Đăng nhập
 
 
   
    Số lượt truy cập
Hôm nay 72917
Hôm qua 134571
Tuần này 580505
Tháng này 1976911
Tất cả 72582119
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ hai, 26/12/2016
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Kiểm lâm và hoạt động Công đoàn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ngày 17/12/2016, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Kiểm lâm và hoạt động Công đoàn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Chủ trì hội nghị đồng chí Lê Thế Long - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục trưởng Kiểm lâm; thành phần gồm có các đồng chí lãnh đạo Chi cục, Trưởng phó phòng chuyên môn, thủ trưởng và chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Hội nghị đã tập trung đánh giá công tác Kiểm lâm năm 2016: Lực lượng Kiểm lâm đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, HĐND, UBND từ tỉnh đến huyện, ban hành văn bản chỉ đạo, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm công tác QLBVR và PCCCR để chỉ đạo thực hiện, các tổ chức chính trị vào cuộc tích cực; công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phối hợp với các lực lượng để ngăn chặn các hành vi vi phạm được triển khai đồng bộ, hiệu quả; công tác thừa hành pháp luật thực hiện nghiêm minh, các vụ vi phạm được phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý kịp thời tại gốc; các hoạt động nghiệp vụ hoàn thành tốt, toàn diện, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc và vượt kế hoạch đề ra; công tác TCXDLL, xây dựng cơ sở vật chất được quan tâm thỏa đáng; công tác TĐKT, chỉ đạo điều hành, kỷ cương kỷ luật hành chính, dân chủ được mở rộng, quy trình ISO 9001-2008 được phát huy. Theo đó, ANR ổn định hơn và nhiều địa phương có tính bền vững so với những năm trước; có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan hữu quan liên quan và các chủ rừng trong công tác QLBVR và PCCCR.

Đồng chí Đỗ Xuân Lộc – Phó Chi cục trưởng thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác QLBVR năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Đồng chí Lê Quốc Việt – Phó Chi cục trưởng thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017

 

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QLBVR, PCCCR ở một số nơi chưa tốt, nhất là ở cấp xã và thôn (bản); công tác phối hợp tuyên truyền ở một số địa phương còn hình thức, chưa thực sự hiệu quả; công tác thừa hành pháp luật ở một số địa bàn còn yếu, có những vụ việc phát sinh khi xử lý còn lúng túng; một số hoạt động nghiệp vụ như quản lý cưa xăng, quản lý gỗ làm nhà, thực hiện Đề án 500 ở một số địa bàn chưa hiệu quả; một bộ phận Lãnh đạo, kể cả người đứng đầu các đơn vị, CC, VC, LĐHĐ chưa làm việc hết trách nhiệm, còn ngại khó, năng lực công tác chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; việc khắc phục khuyết điểm, tồn tại kéo dài, những việc phát sinh 2015-2016, Lãnh đạo Chi cục có ý kiến chỉ đạo nhưng một số Hạt trưởng khắc phục còn chậm, tính quyết liệt chưa cao.

Nguyên nhân những hạn chế nêu trên là do công tác chỉ đạo điều hành, quyết tâm chính trị của người đứng đầu chưa cao, thiếu gương mẫu, thiếu sâu sát trong kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới; nhận thức trách nhiệm của một số CC, VC, LĐHĐ còn yếu, chưa chủ động trong công việc được giao.

Các ý kiến tham gia tại hội nghị 

Đồng chí Lê Thế Long - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục trưởng phát biểu tổng kết hội nghị

Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2017:

Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt “2 quan điểm chỉ đạo và 7 phương châm trong điều hành” tại Thông báo số 01 TB/CCKL-HCTH ngày 04/01/2013 của Chi cục, từng đơn vị phải xác định, chọn các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo thực hiện, cụ thể:

1. Công tác tham mưu: Khẩn trương rà soát, bổ sung và triển khai thực hiện nghiêm túc phương án giữ vững ổn định ANR, quản lý chặt chẽ nguồn lâm sản từ rừng tự nhiên tại 06 huyện trọng điểm và các xã trọng điểm về khai thác tại 02 huyện Mường Lát và Cẩm Thủy gắn với việc quản lý gỗ làm nhà, quản lý cưa xăng; phương án phối hợp giữ vững ổn định an ninh rừng trên các tuyến Quốc lộ qua Thanh Hóa, các tuyến tỉnh lộ, liên huyện, liên xã. Đối với các huyện trọng điểm về cháy rừng chỉ xây dựng kế hoạch PCCCR để thực hiện. Cấp xã, chỉ chọn những xã trọng điểm để xây dựng và triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch về BVR, PCCCR; tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo, yêu cầu các chủ rừng Nhà nước (các BQL RĐD, PH, các công ty Lâm nghiệp 1 thành viên, 2 thành viên...) xây dựng phương án BVR và PCCCR, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện theo phương án.

2. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật BV và PTR, PCCCR giữa chi cục Kiểm lâm với Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy, MTTQ, Tỉnh ĐTN, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh; tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác tuyên truyền ở cấp xã; tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án 500 về “Tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, đề nghị của nhân dân về công tác Kiểm lâm” với mục tiêu mở rộng dân chủ, sát dân, bám rừng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác QLBVR, PCCCR, hạn chế thấp nhất các vụ phá rừng, khai thác rừng trái phép, cháy rừng.

3. Công tác thừa hành pháp luật: Tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra bảo vệ rừng sớm phát hiện vi phạm, có giải pháp xử lý ngay tại gốc không để phát sinh thành điểm nóng, tụ điểm. Đặc biệt chú trọng các khu vực còn giàu tài nguyên, vùng giáp ranh, các khu rừng đặc dụng VQG, Khu bảo tồn thiên nhiên, rừng vành đai biên giới; phối hợp làm tốt công tác QLBVR, PCCCR, đấu tranh chống buôn lậu lâm sản với các lực lượng Công an, Quân đội, Biên phòng, Quản lý thị trường, Chi cục Kiểm lâm vùng II và Kiểm lâm các tỉnh giáp ranh; tăng cường kiểm tra trách nhiệm BVR, PCCCR của chủ rừng đối với diện tích rừng được Nhà nước giao, đặc biệt các chủ rừng là BQL RĐD, RPH, các công ty LN, các Đồn Biên phòng; kiểm tra giám sát khai thác lâm sản của chủ rừng chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Tập trung lực lượng, phương tiện và thiết bị phục vụ công tác cho 02 Đội KLCĐ và PCCCR và 02 đơn vị: Hạt Kiểm lâm Thường Xuân, Bá Thước;  làm việc với Bí thư Huyện ủy Thường Xuân, Bá Thước làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các xã để xảy ra khai thác rừng; sự tham gia giám sát của các Ban Đảng, sự phối kết hợp giữa các lực lượng trong bảo vệ rừng trên địa bàn, chỉ đạo quyết liệt đối với các xã trọng điểm của 2 huyện trên trong QLBVR.

4. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn: Tham mưu triển khai thực hiện Phương án giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất cho thuê đất lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020 trên diện tích đang tạm giao cho UBND xã quản lý; Dự án nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020; Dự án theo dõi DBR&ĐLN giai đoạn 2016-2020; Đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm phục vụ công tác quản lý việc thực hiện nhiệm vụ của Kiểm lâm địa bàn tỉnh Thanh Hóa’’; trình phê duyệt và tổ chức thực hiện đề tài "Ứng dụng kỹ thuật lâm sinh tác động rừng tự nhiên là rừng sản xuất có đa cây mục đích, sinh khối nghèo thành rừng có sinh khối giàu đáp ứng nhu cầu gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"; dự án “Điều tra, bảo tồn loài Voọc xám, các loài Cu li”; dự án “Điều tra, bảo tồn các loài thực vật thân gỗ quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”;... Chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả, đồng bộ các hoạt động quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ tài nguyên ĐDSH trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch.

5. Công tác TCXDLL: Thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành từ Chi cục đến các đơn vị cơ sở; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký; khắc phục triệt để những thiếu sót, tồn tại trong công tác chỉ đạo điều hành, tập trung nâng cao kỷ cương, kỷ luật của CBCC, VC, LĐHĐ trong lực lượng, khơi dậy trách nhiệm, lòng tự tôn của từng cá nhân, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong đơn vị; kiên quyết xử lý nghiêm minh những CC, VC và LĐHĐ không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, pháp luật, để rừng bị phá, bị khai thác trái phép và các biểu hiện vi phạm khác trong thi hành công vụ.

Tiếp tục làm tốt công tác tổ chức cán bộ, quan tâm đào tạo và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ CB kế cận, bồi dưỡng nâng cao năng lực Kiểm lâm địa bàn, cán bộ pháp chế, tổng hợp, kế toán đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao. Giao phòng TTrPC phối hợp với phòng QLBVR tham mưu tổ chức tập huấn cho KLĐB năm 2017, trong đó tập trung cho 3 vấn đề: Lập hồ sơ xử lý một vụ vi phạm hành chính; quản lý gỗ làm nhà; thực hiện Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016, của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản gắn với cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt.

