Đến tháng 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giải quyết
    Đăng nhập
 
 
   
    Số lượt truy cập
Hôm nay 115056
Hôm qua 163083
Tuần này 608960
Tháng này 2727403
Tất cả 73332611
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ ba, 31/12/2013
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa tổng kết công tác năm 2013, triển khai kế hoạch năm 2014.

Được sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ngày 27/12/2013, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai kế hoạch năm 2014 và trao tặng các phần thưởng của Nhà nước cho các tập thể, cá nhân; đón nhận Bằng công nhận Cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Đồng chí Lê Như Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở và các đồng chí: Lê Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở, Bí thư Đảng ủy Sở; Mai Bá Luyến Phó Giám đốc Sở đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh;  Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ; các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành; Thường trực Đảng ủy; Thường trực Thi đua, khen thưởng; Trưởng, Phó các phòng Sở; Chi cục Trưởng, Phó Chi cục Trưởng các chi cục; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. Báo Thanh Hóa, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh dự và đưa tin Hội nghị.

Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Sở, đồng chí Mai Bá Luyến, Phó Giám đốc Sở đã trình bày Báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch năm 2013, triển khai nhiệm vụ Kế hoạch 2014. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thống nhất cao nội dung của Báo cáo, đồng thời tiếp tục phân tích những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện Kế hoạch năm 2013 và đề xuất những giải pháp, kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt Kế hoạch năm 2014.

Năm 2013, Ngành nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa triển khai kế hoạch trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng, được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh cùng với sự phối hợp tích cực của các ngành, các địa phương, sự nỗ lực phấn đấu của toàn Ngành, các doanh nghiệp và bà con nông dân, nên nông nghiệp, nông thôn tỉnh ta tiếp tục phát triển, góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của cả tỉnh, ổn định giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển ổn định và tương đối toàn diện.Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (giá so sánh 1994) ước đạt 7.883 tỷ đồng, đạt 100,2% KH và tăng 4,4% CK; trong đó: Nông nghiệp 5.979 tỷ đồng, đạt 100% KH và bằng 102,9% CK; lâm nghiệp 733 tỷ đồng, đạt 103,2% KH và tăng 14,7% CK; thuỷ sản 1.171 tỷ đồng, đạt 99,3% KH và tăng 6,6% CK. Giá trị gia tăng (giá so sánh 1994) ước đạt 4.620 tỷ đồng, đạt 100,2% KH và tăng 4,2% CK; trong đó: Nông nghiệp 3.434 tỷ đồng, đạt 100% KH và tăng 2,4% CK; lâm nghiệp 571 tỷ đồng, đạt 102,9% KH và tăng 13,9% CK; thủy sản 615 tỷ đồng, đạt 99,3% KH và tăng 6,2% CK. Tổng sản lượng lương thực đạt 1,65 triệu tấn, đảm bảo an ninh lương thực. Tỷ lệ che phủ rừng 51%, đạt kế hoạch.

Chương trình xây dựng nông thôn mới:được tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến. Đến nay, 100% số xã đã có quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới; bình quân mỗi xã đạt 9,41 tiêu chí, tăng 1,98 tiêu chí so với đầu năm, ước đến hết năm 2013 có thêm 13 xã được công nhận đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 16 xã. Nhiềuđịa phương đã tích cực huy động nguồn lực trong dân, kết hợp với vốn hỗ trợ của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới; đến nay, toàn tỉnh đã huy động được 3.979,34 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương và tỉnh hỗ trợ là 140,787 tỷ đồng.

Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực;đã tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch năm 2013, ngành nông nghiệp và PTNT đã đạt được 5 thành tích nổi bật đó là: Năng suất, sản lượng mía nguyên liệu; tổng đàn gia cầm; sản lượng thịt hơi; sản lượng khai thác gỗ; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt cao nhất từ trước tới nay.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Cơ quan Sở và 9 Chi cục trực thuộc đảm bảo được yêu cầu, chất lượng, tiến độ đề ra. Hoạt động chỉ đạo điều hành của Sở ngày càng có sự đổi mới theo hướng linh hoạt, sâu sát thực tế, công khai, minh bạch, bảo đảm tính kế hoạch, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TU ngày 27/6/2011 của Tỉnh ủy về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng trong việc cải thiên môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh: Cán bộ, công chức Sở cam kết 3 không trong giải quyết công việc cho tổ chức, công dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình thực hiện kế hoạch năm 2013 vẫn còn những hạn chế, yếu kém, đó là: Công tác chỉ đạo cơ cấu giống ở một số địa phương chưa tốt. Công tác phòng trừ rầy của vụ thu ở một số địa phương còn chủ quan, chưa kịp thời, sự vào cuộc chưa quyết liệt của chính quyền cơ sở; Tình trạng nông dân bỏ ruộng, trả ruộng xảy ra ở một số địa phương; sản xuất hàng hóa vẫn chưa thực sự rõ nét; việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất và thu mua sản phẩm cho nông dân còn hạn chế; công tác quản lý chất lượng vật tư hàng hóa nông nghiệp và an toàn thực phẩm còn nhiều hạn chế, sự phối hợp với các ngành và UBND các huyện chưa thường xuyên, liên tục...

