Hiển thị lịch công tác
Xem lịch công tác của đồng chí    (Xem ngày hôm nay) << Tuần trước    
Thứ ngày / Buổi    Sáng       Chiều    Ghi chú
Thứ hai
16-09-2019
Kiểm tra tình hình sản xuất Kiểm tra tình hình sản xuất
Thứ ba
17-09-2019
Dự Đại hội thành lập Hội tre luồng Thanh Hóa Làm việc với Đoàn giám sát
của Quốc hội_14h30
Thứ tư
18-09-2019  
(Hôm nay)
Dự họp Thường trực
UBND tỉnh
Dự họp Thường trực
UBND tỉnh
Thứ năm
19-09-2019
Đi công tác Hà Nội Đi công tác Hà Nội
Thứ sáu
20-09-2019
Đi công tác Hà Nội Đi công tác Hà Nội
Thứ bẩy
21-09-2019
Kiểm tra tình hình sản xuất Kiểm tra tình hình sản xuất
Chủ nhật
22-09-2019
Kiểm tra tình hình sản xuất Kiểm tra tình hình sản xuất
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Lê Đức Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281