Đến tháng 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giải quyết
    Đăng nhập
 
 
   
    Số lượt truy cập
Hôm nay 118144
Hôm qua 163083
Tuần này 612048
Tháng này 2730490
Tất cả 73335698
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ năm, 25/12/2014
Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015

Ngày 24/12/2014, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015. Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị; đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Ban thi đua khen thưởng tỉnh. Phóng viên Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Báo Văn Hóa và Đời sống đến dự và đưa tin.

Năm 2014, mặc dù triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế phục hồi chậm; ở trong nước, sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, sức mua của nền kinh tế ở mức thấp, tác động bất lợi từ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển nước ta, cùng với những yếu kém nội tại của tỉnh, rét đậm, rét hại kéo dài, dịch bệnh xảy ra ở một số địa phương... gây khó khăn cho sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp. Nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cùng với sự phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành, các doanh nghiệp và bà con nông dân, sản xuất nông nghiệp và PTNT của tỉnh tiếp tục phát triển khá toàn diện:Trong 04 chỉ tiêu chủ yếu HĐND tỉnh giao, có 03 chỉ tiêu vượt kế hoạch (giá trị gia tăng 4.842 tỷ đồng, vượt 1,5% KH và 4,8% CK; tổng sản lượng lương thực 1,737 triệu tấn, vượt 2,7% KH và tăng 5,3% CK; tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh 83%, vượt 2% KH và tăng 2,3% CK) và 01 chỉ tiêu đạt kế hoạch (tỷ lệ che phủ rừng 51,5%, đạt 100% KH và tăng 0,5% CK). Các lĩnh vực công tác của Sở đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó một số lĩnh vực đạt kết quả nổi bật như:

- Sản xuất trồng trọt được mùa lớn, năng suất và sản lượng lúa đạt cao nhất từ trước đến nay, năng suất lúa bình quân đạt 58,6 tạ/ha, tăng 2,7 tạ/ha so với cùng kỳ, sản lượng lúa đạt 1,516 triệu tấn. Việc phát triển mô hình cánh đồng mẫu lớn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cơ giới hóa vào sản xuất có chuyển biến tích cực; cơ cấu mùa vụ gieo cấy lúa chuyển dịch tích cực, trà xuân muộn 80%, trà mùa sớm và cực sớm 85%; toàn tỉnh đã chuyển đổi trên 3nghìnha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các cây có giá trị cao hơn,áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trên 7nghìnha lúa, gấp 3 lần CK,xây dựng trên 9nghìnha mô hình cánh đồng mẫu lớn, gấp 4,4 lầnCK.

- Chăn nuôi phát triển ổn định và đạt kết quả khá. Tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, đàn bò tăng 1,9%, đàn trâu tăng 1,3%, đàn lợn tăng 0,1%, sản lượng thịt hơi tăng 2,1%, sản lượng sữa tươi tăng 17,9%, sản lượng trứng gia cầm tăng 29,1% so với CK. Chăn nuôi trang trại, gia trại tiếp tục phát triển, hoàn thành xây dựng dự án chăn nuôi bò sữa tại Như Thanh.

- Sản xuất lâm nghiệp đạt kết quả tích cực, an ninh rừng tiếp tuc được giữ vững. Trồng rừng tập trung 11.476 ha, tăng 5,7% KH và 6,9% CK; sản lượng khai thác gỗ 300.500 m3, đạt 100,2% KH và tăng 8,1% CK. Công tác phòng chống cháy rừng được chỉ đạo quyết liệt, hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng.

- Sản xuất thủy sản tăng trưởng khá; sản lượng thủy sản đạt 132,7 nghìn tấn, vượt 1,7% kế hoạch, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Tập trung phát triển các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao, như: tôm chân trắng, tôm sú, ngao, cá rô phi. Năng lực khai thác thuỷ sản được nâng lên, tổng số tàu cá là 7.308 chiếc, tàu có công suất từ 90CV trở lên là 1.332 chiếc, chiếm 18,2% và tăng 190 tàu so với CK.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, có nhiều chuyển biến tiến bộ; đã phát triển được 190 mô hình sản xuất mới mang lại hiệu quả kinh tế cao như: trồng ngô ngọt, lúa nếp hạt cau, thanh long ruột đỏ, trồng cây ăn quả kết hợp du lịch sinh thái, nuôi thỏ. Dự kiến đến hết năm 2014, có 45 xã đạt chuẩn NTM, bình quân toàn tỉnh đạt 11,7tiêu chí/xã,tăng 2,02 tiêu chí so với đầu năm.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cơ bản thống nhất với kết quả công tác năm 2014, kế hoạch công tác năm 2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT, và có một số ý kiến chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 như sau:

Một là:  Triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành tập trung vào 4 lĩnh vực sản xuất:

- Trồng trọt:  Cây lúa là cây chủ đạo, tập trung xây dựng vùng lúa thâm canh năng suất chất lượng cao. Rà soát bố trí cây trồng khác có hiệu quả hơn cây lúa, như cây Ngô, trồng cỏ chăn nuôi, các cây xuất khẩu (cây ớt, dưa chuột,...), nhằm nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích. Đẩy mạnh cơ giới hóa,...

