Đến tháng 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giải quyết
    Đăng nhập
 
 
   
    Số lượt truy cập
Hôm nay 55806
Hôm qua 90105
Tuần này 221050
Tháng này 1692426
Tất cả 93351625
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ hai, 23/11/2020
Danh bạ

A. DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH HÓA

Trụ sở Cơ quan: 49 - Đại lộ Lê Lợi - Phường Tân Sơn - Thành phố Thanh Hoá

Điện thoại thường trực Cơ quan Sở : 0373.851.118;  Fax: 0373. 850.281

E.mail: sonongnghiepptnt@thanhhoa.gov.vn

Website: snnptnt.thanhhoa.gov.vn

 

I. LÃNH ĐẠO SỞ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Cao Văn Cường

Giám đốc

 

0911.138.999

cuongcv.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

2

Hoàng Thị Yến

Phó Giám đốc

 

0915.245.738

yenht.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

3

Hoàng Viết Chọn

Phó Giám đốc

 

0912.543.247

chonhv.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

4

Nguyễn Hoài Nam

Phó Giám đốc

 

0915.331.979

namnh.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

II. CÔNG ĐOÀN NGÀNH

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Đào Công Bình

Chủ tịch

3851.600

0912.605.507

binhdc.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

2

Mai Đức Hưng

Phó chủ tịch

 

0914.403.841

hungmd.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

3

Văn phòng

 

3851.600

 

 

 

 

 

III. TRỰC ĐẢNG UỶ SỞ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Vũ Thị Lý

Chuyên viên

3857.882

0918.067.767

lyvt-cv.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

 

 

IV. CÁC PHÒNG SỞ

 

TT

Phòng

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Văn phòng Sở

 

3851.118

 

 

 

 Phạm Quang Tuấn

Chánh VP

3752.024

0942.635.678

tuanpq.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

Nguyễn Hữu Trung

Phó chánh VP

3724.064

0979.084.968

trungnh.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

Đỗ Trọng Vĩnh

Phó chánh VP

3724.064

0986.796.475

vinhdt.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

Mai Xuân Phương

Phó chánh VP

 

0989.668.626

phuongmx.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

 Trần Thị Lê

Văn thư

3851.118

0918.285.097

lett.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

 Nguyễn Thị Thương

Văn thư

3851.118

0973.462.786

thuongnt.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

2

Phòng Kế hoạch- TC

 

3853.653

 

 

 

 Hoàng Văn Chuyên

Trưởng phòng

3853.653

0947.138.089

chuyenhv.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

 Phạm Nguyên

P. Trưởng phòng

3853.653

0912.092.268

nguyenp.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

 Lê Thị Lệ Dung

P. Trưởng phòng

3853.653

0912.092.268

dungltl.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

Nguyễn Trọng Đại

P. Trưởng phòng

3853.653

0938.956.888

daint.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

3

Phòng Tổ chức-Cán bộ

 

3855.786

 

 

 

Nguyễn Trọng Đức

Trưởng phòng

3855.786

0936 556 567

ducnt.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

 Lê Thị Bích Thuỷ

P. Trưởng phòng

3753.346

0912 395 760

thuyltb.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

Nguyễn Văn Hùng

P. Trưởng phòng

 

0985.242.303

hungnv.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

4

Thanh tra Sở

 

3753.052

 

 

 

Lê Huy Hoàng

Chánh Thanh tra

 

0912.162.651

hoanglh.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

Hoàng Văn Tân

P.Chánh thanh tra

 

0912.383.284

tanhv.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

Lê Thanh Hoan

P.Chánh thanh tra

 

0912.506.499

hoanlt.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

Nguyễn Thanh Toàn

P.Chánh thanh tra

 

0166.456.6868

toannt.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

5

Phòng Quản lý XDCT

 

3853.321

 

 

 

 Nguyễn Văn Chính

Trưởng phòng

 

0915.100.633

chinhnv.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

 Trịnh Đình Hải

P. Trưởng phòng

 

0913.904.568

haitd.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

 Lê Anh Tuấn

P. Trưởng phòng

 

0912.211.612

tuanla.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

Đình Tôn

P. Trưởng phòng

 

0912.604.733

tonvd.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

V. CÁC CHI CỤC

1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Địa chỉ: Xóm Thọ - Đông Tân - Đông Sơn - Thanh Hoá

Văn phòng: 3942.619 - Fax: 3941.405 - E.mail: ccbvtv.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

 

