Hiển thị lịch công tác
Xem lịch công tác của đồng chí    (Xem ngày hôm nay) << Tuần trước    
Thứ ngày / Buổi    Sáng       Chiều    Ghi chú
Thứ hai
29-06-2020
Dự chương trình thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2020 tại lưu vực sông Mã Đi công tác Hà Nội
Thứ ba
30-06-2020
Thẩm định NTM Trung ương đối với H. Hoằng Hóa Thẩm định NTM Trung ương đối với H. Nga Sơn
Thứ tư
01-07-2020
Công tác tại Hà Nội Công tác tại Hà Nội
Thứ năm
02-07-2020
Tham gia Đoàn công tác của tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Quốc hội khảo sát về an ninh nguồn nước, quản lý an toàn hồ đập


Tham gia Đoàn công tác của tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Quốc hội khảo sát về an ninh nguồn nước, quản lý an toàn hồ đập

Thứ sáu
03-07-2020
Kiểm tra tình hình sản xuất Kiểm tra tình hình sản xuất
Thứ bẩy
04-07-2020  
(Hôm nay)
Dự Hội thảo khoa học do đ/c Nguyễn Văn Bình-UVBCT, Trưởng Ban KT Trung ương chủ trì về Đề án phát triển tỉnh Thanh Hóa Cơ quan nghỉ
Chủ nhật
05-07-2020
Cơ quan nghỉ Cơ quan nghỉ
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Lê Đức Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281