Hiển thị lịch công tác
Xem lịch công tác của đồng chí    (Xem ngày hôm nay) << Tuần trước    
Thứ ngày / Buổi    Sáng       Chiều    Ghi chú
Thứ hai
30-03-2020
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
31-03-2020
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
01-04-2020
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm
02-04-2020
Cơ quan nghỉ
Giỗ Tổ Hùng Vương
Cơ quan nghỉ
Giỗ Tổ Hùng Vương
Thứ sáu
03-04-2020
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy
04-04-2020
Ngày nghỉ Ngày nghỉ
Chủ nhật
05-04-2020  
(Hôm nay)
Ngày nghỉ Ngày nghỉ
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Lê Đức Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281