Đăng nhập
 
 
   
    Số lượt truy cập
Hôm nay 56191
Hôm qua 91140
Tuần này 147331
Tháng này 1967021
Tất cả 61275133
Browser   (Today) Chi tiết >>
Chủ nhật, 28/08/2011
Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2012 và công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2011.

Ngày 26/8/2011, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2012 và công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2011. Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở và đồng chí Lê Văn Hiển, Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; Lãnh đạo UBND huyện, phòng Nông nghiệp và PTNT, trạm thú y, trạm bảo vệ thực vật các huyện, thị xã, thành phố; các công ty thuỷ nông, một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Sở Nông nghiệp và PTNT trình bày Kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2012; kế hoạch sản xuất vụ Đông 2011-2012;  báo cáo tình hình dịch bệnh và kết quả tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm đợt, triển khai tiêm phòng đợt 2/2011; báo cáo tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm 8 tháng đầu năm và một số biện pháp phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm. Năm 2011, sản xuất trồng trọt ở tỉnh ta chịu ảnh hưởng của nhiều điều kiện thời tiết bất thuận; bên cạnh đó, lạm phát tiếp tục tăng cao, giá cả vật tư đầu vào gây bất lợi cho sản xuất, tình hình sâu bệnh diễn biến phức tạp. Nhưng do dự báo chính xác và chủ động ngay từ đầu nên các cấp, các ngành đã chỉ đạo sớm, tập trung, quyết liệt cho phòng chống thiên tai, sâu bệnh, có chính sách hỗ trợ kịp thời, cùng với sự cố gắng của nông dân nên vụ Chiêm Xuân đã giành thắng lợi, nhất là sản xuất lương thực, năng suất lúa đạt 62,9 tạ/ha cao nhất từ trước tới nay; các cây trồng vụ Thu Mùa đang sinh trưởng, phát triển khá tốt, nếu từ nay đến cuối vụ thời tiết diễn biến bình thường và làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh thì dự kiến tổng sản lượng lương thực cả năm ước đạt 1,7 triệu tấn. Theo kế hoạch đề ra, năm 2012, cả tỉnh phấn đấu đạt các mục tiêu sản xuất trồng trọt: vụ Đông 52.000 ha (ngô 18.000 ha, đậu tương 10.000 ha, rau đậu các loại 16.000 ha...); vụ Chiêm Xuân 210.000 ha (lúa 118.000 ha, năng suất 62,5 tạ/ha; ngô 16.000 ha, lạc 14.000 ha, mía nguyên liệu 30.000 ha, sắn 15.000 ha,...); vụ Thu Mùa 175.500 ha (lúa 132.000 ha, năng suất 55 tạ/ha, ngô 15.000 ha; diện tích cao su trồng mới 3.500 ha; diện tích sản xuất hạt giống lúa lai F1 850 ha; tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 1,68 triệu tấn.

Về triển khai công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 2/2011, phấn đất đạt mục tiêu theo Kế hoạch 02/KH-UBND ngày 13/01/2011 của UBND tỉnh đã ban hành cả về số lượng và chất lượng tiêm phòng; thời gian tiêm trong tháng 9, tháng 10/2011; ngoài thời gian trên thực hiện tiêm bổ sung hàng tháng cho số gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm mới phát sinh đến tuổi tiêm phòng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động chuẩn bị nội dung và triển khai sớm kế hoạch trồng trọt năm 2012; các tài liệu phục vụ Hội nghị được chuẩn bị chu đáo, đánh giá đầy đủ những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đề ra kế hoạch cụ thể cho từng huyện. Thông qua kết quả đạt được, đồng chí cũng khẳng định vai trò quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức sản xuất, thể hiện ở những huyện làm tốt có sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt. Đồng chí yêu cầu các huyện, trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, căn cứ và điều kiện cụ thể của địa phương để xây dựng kế hoạch chi tiết đến  từng xã, đưa ra các giải pháp phù hợp và khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện; quan tâm hơn nữa đến chỉ đạo trồng cao su. Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT phân loại từng huyện; đối với những huyện làm chưa tốt phải phân công cán bộ các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phối hợp với chính quyền địa phương, huy động các lực lượng chuyên môn trên địa bàn (khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y) chỉ đạo để tạo ra sự chuyển biến. Về công tác quản lý giống cây trồng, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các huyện rà soát lại các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống trên địa bàn. Về công tác phát triển chăn nuôi và tiêm phòng, đề nghị các huyện phải có quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung đến từng xã, khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại nhằm tăng nhanh tổng đàn gia súc, gia cầm, sản phẩm chăn nuôi và đảm bảo an toàn dịch bệnh; quan tâm chỉ đạo công tác tiêm phòng ở các huyện miền núi.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Giám đốc Sở đề nghị các huyện, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh là kết luận tại Hội nghị. Đồng thời, đề nghị các huyện tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

