Hiển thị lịch công tác
Xem lịch công tác của đồng chí    (Xem ngày hôm nay) << Tuần trước    
Thứ ngày / Buổi    Sáng       Chiều    Ghi chú
Thứ hai
20-06-2022
(7h45) Hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh (GM 344/GM-UBND ngày 18/6/2022)
Thứ ba
21-06-2022
Thứ tư
22-06-2022
Họp xét công nhận làng nghề, nghề truyền thống năm 2022
Thứ năm
23-06-2022
(7h30) Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2022 (GM 343/GM-UBND ngày 17/6/2022)
Thứ sáu
24-06-2022
(cả ngày) Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh
Thứ bẩy
25-06-2022
Chủ nhật
26-06-2022  
(Hôm nay)
Giám đốc Sở làm việc với Chủ tịch và các PCT Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ cấu phân bổ vốn, danh mục công trình NTM năm 2022, giai đoạn 2023-2025
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281