6. Công tác TĐKT: Tiếp tục tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong CBCC, VC, LĐHĐ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; tập trung đẩy mạnh phong trào chung sức xây dựng NTM; triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo đỡ đầu xã Mường Lý giảm nghèo nhanh và bền vững theo kế hoạch thực hiện của Sở Nông nghiệp và PTNT.

7. Công tác HCTH và xây dựng cơ sở vật chất: Đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào công tác chỉ đạo điều hành, quản lý và thừa hành công vụ; thực hiện nghiêm túc chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ, các quy định của Nhà nước về thu chi ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công; tăng cường phân cấp cho cơ sở gắn liền với công tác thanh tra, kiểm tra; triển khai giám sát chặt chẽ các công trình xây dựng cơ bản được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Hoàn thành xây dựng cơ bản 03 Trạm Kiểm lâm: Yên Thắng (Lang Chánh), Xuân Hòa (Như Xuân) và Trạm 61 (Quan Sơn). Đấu mối với các sở, ban, ngành tìm nguồn để nâng cấp một số cơ sở văn phòng các Hạt Kiểm lâm phục vụ hoạt động hành chính.

Giao Phòng HCTH tham mưu xây dựng lộ trình nâng cấp về nội thất trong toàn ngành trên tinh thần Chi cục và đơn vị cùng làm; năm 2017 thực hiện thí điểm ở 02 đơn vị (trong đó 01 đơn vị miền núi và 01 đơn vị vùng đồng bằng ven biển).

Một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt:

1. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã thực hiện tốt phương án BVR trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2017 đã ban hành.

2. Việc rà soát các phương án giữ vững an ninh rừng, kế hoạch PCCCR và chuẩn bị nội dung để Lãnh đạo Chi cục làm việc với Huyện ủy 02 huyện (Thường Xuân, Bá Thước) hoàn thành trước 31/12/2016.

Các đơn vị chuẩn bị tốt nội dung đánh giá kết quả công tác Kiểm lâm năm 2016, trong đó tập trung làm rõ những ưu điểm, tồn tại, xác định nguyên nhân, nêu rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp, chủ rừng trong công tác QLBVR, PCCCR, báo cáo Ban Thường vụ (hoặc Thường trực) Huyện ủy, đồng thời tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp và chủ rừng thực hiện nghiêm túc, toàn diện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong công tác QLBVR, PCCCR năm 2017 (thực hiện hoàn thành trong tháng 01/2017).

3. Các đơn vị cơ sở tổ chức hội nghị tổng kết công tác Kiểm lâm năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 trên địa bàn từng huyện (xong trước Tết Nguyên đán 2017); đồng thời phối hợp với đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2016. Các đơn vị đấu mối với Phòng TCXDLL đăng ký thời gian tổ chức hội nghị về Chi cục để Chi cục trưởng phân công Lãnh đạo Chi cục tham dự hội nghị.

 

4. Tổ chức cho CC, VC, LĐHĐ trong đơn vị vui xuân, đón Tết Nguyên đán 2017 an toàn, lành mạnh, vui vẻ, đảm bảo về vật chất và tinh thần; tuyệt đối không để xảy ra mất ổn định ANR trong dịp trước, trong và sau Tết.

Nguồn tin: Chi cục Kiểm lâm
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 16271


Các tin khác:
 Hội thao cầu lông Kiểm lâm Thanh Hóa năm 2016 (26/12/2016)
 Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng tại trại giam Thanh Lâm (21/12/2016)
 Đại hội Chi đoàn Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2019 (21/12/2016)
 Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban định kỳ tháng 12/2016 (11/12/2016)
 Cụm thi đua số 2 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 (25/11/2016)
 Hạt Kiểm lâm huyện Tĩnh Gia thực hiện tập huấn, huấn luyện nâng cao nghiệp vụ Kiểm lâm địa bàn năm 2016. (16/11/2016)
 Tập huấn nghiệp vụ công tác BVR - PCCCR cho lực lượng cấp xã phường năm 2016 (14/11/2016)
 Nghiên cứu về đặc điểm phân bố loài lim xanh (Erythrophloeum fordii Oliv) ở Vườn quốc gia Bến En - Thanh Hoá (31/10/2016)
 Cần tháo gỡ những bất cập trong thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý hình sự đối với hành vi, vi phạm về động vật hoang dã (13/10/2016)
 Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của chính quyền cấp xã tại địa bàn huyện Quan Hóa (03/10/2016)
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281