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là do công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của một số đơn vị chưa thực sự sâu sát, cụ thể, thiếu trọng tâm trọng điểm, thiếu quyết liệt; trách nhiệm của người đứng đầu một số đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chưa cao; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm nhưng không được xử lý đúng mức nên không có tác dụng răn đe, ngăn chặn.

          Một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Kế hoạch năm 2014

Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng (theo giá cố định 1994) là 3,2%; trong đó: nông nghiệp 2%, lâm nghiệp 5,8%, thủy sản 7,7%.

- Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản là 8.151 tỷ đồng, tăng 3,4% so với ước thực hiện năm 2013; trong đó: Nông nghiệp 6.102 tỷ đồng, tăng 2,1%; lâm nghiệp 781 tỷ đồng, tăng 6,6%; thuỷ sản 1.268 tỷ đồng, tăng 8,2%.

- Trồng trọt: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1,6 triệu tấn trở lên; mía nguyên liệu 30.000 ha; trồng mới 1.500 ha cao su; sắn 14.300 ha, sản lượng sắn nguyên liệu 193.050 tấn.

- Chăn nuôi: Ổn định đàn trâu 190.000 con; đàn bò 220.000 con, trong đó: bò lai 130.000 con; đàn lợn 1.000.000 con; đàn gia cầm 19,5 triệu con; sản lượng thịt hơi 220.000 tấn.

- Lâm nghiệp: Độ che phủ rừng 51,5%. Diện tích bảo vệ rừng 573.294 ha; khoanh nuôi tái sinh 6.700 ha; trồng rừng tập trung 10.860 ha; chăm sóc rừng trồng 34.850 ha.

- Thuỷ sản: Sản lượng khai thác 84.500 tấn; sản lượng nuôi trồng 46.000 tấn; giá trị xuất khẩu 62,1 triệu USD, trong đó: chính ngạch 22,1 triệu USD, tiểu ngạch 42 triệu USD.

- Diêm nghiệp: Diện tích sản xuất muối 291,7 ha, sản lượng đạt 18.000 tấn, trong đó: chế biến muối các loại 15.000 tấn, xuất khẩu 500 tấn.

- Xây dựng nông thôn mới: Phấn đấu năm 2014 có thêm 24 xã đạt chuẩn NTM, các xã đăng ký đạt chuẩn NTM vào năm 2015 mỗi xã tăng bình quân 3 tiêu chí trở lên, các xã còn lại tăng ít nhất 2 tiêu chí/xã và mỗi xã đồng bằng có 1-2 thôn, mỗi huyện miền núi có 2-3 bản đạt chuẩn nông thôn mới.

- Số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 81%.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

1.Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp cho người nông dân; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật cho sản xuất, chế biến; chú trọng kêu gọi, thu hút, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đẩy mạnh quá trình liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân, trước mắt tập trung vào những vùng đã phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Khuyến khích hợp tác, liên kết từ sản xuất, bảo quản, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm hài hòa lợi ích.

2. Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm hàng nông sản được coi là “trọng tâm” của ngành trong năm 2014; tập trung chỉ đạo làm chuyển biến rõ nét quản lý nhà nước về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh xây dựng mới các đề án, quy hoạch và các cơ chế chính sách cho phù hợp với thời cơ, vận hội mới. Hoàn chỉnh và trình duyệt đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp; Quy hoạch khu nông nghiệp công nghệ cao tại khu vực Lam Sơn-Sao Vàng… Xây dựng các cơ chế chính sách theo hướng thúc đẩy tăng trưởng nhanh, nâng cao chất lượng, phát triển bền vững. Tăng cường quản lý nhà nước các quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm đã được phê duyệt; tập trung đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của tỉnh và Trung ương.

