Đăng nhập
 
 
   
    Số lượt truy cập
Hôm nay 2981
Hôm qua 134571
Tuần này 510569
Tháng này 1906974
Tất cả 72512182
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ hai, 23/11/2020
Danh bạ

A. DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH HÓA

Trụ sở Cơ quan: 49 - Đại lộ Lê Lợi - Phường Tân Sơn - Thành phố Thanh Hoá

Điện thoại thường trực Cơ quan Sở : 0373.851.118;  Fax: 0373. 850.281

E.mail: sonongnghiepptnt@thanhhoa.gov.vn

Website: snnptnt.thanhhoa.gov.vn

 

I. LÃNH ĐẠO SỞ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Cao Văn Cường

Giám đốc

 

0911.138.999

cuongcv.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

2

Hoàng Thị Yến

Phó Giám đốc

 

0915.245.738

yenht.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

3

Hoàng Viết Chọn

Phó Giám đốc

 

0912.543.247

chonhv.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

4

Nguyễn Hoài Nam

Phó Giám đốc

 

0915.331.979

namnh.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

II. CÔNG ĐOÀN NGÀNH

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Đào Công Bình

Chủ tịch

3851.600

0912.605.507

binhdc.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

2

Mai Đức Hưng

Phó chủ tịch

 

0914.403.841

hungmd.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

3

Văn phòng

 

3851.600

 

 

 

 

 

III. TRỰC ĐẢNG UỶ SỞ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Vũ Thị Lý

Chuyên viên

3857.882

0918.067.767

lyvt-cv.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

 

 

IV. CÁC PHÒNG SỞ

 

TT

Phòng

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Văn phòng Sở

 

3851.118

 

 

 

 Phạm Quang Tuấn

Chánh VP

3752.024

0942.635.678

tuanpq.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

Nguyễn Hữu Trung

Phó chánh VP

3724.064

0979.084.968

trungnh.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

Đỗ Trọng Vĩnh

Phó chánh VP

3724.064

0986.796.475

vinhdt.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

Mai Xuân Phương

Phó chánh VP

 

0989.668.626

phuongmx.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

 Trần Thị Lê

Văn thư

3851.118

0918.285.097

lett.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

 Nguyễn Thị Thương

Văn thư

3851.118

0973.462.786

thuongnt.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

2

Phòng Kế hoạch- TC

 

3853.653

 

 

 

 Hoàng Văn Chuyên

Trưởng phòng

3853.653

0947.138.089

chuyenhv.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

 Phạm Nguyên

P. Trưởng phòng

3853.653

0912.092.268

nguyenp.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

 Lê Thị Lệ Dung

P. Trưởng phòng

3853.653

0912.092.268

dungltl.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

Nguyễn Trọng Đại

P. Trưởng phòng

3853.653

0938.956.888

daint.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

3

Phòng Tổ chức-Cán bộ

 

3855.786

 

 

 

Nguyễn Trọng Đức

Trưởng phòng

3855.786

0936 556 567

ducnt.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

 Lê Thị Bích Thuỷ

P. Trưởng phòng

3753.346

0912 395 760

thuyltb.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

Nguyễn Văn Hùng

P. Trưởng phòng

 

0985.242.303

hungnv.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

4

Thanh tra Sở

 

3753.052

 

 

 

Lê Huy Hoàng

Chánh Thanh tra

 

0912.162.651

hoanglh.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

Hoàng Văn Tân

P.Chánh thanh tra

 

0912.383.284

tanhv.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

Lê Thanh Hoan

P.Chánh thanh tra

 

0912.506.499

hoanlt.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

Nguyễn Thanh Toàn

P.Chánh thanh tra

 

0166.456.6868

toannt.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

5

Phòng Quản lý XDCT

 

3853.321

 

 

 

 Nguyễn Văn Chính

Trưởng phòng

 

0915.100.633

chinhnv.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

 Trịnh Đình Hải

P. Trưởng phòng

 

0913.904.568

haitd.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

 Lê Anh Tuấn

P. Trưởng phòng

 

0912.211.612

tuanla.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

Đình Tôn

P. Trưởng phòng

 

0912.604.733

tonvd.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

V. CÁC CHI CỤC

1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Địa chỉ: Xóm Thọ - Đông Tân - Đông Sơn - Thanh Hoá

Văn phòng: 3942.619 - Fax: 3941.405 - E.mail: ccbvtv.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

 

1

Lê Văn Vương

Chi cục Trưởng

 

