Thư viện Video
Thứ sáu, 29/03/2019
Thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

1. Thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

 

1

T-THA-288522-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thaỵ đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận).

Tải về

2

T-THA-288521-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sân (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn).

Tải về

3

T-THA-288520-TT

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Tải về

4

T-THA-288519-TT

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Tải về

 

2. Thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

 

1

BNN-THA-288440

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Tải về

2

BNN-THA-288448

Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp Huyện)

Tải về

3

BNN-THA-288289

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)

Tải về

4

BNN-THA-288291

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)

Tải về

 

3. Thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế hợp tác và PTNT

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

 

1

BNN-THA-288389

Hỗ trợ dự án liên kết

Tải về

2

BNN-THA-287776

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

Tải về

3

BNN-THA-287777

Bố trí ổn định dân cư trong huyện

Tải về

4

BNN-THA-287780

Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Tải về

 

4. Thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

 

1

BNN-THA-288383

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

Tải về

2

BNN-THA-288384

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện

Tải về

3

BNN-THA-288385

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

Tải về

4

BNN-THA-288386

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

Tải về

5

BNN-THA-288353

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do do UBND cấp tỉnh phân cấp

Tải về

5. Thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp

 

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

 

1

BNN-THA-288416

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện)

Tải về

           

6. Thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

 

1

BNN-THA-288486

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

Tải về

2

BNN-THA-288487

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

Tải về

3

BNN-THA-288488

Công bố mở cảng cá loại 3

Tải về

Nguồn tin: Văn phòng Sở
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 769


Các tin khác:
 Thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (29/03/19) (784)
 Thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT (29/03/19) (816)
 Đăng nhập
 
 
   
 Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?


       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa
Trưởng ban biên tập: Đồng chí Lê Đức Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281