1

Lê Văn Vương

Chi cục Trưởng

 

0988.244.996

vuonglv.ccttbvtv@thanhhoa.gov.vn

2

Vũ Quang Trung

P. Chi cục trưởng

 

0974.183.872

trungvq ccttbvtv@thanhhoa.gov.vn

3

Nguyễn Đình Sơn

P. Chi cục trưởng

 

0904.146.252

sonnd ccttbvtv@thanhhoa.gov.vn

4

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Văn thư

 

0377.532.349

nhunth ccttbvtv@thanhhoa.gov.vn

 

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Địa chỉ: Xóm Thọ - Đông Tân - Đông Sơn - Thanh Hoá

Văn phòng: 3940.149 - Fax: 3940.561 - E.mail: ccty.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

 

1

Đặng Văn Hiệp

Chi cục trưởng

 

0984.865.956

hiepdv.cccnty@thanhhoa.gov.vn

2

Mai Thế Sang

P. Chi cục trưởng

 

0913.240.761

sangmt.cccnty@thanhhoa.gov.vn

3

Lương Xuân Vũ

P. Chi cục trưởng

 

0982.446.868

vulx.cccnty@thanhhoa.gov.vn

4

Tống Văn Giáp

P. Chi cục trưởng

 

0989.312.757

giaptv.cccnty@thanhhoa.gov.vn

5

Đỗ Thị Thùy Dương

Văn thư

 

0978.776.008

duongdtt.cccnty@thanhhoa.gov.vn

3. Chi cục Kiểm lâm

Địa chỉ: Số 03 -  Hạc Thành - TP. Thanh Hoá

Văn phòng: 3.852.243 - Fax: 3.852.243 - E.mail: cckl.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Mai Hữu Phúc

Chi cục trưởng

 

0912.108.920

phucmh.cckl@thanhhoa.gov.vn

2

Lê Quốc Việt

P. Chi cục trưởng

 

0915.142.368

vietlq cckl@thanhhoa.gov.vn

3

Vũ Văn Vân

P. Chi cục trưởng

 

0915.394.171

vanvv cckl@thanhhoa.gov.vn

4

Thiều Văn Lực

P. Chi cục trưởng

 

0912.506.418

luctv cckl@thanhhoa.gov.vn

5

Phạm Chí Dũng

P. Chi cục trưởng

 

0946.215.379

dungpc cckl@thanhhoa.gov.vn

6

Nguyễn Tuấn Hồng

P. Chi cục trưởng

 

0943.759.266

hongnt cckl@thanhhoa.gov.vn

7

Đàm Văn Hùng

P. Chi cục trưởng

 

0915.245.769

hungdv cckl@thanhhoa.gov.vn

8

Nguyễn Thị Hương

Văn thư

3852.243

0915.394.775

huongnt cckl@thanhhoa.gov.vn

5.Chi cục Thuỷ sản

Địa chỉ: Số 49 - Đại lộ Lê Lợi - Phường Tân Sơn - TP. Thanh Hoá

Văn phòng: 3754 560- Fax 3754 560- E.mail: ccktbvnlts.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

 

1

Nguyễn Đức Cường

P.Chi cục trưởng

3852.895

0912 957 818

cuongnd.ccts@thanhhoa.gov.vn

2

Lê Minh Lương

P.Chi cục trưởng

 

0913 081 213

luonglm.ccts@thanhhoa.gov.vn

3

Lê Xuân Thắng

P.Chi cục trưởng

 

0912 812 676

thanglx.ccts@thanhhoa.gov.vn

4

Lê Văn Sáng

P.Chi cục trưởng

3755.545

0904 996 818

sanglv.ccts@thanhhoa.gov.vn

5

Trương Thị Hà

P.Chi cục trưởng

3722.773

0915 392 399

hatt.ccts@thanhhoa.gov.vn

6

Nguyễn Tùng Lâm

Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá

8993.636

0913 293 013

lamnt.ccts@thanhhoa.gov.vn

7

Nguyễn Thị Thu Cúc

TP. Hành chính

3754.560

0946 499 099

cucntt.ccts@thanhhoa.gov.vn

8

Lê Thị Xuân

Văn thư

3754.560

0982 313 071

xuanlt.ccts@thanhhoa.gov.vn

6. Chi cục Thuỷ lợi

Địa chỉ: Số 44C - Đại lộ Lê Lợi - P. Tân Sơn - TP. Thanh Hoá

Văn phòng: 3.854.216- Fax: 3.854.216- E.mail: cctl.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số máy điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Trịnh Bá Thuận

