Quản lý lịch công tác
You have not permission!
    Hiển thị lịch công tác
Bạn chưa cấu hình cho chức năng này!
    Hiển thị lịch công tác
Xem lịch công tác của đồng chí    (Xem ngày hôm nay) << Tuần trước    
Thứ ngày / Buổi    Sáng       Chiều    Ghi chú
Thứ hai
28-09-2020
Thứ ba
29-09-2020
Thứ tư
30-09-2020  
(Hôm nay)
Thứ năm
01-10-2020
Thứ sáu
02-10-2020
Thứ bẩy
03-10-2020
Chủ nhật
04-10-2020
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Lê Đức Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281