1. Về kế hoạch trồng trọt năm 2012: Đề nghị các huyện kiên định việc chỉ đạo tăng diện tích lúa mùa sớm, xuân muộn; chỉ đạo cấy đúng lịch thời vụ nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành; quan tâm chỉ đạo tăng diện tích lúa lai, lúa chất lượng. Quan tâm chỉ đạo quản lý chất lượng cây giống cao su. Từng bước chuyển mía đồi xuống ruộng trên cơ sở rà soát lại quy hoạch các vùng nguyên liệu mía. Phát triển, nhân rộng các mô hình cơ giới hoá đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp. Quan tâm chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng công tác tưới, tiêu. Chủ động phối hợp với các đơn vị kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn để đảm bảo cung ứng giống chất lượng cho nông dân.

2. Về sản xuất vụ Đông 2011-2012: Các huyện cần chỉ đạo chặt chẽ để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, quan tâm nhân rộng mô hình mượn đất trồng đậu tương, có chính sách cho phát triển cây vụ Đông trên địa bàn huyện.

3. Về công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm: Đề nghị các huyện thống kê chính xác số lượng đàn gia súc, gia cầm để đánh giá đúng kết quả tiêm phòng; chỉ đạo tiêm cuốn chiếu để dễ kiểm soát; dành kinh phí hỗ trợ tiền công cho người đi tiêm; đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng các trang thiết bị phục vụ tiêm phòng. Đề cao trách nhiệm của Bí thư, Chủ tịch UBND xã trong chỉ đạo tiêm phòng. Xử lý nghiêm các hộ gia đình, cá nhân không chấp hành nghiêm túc các quy định về tiêm phòng.

4. Về phát triển chăn nuôi: Tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại; phải quy hoạch đất cho chăn nuôi tập trung ở từng xã, huyện. Ngoài chính sách của tỉnh, các huyện có chính sách riêng cho chăn nuôi, tạo điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục để các trang trại chăn nuôi được hưởng chính sách.

5. Về một số công việc trước mắt: Phải chỉ đạo chủ động phòng trừ sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy cuối vụ; tăng cường kiểm tra vật tư dự trữ để chủ động PCLB; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong PCLB; tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ trồng cao su vụ Thu.

 

Nguồn tin: Văn phòng Sở
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 33687


Theo dòng sự kiện:
 Hội nghị Triển khai Quyết định số 2933/QĐ-UBND ngày 09/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt kinh phí hỗ trợ mua giống ngô, khoai tây gieo trồng vụ Đông 2014-2015 (17/09/14)
 Đoàn công tác Cục Trồng trọt đi kiểm tra sản xuất tại Thanh Hoá. (04/02/13)
 Hội nghị Tổng kết Kết quả xây dựng mô hình thí điểm và trao giấy chứng nhận VietGAP cho sản xuất, sơ chế rau an toàn tại Thanh Hóa (28/11/12)
 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT TRONG SẢN XUẤT LÚA VỤ CHIÊM XUÂN NĂM 2011/2012 (10/07/12)
 Ngành Nông nghiệp và PTNT tích cực triển khai các biện pháp cấp bách chống hạn và phòng trừ rầy hại lúa Chiêm Xuân 2012. (08/05/12)
 Triển khai phương án sản xuất vụ Thu Mùa 2012. (07/05/12)
 Thanh Hoá đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển bền vững vùng sản xuất hạt giống lúa lai F1 tập trung, giai đoạn 2011 – 2015, định hướng 2020. (25/08/11)
 Hội nghị đánh giá kết quả nghiên cứu, khảo nghiệm một số giống lúa lai mới vụ Xuân 2011 (03/06/11)


Các tin khác:
 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH (20/01/2010)
 Phó Giám đốc Thường trực Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Hới. (26/12/2008)
 Khai thác lợi thế, tiềm năng phát triển bền vững nghề nuôi trồng thuỷ sản. (13/11/2008)
 Giám đốc Sở thăm và làm việc tại các Ban QL rừng phòng hộ (03/10/2008)
 35 Năm thành lập kiểm lâm thanh hóa (27/09/2008)
 Giám đốc Sở kiểm tra tình hình thu hoạch vụ Mùa và sản xuất vụ Đông Xuân 2008-2009 tại các huyện (23/09/2008)
 Lễ công bố quyết định sáp nhập 2 công đoàn nghành (23/09/2008)
 Diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (23/09/2008)
 Giám đốc Sở thăm và làm việc với các Ban Quản lý Cảng cá và Dự án khu neo đậu tàu thuyền nghề cá. (23/09/2008)
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Lê Đức Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281