Chi cục trưởng

3.852.526

0902.280.646

thuantb.cctl@thanhhoa.gov.vn

2

Nguyễn Thị Anh Nga

P.Chi cục trưởng

3.851.239

0914.400.633

nganta.cctl@thanhhoa.gov.vn

3

Khương Anh Tấn

P.Chi cục trưởng

3.856.378

0904.517.567

tanka.cctl@thanhhoa.gov.vn

4

Lê Minh Trường

P.Chi cục trưởng

 

0962.831.656

0935.518.666

truonglm.cctl@thanhhoa.gov.vn

6

Thùy Dương

Văn thư

3.854.216

0971.612.980

duonglt.cctl@thanhhoa.gov.vn

7

Văn phòng thường trực BCH CTT&TKCN

 

3.852.405

 

 

 

7. Chi cục Phát triển nông thôn

Địa chỉ: Số 49 - Đại lộ Lê Lợi - TP. Thanh Hoá

Văn phòng: 3.852.249 -  E.mail: ccptnt.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Lê Bá Lương

Chi cục trưởng

 

0984.812.979

luonglb.ccptnt@thanhhoa.gov.vn

2

Hồ Chí Thanh

P. Chi cục trưởng

 

0982.597.456

thanhhc.ccptnt@thanhhoa.gov.vn

3

Nguyễn Huy Thành

P. Chi cục trưởng

 

0989.059.633

thanhnh.ccptnt@thanhhoa.gov.vn

4

Trần Thị Liên

Văn thư

 

0944.774.365

lientt.ccptnt@thanhhoa.gov.vn

8. Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và Thuỷ sản

Địa chỉ: Số 17 – Phố Dốc Ga - Phường Phú Sơn - TP. Thanh Hoá

Văn phòng: 3942.301 – Fax: 3942 303 - E.mail: ccqlclnls.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Đỗ Xuân Trường

Chi cục trưởng

 

0988.082.028

truongdx.ccqlcl@thanhhoa.gov.vn

2

Nguyễn Xuân Đồng

P. Chi cục trưởng

 

0919.018.959

dongnx.ccqlcl@thanhhoa.gov.vn

3

Lê Thị Huyền Thu

P. Chi cục trưởng

 

0972.335.088

thulth.ccqlcl@thanhhoa.gov.vn

4

Nguyễn Hương Thơm

Văn thư

 

0912.083.980

thomnh.ccqlcl@thanhhoa.gov.vn

9. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới

Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi –Tân Sơn – TP Thanh Hóa

Văn phòng: 3850.923 - E.mail: vpdpxdctntm.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Trần Đức Năng

P.Chánh Văn phòng

 

0838.903.777

nangtd.vpdpctxdntm@thanhhoa.gov.vn

2

Dương Văn Giang

P.Chánh Văn phòng

 

0918.779.189

giangdv.vpdpctxdntm@thanhhoa.gov.vn

4

Bùi Công Anh

P.Chánh Văn phòng

 

0982.518.165

anhbc.vpdpctxdntm@thanhhoa.gov.vn

 

Đỗ Thị Nga

Văn Thư

3.850.923

0903.141.530

ngadt.vpdpctxdntm@thanhhoa.gov.vn

 

VI.  CÁC TRUNG TÂM

 

1. Trung tâm Khuyến nông

Địa chỉ: Số 23 - Phan Bội Châu – Phường Ba Đình – TP Thanh Hóa

Điện thoại: 3851.120 - Fax: 3851.121- E.mail:  ttkn.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Nguyễn Duy Minh

Giám đốc

 

0976.247.188

minhnd.ttkn@thanhhoa.gov.vn

2

Phạm Thị Hoa

Phó Giám đốc

 

0919.543.910

hoapt.ttkn@thanhhoa.gov.vn

3

Vũ Văn Hà

Phó Giám đốc

 

0913.356.921

havv.ttkn@thanhhoa.gov.vn

4

Lê Văn Khoa

Phó Giám đốc

 

0989.289.323

khoalv.ttkn@thanhhoa.gov.vn

5

Hàn Thị Huệ

Văn thư

 

0982.470.795

hueht.ttkn@thanhhoa.gov.vn

2. Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn

Địa chỉ: 08 Lê Văn Hưu - Phường Tân Sơn - TP. Thanh Hoá

Điện thoại: 3852.622 - Fax: 3852.622 - Email: ttnshvsmtnt.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Đỗ Doãn Thành

