Hiển thị lịch công tác
Xem lịch công tác của đồng chí    (Xem ngày hôm nay) << Tuần trước    
Thứ ngày / Buổi    Sáng       Chiều    Ghi chú
Thứ hai
20-05-2019
Đi kiểm tra sản xuất tại các huyện Dự hội nghị trực tuyến tại UBND tỉnh
Thứ ba
21-05-2019
Đi kiểm tra sản xuất tại các huyện Đi kiểm tra sản xuất tại các huyện
Thứ tư
22-05-2019
Dự hội nghị UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 5/2019 Dự hội nghị UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 5/2019
Thứ năm
23-05-2019
Dự hội nghị UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 5/2019 Đi kiểm tra sản xuất tại các huyện
Thứ sáu
24-05-2019  
(Hôm nay)
Đi kiểm tra chương trình phát triển nông thôn và xây dựng NTM huyện Vĩnh Lộc Đi kiểm tra chương trình phát triển nông thôn và xây dựng NTM huyện Vĩnh Lộc
Thứ bảy
25-05-2019
Chủ nhật
26-05-2019
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa
Trưởng ban biên tập: Đồng chí Lê Đức Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281