Hiển thị lịch công tác
Xem lịch công tác của đồng chí    (Xem ngày hôm nay) << Tuần trước    
Thứ ngày / Buổi    Sáng       Chiều    Ghi chú
Thứ hai
26-09-2022
(7h50) Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (GM 556/GM-UBND ngày 23/9/2022) (14h00) Hội nghị cán bộ chủ chốt Cơ quan Sở thực hiện quy trình bổ nhiệm lại (Cv 3958 thay đổi thời gian)
Thứ ba
27-09-2022
(7h30) Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (CV 782 CV/TU ngày 22/9/2022)
Thứ tư
28-09-2022
(7h30) Hội nghị học tập nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của BCH TW Đảng khóa XIII
Thứ năm
29-09-2022
(13h30) Dự hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 (CV 784 CV/TU ngày 22/9/2022)
Thứ sáu
30-09-2022  
(Hôm nay)
(8h00) Dự buổi sinh hoạt cùng với CLB Hàm Rồng
Thứ bẩy
01-10-2022
Dự HN trực tuyến Chính phủ với các địa phương
Chủ nhật
02-10-2022
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281