Đến tháng 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giải quyết
    Đăng nhập
 
 
   
    Số lượt truy cập
Hôm nay 60338
Hôm qua 83024
Tuần này 338435
Tháng này 2255104
Tất cả 86779559
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ tư, 15/04/2020
Tăng cường công tác phòng, chống khai thác hải sản IUU

Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có công văn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của tỉnh về các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản IUU, tạo chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển ngành thủy sản của tỉnh. Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động khai thác IUU trên địa bàn tỉnh có mặt còn hạn chế, tình trạng vi phạm các quy định trong khai thác hải sản còn diễn ra; việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá, thu nộp nhật ký khai thấc, lắp đặt các thiết bị giám sát hành trình đạt tỷ lệ thấp; một số cấp ủy, tồ chức đảng, chính quyền chưa sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, kiểm tra; công tác phối hợp giữa một số cơ quan cấp tỉnh với các địa phương ven biển thiếu chặt chẽ; ý thức của một bộ phận ngư dân, chủ tàu khai thác hải sản trong việc chấp hành các quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và các quy định, hướng dẫn trong việc thực hiện các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản IUU chậm chuyển biến,...

Để khắc phục những hạn chế nêu trên và triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 81-CWTW, ngày 20-3-2020 của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác hải sản IUU; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng Luật Thủy sản năm 2017, Công văn số 81-CV/TW ngày 20-3-2020 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13-122017 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản và các quy định về phòng, chống khai thác hải sản IUU; Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 15-1-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyêt số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc tăng cường thực hiện các giai pháp chống khai thác hải sản IUU trên địa bàn tỉnh.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là các địa phượng ven biển phải đề cao trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống khai thác hải sản IUU; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống khai thác hải sản IUU; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn hiện nay, quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Rà soát, hướng dẫn các chủ tàu cá hoàn thành việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, ghi nhật ký, báo cáo khai thác hài sản trên biển; hoàn thành lắp đặt và duy trì hoạt đọng của thiết bị giám sát tàu cá (VMS) theo quy định; tổ chức vận hành hiệu quả hệ thông giám sát tàu cá theo quy định.

Bảo đảm nguồn lực, các trang thiết bị và các điều kiện cần thiết cho các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ, nhằm nâng cao năng lực, bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống khai thác hải sản IUU.

Tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình tại các địa bàn trọng điểm về khai thác hải sản; quản lý chặt chẽ hoạt động của các tàu cá, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác hải sản trên biển, tránh chồng chéo, gây khó khăn cho các doanh nghiệp và ngư dân; kiên quyết không cho xụất bến đối với các tàu cá không đảm bảo điều kiện theo quy định; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài và vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản IUU dưới mọi hình thức; điều tra, xử lý dứt điểm hành vi môi giới, móc nối đưa tàu cá và ngư dân đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Thường xuyên rà soát hồ sơ, khắc phục các tồn tại trong công tác truy xuất nguồn gốc hải sản khai thác, chứng nhận, xác nhận theo quy định và những tồn tại hạn chế theo khuyến cáo của Ủy ban châu Âu, chỉ đạo của Thủ tướng Chỉnh phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn.

Chủ động đấu mối, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung, kế hoạch, bố trí các điều kiện cần thiết để tiếp đón, làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu sang kiểm tra tại Thanh Hóa.

Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản IUU của tỉnh tăng cuờng chỉ đạo các sở, ngành và từng thành viên tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, bảo đảm theo quy định của pháp luật, sớm khắc phục, ngăn chặn và chấm dứt các hành vi khai thác hải sản IUU trên địa bàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tăng thời lượng, đẩy mạnh tuyên truyên hoạt động phòng, chống khai thác hải sản IUU; quản lý chặt chẽ hoạt động thông tin, báo chí, kịpp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý đối với các hành vi thông tin gây bất lợị, ảnh hường đến nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc khắc phục tồn tại, hạn chế, để tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân và từng hộ ngư dân hiểu rõ, nắm chắc quy định và cam kết việc tuân thủ thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống khai thác hải sản IUU.

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, nhất là ngư dân và các thành phần kinh tế có liên quan chấp hành nghiêm các quy định của Luật Thủy sản, các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các quy định về chống khai thác hải sản IUU; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, kịp thời phát hiện, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

Văn phòng Tình ủy phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công văn này và báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nguồn tin: baothanhhoa.vn
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 9337


Các tin khác:
 Giám sát các vùng nuôi ngao tập trung (08/04/2020)
 Phát triển chế biến thủy hải sản gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm (20/03/2020)
 Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển (18/03/2020)
 Triển khai các chính sách tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (05/03/2020)
 Áp dụng chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản (05/03/2020)
 “Quả ngọt” từ Nghị quyết 04 (05/03/2020)
 Phát triển HTX nuôi trồng thủy sản - còn nhiều khó khăn (05/03/2020)
 Tăng cường quản lý các cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu cá (05/03/2020)
 Chấn chỉnh công tác xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác trên địa bàn tỉnh (03/03/2020)
 Nhiều khó khăn trong hoạt động chế biến nông, thủy sản (03/03/2020)
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281