính số 17/2022
 Bản tin cải cách hành chính số 16/2022
 Bản tin cải cách hành chính số 15/2022
 Bản tin cải cách hành chính số 13/2022
 Bản tin cải cách hành chính số 12/2022
 Bản tin cải cách hành chính số 11/2022
 Bản tin cải cách hành chính số 10/2022
n quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281