Thư viện Video
Phát triển nông thôn RSS 
Hiệu quả phối hợp bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững

 


Khấp khởi Piềng Mòn

 


Xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa, những kết quả nổi bật và một số bài học kinh nghiệm

 


Mô hình nuôi dê ngoại sinh sản ở xã Nga Phú

 


Xuân Hòa vững tin sớm trở thành xã NTM kiểu mẫu

 


 Phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong xây dựng NTM
 Huyện Tĩnh Gia xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sản xuất
 Hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
 Thành Trực: Nỗ lực vượt khó xây dựng NTM
 Vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng NTM
  Nhiều cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới
 Công an tỉnh chung sức xây dựng NTM
 Công an tỉnh chung sức xây dựng NTM
 Dấu ấn sinh viên tình nguyện xây dựng NTM
 Phát triển mỗi xã một sản phẩm
 Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp xây dựng NTM trong giai đoạn mới
 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới
 Thí điểm xây dựng thôn NTM kiểu mẫu tại Bái Sơn, xã Hà Tiến
 Gameshow truyền hình “Nhà nông tài giỏi”: Giải pháp tuyên truyền đẩy mạnh xây dựng NTM
 Hân hoan Mùa Xuân
 Đăng nhập
 
 
   
 Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?


       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa
Trưởng ban biên tập: Đồng chí Lê Đức Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281