Giám đốc

 

0912.028.326

thanhdd.ttnsh@thanhhoa.gov.vn

2

Lê Minh Tuấn

Phó Giám đốc

 

0904.848.736

tuanlm.ttnsh@thanhhoa.gov.vn

3

Lê Văn Nghĩa

Phó Giám đốc

 

0919.398.333

nghialv.ttnsh@thanhhoa.gov.vn

4

Lê Thị Anh

Văn thư

 

0355.646.234

anhlt.ttnsh@thanhhoa.gov.vn

VII. ĐOÀN QUY HOẠCH

 

1. Đoàn Quy hoạch và Thiết kế Thuỷ lợi

Địa chỉ: Số 06 - Hạc Thành – TP. Thanh Hoá

Văn phòng:  3751.500;  Fax: 3751.500; E.mail: dqhtl.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Nguyễn Trọng Dũng

Trưởng đoàn

 

0919.756.346

dungnt.dqhtktl@thanhhoa.gov.vn

2

Lê Hữu Dũng

Phó trưởng đoàn

 

0827.095.386

dunglh.dqhtktl@thanhhoa.gov.vn

3

Phạm Văn Thọ

Phó trưởng đoàn

 

0987.614.489

thopv.dqhtktl@thanhhoa.gov.vn

4

Hoàng Thiên Hương

Trưởng phòng Hành chính

 

0904.191.757

huonght.dqhtktl@thanhhoa.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thanh

Văn thư

 

0988.736.776

thanhnt.dqhtktl@thanhhoa.gov.vn

 

VIII. CÁC BAN QUẢN LÝ

 

1. Ban QL rừng phòng hộ Mường Lát

Địa chỉ: Khu IV - Thị trấn Mường Lát - huyện Mường Lát

Văn phòng: 0378.997.243 - E.mail:  bqlrphml.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Nguyễn Văn Dũng

Giám đốc

 

0977.915.572

dungnv.bqlrphml@thanhhoa.gov.vn

2

Nguyễn Văn Vượng

Phó Giám đốc

 

0817.005.666

vuongnv.bqlrphml@thanhhoa.gov.vn

3

Trương Công Điệp

Văn thư

 

0965.130.140

vanthu.bqlrphml@thanhhoa.gov.vn

2. Ban quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn

Địa chỉ: Km 22, Đường 217 - Xã Trung Tiến - Huyện Quan Sơn

Văn phòng: 3591.011 - E.mail: bqlrphsl.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Nguyễn Hoàng Anh

Giám đốc

 

0868.699.936

anhnh.bqlrphqs@thanhhoa.gov.vn

2

Nguyễn Quốc Tùng

Phó Giám đốc

 

0912.910.913

tungnq.bqlrphqs@thanhhoa.gov.vn

3

Lê Văn Tuấn

Phó Giám đốc

 

0968.386.767

tuanlv.bqlrphqs@thanhhoa.gov.vn

4

Bùi Đình Lượng

Phó Giám đốc

 

0989.923.020

luongbd.bqlrphqs@thanhhoa.gov.vn

5

Lê Huy Mạnh

Văn thư

 

0966.629.136

vanthu.bqlrphqs@thanhhoa.gov.vn

3. Ban quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân

Địa chỉ: 12 Lê Văn An, Khu 2 Thị Trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân

Văn phòng: 02373.873.010 - E.mail: bqlrphtx.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Lê Thế Sự

Giám đốc

 

0912.141.189

sult.bqlrphtx@thanhhoa.gov.vn

2

Lê Xuân Long

Phó Giám đốc

 

0913.720.222

longlx.bqlrphtx@thanhhoa.gov.vn

3

Trương Thị Mỹ Hoài

Văn thư

 

0962.031.389

vanthu.bqlrphtx@thanhhoa.gov.vn

 

4. Ban QL rừng phòng hộ Sông Chàng

Địa chỉ: thôn Tân Thành - Xã Xuân Quỳ - Huyện Như Xuân

Điện thoại: 3878.147 -  FAX: 3878.147 -E.mail: bqlrphsc.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Hàn Văn Huyền

Giám đốc

 

0982.061.292

huyenhv.bqlrphsc@thanhhoa.gov.vn

2

Lê Nhật Hồng

Phó Giám đốc

 

