Hiển thị lịch công tác
Xem lịch công tác của đồng chí    (Xem ngày hôm nay) << Tuần trước    
Thứ ngày / Buổi    Sáng       Chiều    Ghi chú
Thứ hai
10-08-2020
Dự hội nghị cán bộ chủ chốt tại Tỉnh ủy Dự Phiên họp trù bị Đại hội Đảng bộ Khối
Thứ ba
11-08-2020  
(Hôm nay)
Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thứ tư
12-08-2020
Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Họp Hội đồng khoa học tỉnh
Thứ năm
13-08-2020
Dự Đại hội Đảng bộ huyện Như Thanh Làm việc với Tổng cục phòng, chống thiên tai
Thứ sáu
14-08-2020
Kiểm tra tình hình sản xuất Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Thứ bẩy
15-08-2020
Cơ quan nghỉ Cơ quan nghỉ
Chủ nhật
16-08-2020
Cơ quan nghỉ Cơ quan nghỉ
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Lê Đức Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281