Thư viện Video
Thứ sáu, 10/05/2019
Thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

1. Thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt

STT

Tên thủ tục hành chính

 

1

Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555818&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10540&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

2. Thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp

STT

Tên thủ tục hành chính

 

1

Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=556615&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

2

Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=556614&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

3

Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=556607&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

4

Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=556605&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

5

Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551490&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

6

Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=551458&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10535&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

 

3. Thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế hợp tác và PTNT

STT

Tên thủ tục hành chính

 

1

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555743&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10539&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

2

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555739&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10539&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

4. Thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi

STT

Tên thủ tục hành chính

 

1

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=573481&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10538&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=573480&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10538&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

3

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=555775&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10538&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

5. Thủ tục hành chính lĩnh vực Nông thôn mới

STT

Tên thủ tục hành chính

 

1

Xét, công nhận thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=522479&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10926&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

2

Đăng ký thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=522471&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10926&tthcDonVi=Thanh%20H%C3%B3a

Nguồn tin: Văn phòng Sở
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 345


Các tin khác:
 Thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT (10/05/19) (343)
 Đăng nhập
 
 
   
 Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?


       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa
Trưởng ban biên tập: Đồng chí Lê Đức Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281