Hiển thị lịch công tác
Xem lịch công tác của đồng chí    (Xem ngày hôm nay) << Tuần trước    
Thứ ngày / Buổi    Sáng       Chiều    Ghi chú
Thứ hai
06-07-2020
Làm việc tại cơ quan Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (dự kiến)
Thứ ba
07-07-2020
Kiểm tra tình hình sản xuất Kiểm tra tình hình sản xuất
Thứ tư
08-07-2020
Dự họp Ban Cán sự UBND tỉnh về công tác tổ chức bộ máy và tuyển dụng CCVC Dự họp Ban Cán sự UBND tỉnh về công tác tổ chức bộ máy và tuyển dụng CCVC
Thứ năm
09-07-2020  
(Hôm nay)
Kiểm tra tình hình sản xuất Kiểm tra tình hình sản xuất
Thứ sáu
10-07-2020
Kiểm tra tình hình sản xuất Dự Lễ Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ huyện Thiệu Hóa
Thứ bẩy
11-07-2020
Dự Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thú y tại TP Hải Phòng Cơ quan nghỉ
Chủ nhật
12-07-2020
Cơ quan nghỉ Cơ quan nghỉ
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Lê Đức Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281