Đăng nhập
 
 
   
    Số lượt truy cập
Hôm nay 15998
Hôm qua 78827
Tuần này 450893
Tháng này 192490
Tất cả 54435417
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ tư, 16/01/2019
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh cải cách hành chính

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của các cấp, các ngành, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực trong công tác CCHC, từng bước xóa bỏ những thủ tục hành chính (TTHC) rườm rà, chồng chéo, không phù hợp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh cải cách hành chính

Cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

Ngay từ đầu năm, lãnh đạo Sở NN&PTNT đã chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc bám sát các chương trình, mục tiêu, kế hoạch CCHC của Trung ương, của tỉnh, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch CCHC trên các nội dung: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó, cải cách thể chế, cải cách TTHC và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được xem là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả công tác CCHC. Những năm qua, sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện đồng bộ các giải pháp CCHC, mang lại kết quả tích cực.

Trong cải cách thể chế, sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành NN&PTNT; đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Đất đai, Luật Đê điều, Luật Trồng trọt... và các văn bản của tỉnh, cho phù hợp với các quy định của pháp luật. Tập trung tham mưu xây dựng các chương trình, đề án, dự án được giao năm 2018 thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành NN&PTNT đảm bảo quy trình, tiến độ, chất lượng, bao gồm: Đề án tích tụ đất để tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hàng hóa, công nghệ cao; cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư các công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo hình thức xã hội hóa; phương án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư nhỏ lẻ và dân cư tại các vùng có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của thiên tai thuộc các huyện miền núi; báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 287-QĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND của UBND tỉnh về việc kiểm soát TTHC năm 2018, Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát và trình phương án đơn giản hóa 2 TTHC thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật và lĩnh vực kiểm lâm. Tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các phòng và đơn vị trực thuộc các quy định về kiểm soát TTHC. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các TTHC đã được công bố công khai trên cổng thông tin của sở. Đồng thời giao tổ kiểm soát đầu mối sở, 9 tổ đầu mối kiểm soát TTHC tại 9 chi cục và văn phòng sở tham mưu cho giám đốc sở đôn đốc thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại các phòng, chi cục trực thuộc; kết quả theo dõi được gửi đến các phòng, các chi cục hàng tuần và tại hội nghị giao ban hàng tháng của sở. Kết quả theo dõi kiểm soát TTHC là một trong những chỉ tiêu quan trọng để bình xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và bình xét thi đua khen thưởng của các phòng, các đơn vị trực thuộc. Trong năm 2018, kết quả công tác kiểm soát TTHC của sở cơ bản được thực hiện theo đúng quy định về tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC; kết quả giải quyết thủ tục đúng hạn là 5.222/5.222 hồ sơ, đạt 100%.

Xác định con người là yếu tố quyết định cải cách TTHC, sở đã thực hiện nhiều giải pháp kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả hoạt động. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên được quan tâm, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đáp ứng ngày càng tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, sở tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thông qua cổng thông tin của sở, các thông tin chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn kỹ thuật khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, phát triển nông thôn được đăng tải phục vụ người dân và doanh nghiệp tra cứu, tham khảo và áp dụng. Tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan sở và các chi cục trực thuộc đảm bảo được yêu cầu, chất lượng đề ra.

 

Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác CCHC, năm 2019, Sở NN&PTNT phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ về CCHC; chỉ đạo sâu sát công tác kiểm soát TTHC trên cơ sở phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của tổ kiểm soát TTHC của sở và 9 chi cục trực thuộc; công khai các TTHC, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua bộ phận “một cửa” đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. Bên cạnh đó, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận, quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở đó để sắp xếp, bố trí công tác cho phù hợp với yêu cầu về trình độ và năng lực...

Nguồn tin: Theo http://baothanhhoa.vn
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 5393


Các tin khác:
 Chuyển biến từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở thị xã Bỉm Sơn (15/01/2019)
 Xã Hoằng Long (TP Thanh Hóa) đón nhận Bằng Công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới (11/01/2019)
 Thanh Hóa với hoạt động chế biến nông lâm, thủy sản (10/01/2019)
 Thành tựu nông nghiệp, nông thôn Thanh Hóa giai đoan 2008 - 2018 (10/01/2019)
 Thanh Hóa sơ kết 5 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp (09/01/2019)
 Hội nghị tổng kết Tổng kết công tác xây dựng mô hình thí điểm an toàn thực phẩm cấp tỉnh theo kế hoạch 135/KH-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh và tổng kết công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm năm 2018 và Triển khai Kế hoạch năm 2019 đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản (07/01/2019)
 Xã Hoằng Tân đón nhận quyết định đạt chuẩn nông thôn mới (06/01/2019)
 Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành nông nghiệp năm 2018 (05/01/2019)
 Kết quả nổi bật của nông nghiệp Thanh Hóa trong năm 2018 (05/01/2019)
 Kết quả nổi bật của nông nghiệp Thanh Hóa năm 2018. (05/01/2019)
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Lê Đức Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281