0982.866.862

hongln.bqlrphsc@thanhhoa.gov.vn

3

Nguyễn Đình Ánh

Văn thư

 

0385.156.272

vanthu.bqlrphsc@thanhhoa.gov.vn

5. Ban QL rừng phòng hộ Như Thanh

Địa chỉ: Thị trấn Bến Sung - huyện Như Thanh

E.mail: bqlrphnt.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Lê Xuân Điệp

Giám đốc

 

0948.520.817

dieplx.bqlrphnt@thanhhoa.gov.vn

2

Đỗ Văn Hùng

Phó Giám đốc

 

0912.582.704  0396.015.599

hungdv.bqlrphnt@thanhhoa.gov.vn

3

Lê Đình Chiến

Phó Giám đốc

 

0982.798.576

chienld.bqlrphnt@thanhhoa.gov.vn

4

Trần Hữu Chí

Phó Giám đốc

 

0389.370.966

chith.bqlrphnt@thanhhoa.gov.vn

5

Nguyễn Thị Loan

Văn thư

 

0983.614.369

vanthu.bqlrphnt@thanhhoa.gov.vn

6. Ban QL rừng phòng hộ Nghi Sơn

Địa chỉ: Tiểu khu 5 – Phường Hải Hòa – Thị xã Nghi Sơn huyện Tĩnh Gia

Văn phòng: 3861.008 - E.mail: bqlrphtg.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Nguyễn Hữu Thường

Giám đốc

3610.969

0912.987.657

thuongnh.bqlrphtg@thanhhoa.gov.vn

2

Phan Xuân Phong

Ph Giám đốc

 

0912.291.394

phongpx.bqlrphtg@thanhhoa.gov.vn

3

Lê Thị Hường

Văn thư

 

0977.910.390

vanthu.bqlrphtg@thanhhoa.gov.vn

 

7. Ban QL rừng phòng hộ Thạch Thành

Địa chỉ: Khu 6 - TT. Kim Tân - Huyện Thạch Thành

Điện thoại: 02372.468.568 E.mail: bqlrphtt.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Phạm Văn Hồ

Giám đốc

 

0364.835.666

hopv.bqlrphtt@thanhhoa.gov.vn

2

Mai Văn Đảm

Phó giám đốc

 

0936.552.663

dammv.bqlrphtt@thanhhoa.gov.vn

3

Nguyễn Văn Quý

Trưởng phòng HC -TH

 

0985.898.971

quynv.bqlrphtt@thanhhoa.gov.vn

4

Hà Thị Huyền Trang

Văn thư

 

0987.614.135

vanthu.bqlrphtt@thanhhoa.gov.vn

8. Ban QL rừng phòng hộ Lang Chánh

Địa chỉ: Khu phố Chí Linh - Thị trấn Lang Chánh - Huyện Lang Chánh

Văn phòng: 3874.027 - E.mail: bqlrphlc.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Nguyễn Thành Công

Giám đốc

 

0982.714.689

congnt.bqlrphlc@thanhhoa.gov.vn

2

Ngô Văn Trọng

Phó Giám đốc

 

0979.400.905

trongnv.bqlrphlc@thanhhoa.gov.vn

3

Hoàng Thị Tuyết

Văn thư

 

0386.441.327

vanthu.bqlrphlc@thanhhoa.gov.vn

9. Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông

Địa chỉ: Thị trấn Cành Nàng – Huyện Bá Thước

E.mail: kbttnpl.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Lê Đình Phương

Giám đốc

 

0986.491.978

phuongld.kbttnpl@thanhhoa.gov.vn

2

Phạm Văn Hùng

Phó Giám đốc

 

0949.010.816

hungpv.kbttnpl@thanhhoa.gov.vn

3

Lê Thanh Hữu

Phó Giám đốc

 

0919.732.783

huult.kbttnpl@thanhhoa.gov.vn

4

Bùi Thị Lan Anh

Văn thư

 

0945.930.489

vanthu.kbttnpl@thanhhoa.gov.vn

10. Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu

Địa chỉ:  Bản Khằm - Xã Hồi Xuân - Huyện Quan Hóa - Tỉnh Thanh Hóa

E.mail: kbttnph.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

 

1

Nguyễn Phương Đông

Giám đốc

 

0987.947.504

dongnp.kbttnph@thanhhoa.gov.vn

2

Lê Duy Cường

Phó Giám đốc

 

0985.362.863

cuongld.kbttnph@thanhhoa.gov.vn

3

Đàm Huy Đông

Phó Giám đốc

 

