Đăng nhập
 
 
   
    Số lượt truy cập
Hôm nay 13763
Hôm qua 78827
Tuần này 448658
Tháng này 190255
Tất cả 54433182
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ sáu, 04/01/2019
Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019

Chiều ngày 02/01/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019. Đồng chí Lê Đức Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; lãnh đạo các Công ty Thủy nông; Báo Thanh Hóa, Báo Nông nghiệp, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Chiều ngày 02/01/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019. Đồng chí Lê Đức Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; lãnh đạo các Công ty Thủy nông; Báo Thanh Hóa, Báo Nông nghiệp, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Đồng chí Lê Đức Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Yến - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

Về đánh giá kết quả đạt được của ngành nông nghiệp năm 2018

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (giá so sánh 2010) ước đạt 27.598,6 tỷ đồng, tăng0,79%KHvà 3,09% CK, cụ thể:

- Tổng diện tích gieo trồng 419,8 nghìn ha, sản lượng lương thực có hạt 1,61 triệu tấn, đạt 100% KH. Nhìn chung, đây là năm được mùa trên cả 3 vụ sản xuất và trên tất cả các cây trồng. Toàn tỉnh đã chuyển đổi được 4.400 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng có giá trị cao hơn; 07 sản phẩm lợi thế được quan tâm phát triển; các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả ngày càng được triển khai, nhân rộng.

- Chăn nuôi tiếp tục có bước phát triển với tổng đàn bò 254,9 nghìn con, đàn trâu 197,992 nghìn, đàn lợn 813,8 nghìn con, gia cầm 19,7 triệu con, đều tăng so với cùng kỳ. Các sản phẩm lợi thế được chú ý phát triển; công tác phòng, chống dịch bệnh triển khai kịp thời, hiệu quả.

- Sản xuất lâm nghiệp đạt kết quả khá: trồng mới 10.000ha rừng tập trung, bảo vệ 594.300 ha rừng, khoanh nuôi tái sinh 5.806 ha, chăm sóc 42.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 53,03%... hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với cùng kỳ; an ninh rừng trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định.

- Sản xuất thủy sản được triển khai hiệu quả; tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước 170.473 tấn, đạt 100,7% KH, tăng 7,1% CK. Sản lượng thủy sản khai thác ước 116.926 tấn, đạt 101,2% KH, tăng 7,2% CK.

- Xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện với kết quả khá toàn diện: đạt và tăng 43 xã, 65 thôn, bản, 01 tiêu chí so với cuối năm 2017, riêng huyện Quảng Xương đang được Trung ương thẩm định huyện Nông thôn mới...

Về triển khai Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2019

Năm 2019, ngành Nông nghiệp và PTNT đề ra các chỉ tiêu phấn đấu gồm: Tốc độ tăng trưởng các ngành nông, lâm, thủy sản đạt 2,7% trở lên; sản lượng lương thực có hạt 1,6 triệu tấn; tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 53,03%; có thêm 1 huyện và 41 xã đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 16,7 tiêu chí/xã... Để thực hiện tốt các chỉ tiêu trên, ngành đã đưa ra nhiều giải pháp thực hiện, cụ thể: Tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, hiệu quả và bền vững; XDNTM, nâng cao thu nhập, ổn định và cải thiện điều kiện sống của cư dân nông thôn; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế chính sách phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường nghiên cứu, chuyển giao các tiến bộ KHKT vào nông nghiệp, nông thôn có hiệu quả hơn nữa để tăng hiệu quả sản xuất;đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản, thủy sản;cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý ngành…

Hội nghị đã nghe ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc còn tồn tại và đưa ra nhiều giải pháp quan trọng để thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Đức Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá rất cao và biểu dương những nỗ lực vượt bậc của ngành nông nghiệp trong năm 2018. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn đang còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm; tích tụ đất đai, tập trung sản xuất quy mô lớn còn hạn chế; thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn chưa tương xứng; chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng có hiệu quả cao hơn chậm và thiếu tính bền vững; vi phạm các quy định trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm còn xảy ra; việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở một số xã sau khi đạt chuẩn NTM chưa được quan tâm đúng mức; số lượng các mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm còn ít…

Trước thực trạng đó, đồng chí yêu cầu trong năm 2019, toàn ngành phải tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển, phấn đấu đến năm 2020 xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao...

Tại Hội nghị, phòng Tổ chức cán bộ cũng đã công bố Quyết định thi đua khen thưởng và lấy ý kiến đánh giá, xếp loại đối với các đồng chí Lãnh đạo Sở năm 2018; Công đoàn ngành phát động phong trào thi đua năm 2019.

Nguồn tin: Văn phòng Sở
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 5255


Các tin khác:
 Đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới (03/01/2019)
 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chức Hội nghị đánh giá năng lực và thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và cơ giới hóa nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp các tỉnh phía Bắc tại tỉnh Thanh Hóa (02/01/2019)
 Đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đến thăm và làm việc tại Sở Nông nghiệp và PTNT (28/12/2018)
 Ủy Ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất mía đường vụ ép 2017-2018; giải pháp thu mua, chế biến vụ ép 2018-2019 và định hướng kế hoạch sản xuất vụ ép 2019-2020 (19/12/2018)
 Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra tiến độ các Dự án Nông nghiệp quy mô lớn trên địa bàn huyện Thạch Thành và Cẩm Thủy (12/12/2018)
 Hội nghị triển khai Phương án sản xuất vụ Chiêm Xuân 2018-2019 (04/12/2018)
 Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (28/11/2018)
 Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (26/11/2018)
 Hội nghị triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi (05/11/2018)
 Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia Đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra năm 2017, 2018 tại huyện Hà Trung và Nga Sơn (02/11/2018)
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Lê Đức Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281