Đăng nhập
 
 
   
    Số lượt truy cập
Hôm nay 76396
Hôm qua 88377
Tuần này 452693
Tháng này 1328506
Tất cả 60636618
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ tư, 24/09/2014
Kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2014.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2014, từ ngày 15 - 17/9/2014, Đoàn kiểm tra của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở Nông nghiệp và PTNT do đồng chí Đào Công Bình, Chủ tịch Công đoàn Ngành, Phó Trưởng ban VSTBCPN Sở làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tại 04 đơn vị: Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản, Trung tâm Khuyến nông và Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Sông Mã.

Tại các đơn vị, Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo tình hình hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm và phương hướng hoạt động năm 2015. Qua báo cáo và kiểm tra hồ sơ, các đơn vị đều đã thành lập, kiện toàn Tiểu ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong đó có 01 đồng chí Lãnh đạo đơn vị làm Trưởng tiểu ban, các thành viên là Chủ tịch công đoàn cơ sở, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng ban nữ công… theo đúng hướng dẫn của Sở; cơ bản các đơn vị đã xây dựng Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2013-2015. Trong 9 tháng đầu năm, các Tiểu ban đã tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật về Bình đẳng giới, Kết luận số 55-KL/TW ngày 18/01/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị Khoá X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 20/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới giai đoạn 2012-2020; tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, từng bước xoá bỏ định kiến giới, tư tưởng trọng nam khinh nữ nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới, xoá bỏ các hình thức bạo lực trên cơ sở giới… thông qua các hình thức lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo về chuyên môn, các hoạt động công đoàn, nữ công và triển khai bằng văn bản. Từ đó đã tạo chuyển biến trong nhận thức về bình đẳng giới đối với cán  bộ, công chức, viên chức, lao động của đơn vị nói chung và cán bộ nữ nói riêng. Về kết quả thực hiện các mục tiêu của kế hoạch hành động bình đẳng giới; nhìn chung đến nay cơ bản các đơn vị đã thực hiện đạt kế hoạch trên các lĩnh vực: chính trị; kinh tế, lao động, việc làm; giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khoẻ; văn hoá thể thao; đời sống gia đình; riêng đối với chỉ tiêu trên lĩnh vực chính trị, mới có 01/4 đơn vị có cán bộ lãnh đạo đơn vị là nữ, trong khi các đơn vị đều có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên. Về tồn tại hạn chế, nhìn chung các đơn vị đều chưa bố trí được kinh phí cho hoạt động của Tiểu ban mà chủ yếu lồng ghép trong các hoạt động của công đoàn, nữ công; chưa xây dựng được chính sách đặc thù riêng để tạo cơ hội cho phụ nữ phát triển; một số nội dung báo cáo còn chung chung, chưa có số liệu đầy đủ; một số đơn vị thành lập Tiểu ban chậm so với yêu cầu… Các đơn vị đều đề xuất Ban VSTBCPN Sở tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới của Tiểu ban.

Kết luận tại các buổi kiểm tra, đồng chí Đào Công Bình đã đánh giá khái quát các kết quả đã đạt được của các Tiểu ban trong công tác tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị để triển khai thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ của đơn vị. Đồng chí đề nghị các đơn vị trong thời gian tới cần tích cực hơn nữa trong công tác tham mưu để đạt kết quả, hiệu quả rõ nét hơn; xem xét xây dựng quy chế hoạt động của Tiểu ban; kiện toàn Tiểu ban khi có sự thay đổi nhân sự; quan tâm bố trí kinh phí cho Tiểu ban hoạt động trong điều kiện thực tế của đơn vị; tham gia đầy đủ Hội nghị tập huấn do Ban VSTBCPN Sở tổ chức vào ngày 18/9/20014.

Một số hình ảnh:

Đoàn kiểm tra làm việc tại Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Sông Mã

Đoàn kiểm tra làm việc tại Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

Đoàn kiểm tra làm việc tại trung tâm Khuyến nông

Đoàn kiểm tra làm việc tại Chi cục Phát triển nông thôn

Nguồn tin: Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 19593


Các tin khác:
 Công đoàn Nông nghiệp và PTNT tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2013  (29/07/2013)
 Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT trao tủ sách Pháp luật cho Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Sông Chu (29/07/2013)
 Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013  (29/07/2013)
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Lê Đức Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281