0975.703.636

dongdh.kbttnph@thanhhoa.gov.vn

4

Ngân Thị Xuyến

Văn thư

 

0986.104.336

vanthu.kbttnph@thanhhoa.gov.vn

11. Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên

Địa chỉ: Thôn Tiến Sơn 2 - Xã Xuân Cẩm - Huyện Thường Xuân                                                 Văn phòng: 3555.026 - E.mail: kbttnxl.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Phạm Anh Tám

Giám đốc

 

0919.550.601

tampa.kbttnxl@thanhhoa.gov.vn

2

Đỗ Ngọc Dương

Phó Giám đốc

 

0969.326.555

duongdn.kbttnxl@thanhhoa.gov.vn

3

Ngô Xuân Thắng

Phó Giám đốc

 

0979.457.999

thangnx.kbttnxl@thanhhoa.gov.vn

4

Trịnh Thị Huệ

Văn thư

 

0333.587.136

vanthu.kbttnxl@thanhhoa.gov.vn

12. Vườn Quốc gia Bến En

Địa chỉ: Thôn Xuân Lai –Thị trấn Bến Sung - Huyện Như Thanh

E.mail: vqgbe.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

TT

Họ và tên

 

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Đăng Hữu Nghị

Giám đốc

 

0989.474.567

nghidh.vqgbe@thanhhoa.gov.vn

2

Nguyễn Đình Hiếu

Phó Giám đốc

 

0978.553.424

hieund.vqgbe@thanhhoa.gov.vn

3

Lê Bá Thọ

Phó Giám đốc

 

0386.671.217

tholb.vqgbe@thanhhoa.gov.vn

4

Thiều Thị Dung

Văn thư

 

0986.474.286

vanthu.vqgbe@thanhhoa.gov.vn

 

13. Ban quản lý cảng cá Lạch Hới

Địa chỉ: Xã Quảng Tiến - Thị xã Sầm Sơn - Thanh Hóa

Văn phòng:  3790.290 - Fax: 3790.290 - E.mail: bqlcclh.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Nguyễn Văn Tuyên

Giám đốc

 

0978.542.688

tuyennv.bqlcclh@thanhhoa.gov.vn

2

Lê Thị Hà

Văn thư

 

0914.762.998

vanthu.bqlcclh@thanhhoa.gov.vn

 

14. Ban quản lý cảng cá Lạch Bạng

Địa chỉ: Thôn Tiền phong - Xã Hải Bình - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa

Điện thoại: 3200.656 - E.mail: bqlcclb.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Lê Cao Kích

Giám đốc

 

0974.484.868

kichlc.bqlcclb@thanhhoa.gov.vn

2

Nguyễn Thị Phương Thảo

Văn thư

 

0377.419.210

vanthu.bqlcclb@thanhhoa.gov.vn

15. Ban quản lý cảng cá Hòa Lộc

Địa chỉ: Thôn Hoà Phú - Xã Hoà Lộc - Huyện Hậu Lộc

Điện thoại: 8860.223- E.mail: bqlcchl.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Lê Văn Thăng

Giám đốc

 

0912.305.718

thanglv.bqlcchl@thanhhoa.gov.vn

2

Phạm Thị Phượng

Văn thư

 

0918.610.358

vanthu.bqlcchl@thanhhoa.gov.vn

16. Ban Quản lý Quỹ Bảo vệ, PTR và Phòng, chống thiên tai

Địa chỉ: : Số 49A - Đại lộ Lê Lợi –Tân Sơn – TP. Thanh Hóa

Văn phòng: 3851.361 - Fax: 3851.361- E.mail: qbvptr.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Lê Công Cường

Giám đốc

3851.361

0912.384.023

cuonglc.qbvptr@thanhhoa.gov.vn

2

Hà Minh Tâm

Phó Giám đốc

3943.875

0946.363.989

tamhm.qbvptr@thanhhoa.gov.vn

3

Lê Phú Đạt

Phó Giám đốc

3723.996

0977.860.875

datlp.qbvptr@thanhhoa.gov.vn

4

Phan Thị Phương

TP. HC - TH

 

0915.357.636

phuongpt.qbvptr@thanhhoa.gov.vn

5

Nguyễn Thị Linh

Văn thư

 

0912.030.504

vanthu.qbvptr@thanhhoa.gov.vn

 

 

 

 

 

Nguồn tin: Văn phòng Sở
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 16782
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281