Thứ tư, 16/01/2019
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh cải cách hành chính

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của các cấp, các ngành, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực trong công tác CCHC, từng bước xóa bỏ những thủ tục hành chính (TTHC) rườm rà, chồng chéo, không phù hợp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh cải cách hành chính

Cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

Ngay từ đầu năm, lãnh đạo Sở NN&PTNT đã chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc bám sát các chương trình, mục tiêu, kế hoạch CCHC của Trung ương, của tỉnh, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch CCHC trên các nội dung: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó, cải cách thể chế, cải cách TTHC và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được xem là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả công tác CCHC. Những năm qua, sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện đồng bộ các giải pháp CCHC, mang lại kết quả tích cực.

Trong cải cách thể chế, sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành NN&PTNT; đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Đất đai, Luật Đê điều, Luật Trồng trọt... và các văn bản của tỉnh, cho phù hợp với các quy định của pháp luật. Tập trung tham mưu xây dựng các chương trình, đề án, dự án được giao năm 2018 thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành NN&PTNT đảm bảo quy trình, tiến độ, chất lượng, bao gồm: Đề án tích tụ đất để tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hàng hóa, công nghệ cao; cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư các công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo hình thức xã hội hóa; phương án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư nhỏ lẻ và dân cư tại các vùng có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của thiên tai thuộc các huyện miền núi; báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 287-QĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND của UBND tỉnh về việc kiểm soát TTHC năm 2018, Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát và trình phương án đơn giản hóa 2 TTHC thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật và lĩnh vực kiểm lâm. Tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các phòng và đơn vị trực thuộc các quy định về kiểm soát TTHC. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các TTHC đã được công bố công khai trên cổng thông tin của sở. Đồng thời giao tổ kiểm soát đầu mối sở, 9 tổ đầu mối kiểm soát TTHC tại 9 chi cục và văn phòng sở tham mưu cho giám đốc sở đôn đốc thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại các phòng, chi cục trực thuộc; kết quả theo dõi được gửi đến các phòng, các chi cục hàng tuần và tại hội nghị giao ban hàng tháng của sở. Kết quả theo dõi kiểm soát TTHC là một trong những chỉ tiêu quan trọng để bình xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và bình xét thi đua khen thưởng của các phòng, các đơn vị trực thuộc. Trong năm 2018, kết quả công tác kiểm soát TTHC của sở cơ bản được thực hiện theo đúng quy định về tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC; kết quả giải quyết thủ tục đúng hạn là 5.222/5.222 hồ sơ, đạt 100%.

Xác định con người là yếu tố quyết định cải cách TTHC, sở đã thực hiện nhiều giải pháp kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả hoạt động. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên được quan tâm, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đáp ứng ngày càng tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, sở tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thông qua cổng thông tin của sở, các thông tin chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn kỹ thuật khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, phát triển nông thôn được đăng tải phục vụ người dân và doanh nghiệp tra cứu, tham khảo và áp dụng. Tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan sở và các chi cục trực thuộc đảm bảo được yêu cầu, chất lượng đề ra.

 

Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác CCHC, năm 2019, Sở NN&PTNT phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ về CCHC; chỉ đạo sâu sát công tác kiểm soát TTHC trên cơ sở phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của tổ kiểm soát TTHC của sở và 9 chi cục trực thuộc; công khai các TTHC, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua bộ phận “một cửa” đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. Bên cạnh đó, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận, quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở đó để sắp xếp, bố trí công tác cho phù hợp với yêu cầu về trình độ và năng lực...

Nguồn tin: Theo http://baothanhhoa.vn
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 1405


Các tin khác:
 Thanh Hóa với hoạt động chế biến nông lâm, thủy sản (10/01/2019)
 Thành tựu nông nghiệp, nông thôn Thanh Hóa giai đoan 2008 - 2018 (10/01/2019)
 Thanh Hóa sơ kết 5 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp (09/01/2019)
 Hội nghị tổng kết Tổng kết công tác xây dựng mô hình thí điểm an toàn thực phẩm cấp tỉnh theo kế hoạch 135/KH-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh và tổng kết công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm năm 2018 và Triển khai Kế hoạch năm 2019 đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản (07/01/2019)
 Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành nông nghiệp năm 2018 (05/01/2019)
 Kết quả nổi bật của nông nghiệp Thanh Hóa trong năm 2018 (05/01/2019)
 Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 (04/01/2019)
 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chức Hội nghị đánh giá năng lực và thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và cơ giới hóa nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp các tỉnh phía Bắc tại tỉnh Thanh Hóa (02/01/2019)
 Đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đến thăm và làm việc tại Sở Nông nghiệp và PTNT (28/12/2018)
 Ủy Ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất mía đường vụ ép 2017-2018; giải pháp thu mua, chế biến vụ ép 2018-2019 và định hướng kế hoạch sản xuất vụ ép 2019-2020 (19/12/2018)
    Đăng nhập
 
 
   
    Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?


    Văn bản phát hành
STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếuThể loạiTải về
1 . 3207/SNN&PTNT-KHTC 22/08/2019 Tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Khu sinh thái sinh vật cảnh vườn rau củ quả công nghệ cao Lâm Hoa Cương tại phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Trung Vinh Công văn
2 . 3207/SNN&PTNT-KHTC 22/08/2019 Tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Khu sinh thái sinh vật cảnh vườn rau củ quả công nghệ cao Lâm Hoa Cương tại phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Trung Vinh Công văn
3 . 3206/SNN&PTNT-KHTC 22/08/2019 Đề xuất phương án phân bổ chi tiết vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) năm 2019 từ nguồn bổ sung ngoài hạn mức giao cho tỉnh Công văn
4 . 3205/SNN&PTNT-KHTC 22/08/2019 Tham gia ý kiến về đề nghị của HTX Dịch vụ vận tải xây dựng mộc dân dụng Quang Huy xin chấp thuận chủ trương cấp phép thăm dò, khai thác mở rộng và nâng công suất khai thác mỏ đá vôi vật liệu xây dựng thông thường tại xã Xuân Khang, huyện Như Thanh. Công văn
5 . 3208/SNN&PTNT-NTTS 22/08/2019 Tham gia góp ý dự thảo đề án chuyển đổi đất sản xuất muối sang nuôi trồng thủy sản và các mục đích khác có hiệu quả hơn trên địa bàn huyện Hậu lộc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 Công văn
6 . 3210/SNN&PTNT-KHTC 22/08/2019 Tham gia ý kiến việc Công ty TNHH Phúc Tuyết đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư Xưởng chế biến hải sản tại xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia. Công văn
7 . 3209/SNN&PTNT-TT 22/08/2019 Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2020 và Phương án sản xuất vụ Đông 2019-2020 Công văn
8 . 3200/SNN&PTNT-XDCT 22/08/2019 Thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh Phương án kè bảo vệ bờ, bãi sông khu vực mỏ cát số 66 xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá Công văn
9 . 3202/SNN&PTNT-PTNT 22/08/2019 Cung cấp thông tin về hiện trạng làng nghề tại địa phương Công văn
10 . 3201/SNN&PTNT-PTNT 22/08/2019 Mời tham gia Hội chợ Xuất Nhập khẩu Quảng Đông 2019 tại Việt Nam Công văn
12345678910...
    Thông báo
    Chuyên mục
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Lê Đức Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281