Hiển thị lịch công tác
Xem lịch công tác của đồng chí    (Xem ngày hôm nay) << Tuần trước    
Thứ ngày / Buổi    Sáng       Chiều    Ghi chú
Thứ hai
11-11-2019
Kiểm tra tình hình sản xuất Kiểm tra tình hình sản xuất
Thứ ba
12-11-2019
Dự HN Thường trực UB tỉnh nghe Sở KH&ĐT báo cáo Dự HN Thường trực UB tỉnh nghe Sở KH&ĐT báo cáo
Thứ tư
13-11-2019
Dự họp QH thăm dò, khai thác khoáng sản làm VLXD Dự họp QH thăm dò, khai thác khoáng sản làm VLXD
Thứ năm
14-11-2019  
(Hôm nay)
HN giao ban sx vụ Đông tại huyện Yên Định HN giao ban sx vụ Đông tại huyện Yên Định
Thứ sáu
15-11-2019
HN trực tuyến tại Tỉnh ủy Tổng kết 5 năm NĐ67/2014
Thứ bẩy
16-11-2019
70 năm truyền thống Trường chính trị tỉnh 70 năm truyền thống Trường chính trị tỉnh
Chủ nhật
17-11-2019
Kiểm tra tình hình sản xuất Kiểm tra tình hình sản xuất
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Lê Đức Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281