4. Thuỷ lợi, đê điều, XDCB, chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai: Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hệ thống công trình thuỷ lợi hiện có, đảm bảo yêu cầu công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống lụt bão. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét, hạn hán, úng, lụt bão và phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi, giảm thấp nhất thiệt hại và kịp thời khắc phục hậu quả. Xây dựng phương án di chuyển nhân dân ra khỏi vùng xung yếu có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lỡ đất; chủ động tham mưu xử lý các điểm xung yếu trên các tuyến đê, kè, cống, các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn.

5. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển nông thôn mới gắn với xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Rà soát lại mục tiêu, lộ trình xây dựng nông thôn mới từ nay đến 2015, lựa chọn những xã có thể hoàn thành, không chạy theo thành tích nhưng vẫn phải triển khai đồng bộ, quyết liệt, phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế của từng vùng miền. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a; Chương trình bố trí sắp xếp dân cư theo Quyết định 193 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình 135; Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Chương trình xóa bỏ cây có chứa chất ma túy;...

6. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và các hoạt động sự nghiệp của ngành. Các đơn vị tập trung rà soát, cập nhật, hệ thống hóa các quy định về công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực mình quản lý để đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp. Hoàn thành xây dựng tiêu chí xác định vị trí, việc làm; nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức; rà soát, sửa đổi, ban hành các quy định để quản lý chặt chẽ cán bộ công chức, viên chức về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ; tăng cường đào tạo, tập huấn nghiệp vụ đi đôi với tự học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị của cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiên môi trường đầu tư kinh doanh, Chương trình hành động cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh đến năm 2015. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan Sở và 9 chi cục trực thuộc. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị và các ngành nhăm đảm bảo nhiệm vụ thông suốt, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Năm 2014, mặc dù dự báo có nhiều khó khăn, thách thức sẽ tác động mạnh đếnnông nghiệp và nông thôn tỉnhta. Nhưng, được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh cùng với sự phối hợp của các ngành, các địa phương, sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành, các doanh nghiệp và bà con nông dân tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nhất định Ngành nông nghiệp và PTNT sẽ hoàn thành thắng lợi kế hoạch được giao.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Lê Thế Long, Phó Giám đốc Sở, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm; Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban quản lý dự án thủy lợi và đồng chí Lê Văn Hiển, Phó Giám đốc Sở. Đồng chí Lê Như Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đồng chí: Nguyễn Trọng Cương, Chánh Thanh tra Sở; Phạm Thị Cành, Nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp; thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho đồng chí Đỗ Thế Hạnh, Phó Giám đốc Sở; trao Giấy khen của Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT cho đại diện Tập thể và Cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch năm 2013.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh đã trao Bằng công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” cho Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Văn phòng Sở tổng hợp
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 23373


Theo dòng sự kiện:
 Chuyển biến từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở thị xã Bỉm Sơn (15/01/19)
 Nỗ lực xây dựng NTM ở huyện Thường Xuân (21/12/16)
 Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015 (25/12/14)
 Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013  (29/07/13)
 Một số hình ảnh Chi bộ Văn phòng Sở tổ chức Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên (01/06/13)
 Hội thao CNVC-LĐ năm 2012 Chào mừng Đại hội Công đoàn ngành Nông nghiệp &PTNT lần thứ IV (07/12/12)
 HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG ĐOÀN Các tỉnh khu vực đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ tại Thanh Hóa (04/04/12)
 Công đoàn Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội LH Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2011) (21/10/11)
 Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2011 (09/06/11)


Các tin khác:
 Hội nghị đánh giá kết quả nghiên cứu, khảo nghiệm một số giống lúa lai mới vụ Xuân 2011 (03/06/2011)
 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH (20/01/2010)
 Phó Giám đốc Thường trực Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Hới. (26/12/2008)
 Khai thác lợi thế, tiềm năng phát triển bền vững nghề nuôi trồng thuỷ sản. (13/11/2008)
 Giám đốc Sở thăm và làm việc tại các Ban QL rừng phòng hộ (03/10/2008)
 35 Năm thành lập kiểm lâm thanh hóa (27/09/2008)
 Giám đốc Sở kiểm tra tình hình thu hoạch vụ Mùa và sản xuất vụ Đông Xuân 2008-2009 tại các huyện (23/09/2008)
 Lễ công bố quyết định sáp nhập 2 công đoàn nghành (23/09/2008)
 Diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (23/09/2008)
 Giám đốc Sở thăm và làm việc với các Ban Quản lý Cảng cá và Dự án khu neo đậu tàu thuyền nghề cá. (23/09/2008)
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281