Hiển thị lịch công tác
Xem lịch công tác của đồng chí    (Xem ngày hôm nay) << Tuần trước    
Thứ ngày / Buổi    Sáng       Chiều    Ghi chú
Thứ hai
20-09-2021
Dự Hội nghị chấp thuận chủ trương đầu tư DA Hệ thống nước mới cho Nhà máy xi măng Nghi Sơn sử dụng nguồn nước thô từ hồ Đồng Chùa, thị xã Nghi Sơn Dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid 19
Thứ ba
21-09-2021
Kiểm tra tình hình sản xuất Dự Hội nghị sơ kết 9 tháng ngành NN và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
Thứ tư
22-09-2021
(Dự kiến) Họp Ban cán sự Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiểm tra tình hình sản xuất
Thứ năm
23-09-2021  
(Hôm nay)
Đi công tác Cẩm Thủy cùng Bí Thư Tỉnh ủy Đi công tác Cẩm Thủy cùng Bí Thư Tỉnh ủy
Thứ sáu
24-09-2021
Dự Hội nghị với các huyện bàn giải pháp chuyển đổi diện tích Cao su kém hiệu quả sang cây trồng khác Dự Hội nghị nghe báo cáo giải quyết phương án kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp
Thứ bẩy
25-09-2021
Chủ nhật
26-09-2021
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281