- Chăn nuôi:  Cơ cấu xác định trâu, bò, lợn, gia cầm. Coi trọng cả chăn nuôi nông hộ  và trang trại tập trung; găn với trồng trọt để phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững. Coi trọng đàn trâu, bò ở miền núi. Đề án chăn nuôi bò sữa lấy mô hình chăn nuôi tập trung của 2 đơn vị lớn VinaMilk và TH TrueMilk gắn với chăn nuôi nông hộ là vệ tinh; đề án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao của Tập Đoàn Hoàng Anh Gia Lai,...

- Thủy sản: Là 1 trong các tỉnh có thế mạnh về kinh tế biển, ngành nông nghiệp và PTNT cần triển khai có hiệu quả Nghị định 67 nhằm nâng cao năng lực khai thác hải sản; quan tâm rà soát các cụm nuôi công nghiệp, phát triển thêm một số mô hình nuôi trồng hải sản tại xã Quảng Nham, Quảng Châu và một số xã ven biển của huyện Hoàng Hóa,...

- Lâm nghiệp:  Thực hiện Tổng điều tra, kiểm kê rừng; quan tâm nâng cao chất lượng rừng phòng hộ, trú trọng nâng cao năng suất, giá trị rừng sản xuất, phát triển rừng gỗ lớn, quan tâm đến quản lý, khai thác bền vững rừng trồng luồng, rừng vầu, nứa tự nhiên gắn với chế biến,...

Hai Là:  Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp, phải tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, cùng với huy động trong dân (gắn với chương trình nông thôn mới), chuẩn bị tốt các dự án để vận động, kêu gọi đầu tư,...

Ba là: Chương trình xây dựng nông thôn mới cần đẩy nhanh công tác thẩm định, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cho chắc, tránh chạy theo thành tích,...

Bốn là: Tham mưu tốt cho Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Trung ương; tham mưu ban hành cơ chế, chính sách của tỉnh một cách phù hợp, cụ thể, lựa chọn những vấn đề bức xúc nhất để giải quyết,...

Năm là: Quan tâm lựa chọn đội ngũ cán bộ quản lý của ngành; đào tạo bồ dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác ,...

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao các phần thưởng của Nhà nước cho các tập thể, cá nhân:

1. Đ/c Đỗ Thế Hạnh:   Phó Giám đốc Sở: Huân Chương Lao động hạng Nhì.

2. Đ/c: Mai Bá Luyến: Nguyên Phó Giám đốc Sở: Huân Chương Lao động hạng Nhì.

3. Đ/c: Đỗ Quang Trung: Phó Giám đốc Sở: Huân Chương Lao động hạng Ba.

4. Đ/c Vũ Thị Lý: Nguyên Trưởng Phòng TCCB Sở: Huân Chương Lao động hạng Ba.

5. Đ/c Trịnh Minh Đô: Phó Trưởng phòng Chăn nuôi: Huân Chương Lao động hạng Ba.

Tặng Bằng khen của thủ tướng chính phủ cho:

- Tập thể Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KHKT chăn nuôi.

- Cá nhân các đồng chí:

1. Đ/c Lê Như Tuấn - Giám đốc Sở;

2.. Đ/c Đỗ Văn Kỳ - Trưởng phòng Trồng trọt Sở;

3. Đ/c: Lê Văn Mơn - Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp.

4. Đ/c: Lê Quang Tuyến - Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản

5. Đ/c: Lê Quốc Việc - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm;

6. Đ/c: Lê Văn Minh - Trưởng phòng HCTH Chi cục Kiểm lâm;

GIám đốc Sở tặng giấy khen cho một số tập thể, cá nhân đại diện cho 109 tập thể và 138 cá nhân được Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT khen thưởng.

* Một số hình ảnh tại Hội Nghị:

Nguồn tin: Văn phòng
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 32198


Theo dòng sự kiện:
 Chuyển biến từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở thị xã Bỉm Sơn (15/01/19)
 Nỗ lực xây dựng NTM ở huyện Thường Xuân (21/12/16)
 Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013  (29/07/13)
 Một số hình ảnh Chi bộ Văn phòng Sở tổ chức Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên (01/06/13)
 Hội thao CNVC-LĐ năm 2012 Chào mừng Đại hội Công đoàn ngành Nông nghiệp &PTNT lần thứ IV (07/12/12)
 HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG ĐOÀN Các tỉnh khu vực đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ tại Thanh Hóa (04/04/12)
 Công đoàn Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội LH Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2011) (21/10/11)
 Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2011 (09/06/11)


Các tin khác:
 Hội nghị đánh giá kết quả nghiên cứu, khảo nghiệm một số giống lúa lai mới vụ Xuân 2011 (03/06/2011)
 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH (20/01/2010)
 Phó Giám đốc Thường trực Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Hới. (26/12/2008)
 Khai thác lợi thế, tiềm năng phát triển bền vững nghề nuôi trồng thuỷ sản. (13/11/2008)
 Giám đốc Sở thăm và làm việc tại các Ban QL rừng phòng hộ (03/10/2008)
 35 Năm thành lập kiểm lâm thanh hóa (27/09/2008)
 Giám đốc Sở kiểm tra tình hình thu hoạch vụ Mùa và sản xuất vụ Đông Xuân 2008-2009 tại các huyện (23/09/2008)
 Lễ công bố quyết định sáp nhập 2 công đoàn nghành (23/09/2008)
 Diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (23/09/2008)
 Giám đốc Sở thăm và làm việc với các Ban Quản lý Cảng cá và Dự án khu neo đậu tàu thuyền nghề cá. (23/09/2008)
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281