Đăng nhập
 
 
   
    Số lượt truy cập
Hôm nay 78572
Hôm qua 78912
Tuần này 78572
Tháng này 2721022
Tất cả 67553440
Browser   (Today) Chi tiết >>
Trồng trọt - Bảo vệ thực vật RSS 
Thanh Hóa ban hành Kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2021

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2021. 


Để ngành nông nghiệp phát triển an toàn

Toàn tỉnh hình thành được 97 vùng sản xuất chuyên canh rau, quả an toàn tập trung với diện tích ước đạt 12,56 nghìn ha; trong đó, diện tích gieo trồng áp dụng quy trình VietGAP là 4.000 ha. Bên cạnh đó, nhờ việc sản xuất theo hướng an toàn nên có 17% diện tích rau, quả được tiêu thụ thông qua 219 chuỗi cung ứng an toàn. Tổng giá trị sản xuất đạt khoảng 1.960 tỷ đồng, chiếm 14,4% tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt, lợi nhuận bình quân khoảng 45 - 50 triệu đồng/ha/vụ. 


Thanh Hoá gieo trồng được hơn 33.700 ha cây trồng vụ đông

Theo thông tin của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá, tính đến ngày 24-10, toàn tỉnh đã gieo trồng được 33.753,6 ha cây trồng vụ đông, đạt 70,32% kế hoạch (KH). 


Dấu ấn “tam nông”

Ngày 5-8-2008, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 7) ra đời. Đây được đánh giá là một trong số những nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh chóng và tạo ra những kết quả nổi bật, góp phần làm thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm của người nông dân từ sản xuất manh mún nhỏ lẻ chuyển sang liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao. 


Kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất trồng lúa có năng suất, hiệu quả kinh tế thấp được thực hiện trên địa bàn tỉnh từ nhiều năm trước. Song phải đến năm 2015, khi thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, sức cạnh tranh và phát triển bền vững, thì việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa mới được thực hiện mạnh mẽ tại các địa phương trong tỉnh 


 Thanh Hóa chủ động các biện pháp tiêu thoát nước, bảo vệ cây trồng
 Hiệu quả từ mô hình tích tụ, tập trung đất đai, sản xuất quy mô lớn
 Khuyến khích sử dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp
 Tăng cường kiểm soát chất lượng phân bón
 Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng
 Chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ thu mùa
 Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung
 Hơn 4.700 ha lúa trong vụ đông xuân được liên kết sản xuất
 Tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp
 Năng suất lúa vụ đông xuân ước đạt 64 tạ/ha
 Sản xuất nông nghiệp hữu cơ còn nhiều khó khăn
 Xã Thiệu Vũ chú trọng phát triển nông nghiệp hàng hóa
 Huyện Tĩnh Gia phấn đấu gieo trồng 8.200ha cây trồng các loại trong vụ thu - mùa
 Sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Quảng Xương
 Chủ động phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng trên lúa xuân cuối vụ
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Lê Đức Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281