0988.244.996

vuonglv.ccttbvtv@thanhhoa.gov.vn

2

Vũ Quang Trung

P. Chi cục trưởng

 

0974.183.872

trungvq ccttbvtv@thanhhoa.gov.vn

3

Nguyễn Đình Sơn

P. Chi cục trưởng

 

0904.146.252

sonnd ccttbvtv@thanhhoa.gov.vn

4

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Văn thư

 

0377.532.349

nhunth ccttbvtv@thanhhoa.gov.vn

 

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Địa chỉ: Xóm Thọ - Đông Tân - Đông Sơn - Thanh Hoá

Văn phòng: 3940.149 - Fax: 3940.561 - E.mail: ccty.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

TT

Họ và tên, đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

 

1

Đặng Văn Hiệp

Chi cục trưởng

 

0984.865.956

hiepdv.cccnty@thanhhoa.gov.vn

2

Mai Thế Sang

P. Chi cục trưởng

 

0913.240.761

sangmt.cccnty@thanhhoa.gov.vn

3

Lương Xuân Vũ

P. Chi cục trưởng

 

0982.446.868

vulx.cccnty@thanhhoa.gov.vn

4

Tống Văn Giáp

P. Chi cục trưởng

 

0989.312.757

giaptv.cccnty@thanhhoa.gov.vn

5

Đỗ Thị Thùy Dương

Văn thư

 

0978.776.008

duongdtt.cccnty@thanhhoa.gov.vn

3. Chi cục Kiểm lâm

Địa chỉ: Số 03 -  Hạc Thành - TP. Thanh Hoá

Văn phòng: 3.852.243 - Fax: 3.852.243 - E.mail: cckl.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Mai Hữu Phúc

Chi cục trưởng

 

0912.108.920

phucmh.cckl@thanhhoa.gov.vn

2

Lê Quốc Việt

P. Chi cục trưởng

 

0915.142.368

vietlq cckl@thanhhoa.gov.vn

3

Vũ Văn Vân

P. Chi cục trưởng

 

0915.394.171

vanvv cckl@thanhhoa.gov.vn

4

Thiều Văn Lực

P. Chi cục trưởng

 

0912.506.418

luctv cckl@thanhhoa.gov.vn

5

Phạm Chí Dũng

P. Chi cục trưởng

 

0946.215.379

dungpc cckl@thanhhoa.gov.vn

6

Nguyễn Tuấn Hồng

P. Chi cục trưởng

 

0943.759.266

hongnt cckl@thanhhoa.gov.vn

7

Đàm Văn Hùng

P. Chi cục trưởng

 

0915.245.769

hungdv cckl@thanhhoa.gov.vn

8

Nguyễn Thị Hương

Văn thư

3852.243

0915.394.775

huongnt cckl@thanhhoa.gov.vn

5.Chi cục Thuỷ sản

Địa chỉ: Số 49 - Đại lộ Lê Lợi - Phường Tân Sơn - TP. Thanh Hoá

Văn phòng: 3754 560- Fax 3754 560- E.mail: ccktbvnlts.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

 

1

Nguyễn Đức Cường

P.Chi cục trưởng

3852.895

0912 957 818

cuongnd.ccts@thanhhoa.gov.vn

2

Lê Minh Lương

P.Chi cục trưởng

 

0913 081 213

luonglm.ccts@thanhhoa.gov.vn

3

Lê Xuân Thắng

P.Chi cục trưởng

 

0912 812 676

thanglx.ccts@thanhhoa.gov.vn

4

Lê Văn Sáng

P.Chi cục trưởng

3755.545

0904 996 818

sanglv.ccts@thanhhoa.gov.vn

5

Trương Thị Hà

P.Chi cục trưởng

3722.773

0915 392 399

hatt.ccts@thanhhoa.gov.vn

6

Nguyễn Tùng Lâm

Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá

8993.636

0913 293 013

lamnt.ccts@thanhhoa.gov.vn

7

Nguyễn Thị Thu Cúc

TP. Hành chính

3754.560

0946 499 099

cucntt.ccts@thanhhoa.gov.vn

8

Lê Thị Xuân

Văn thư

3754.560

0982 313 071

xuanlt.ccts@thanhhoa.gov.vn

6. Chi cục Thuỷ lợi

Địa chỉ: Số 44C - Đại lộ Lê Lợi - P. Tân Sơn - TP. Thanh Hoá

Văn phòng: 3.854.216- Fax: 3.854.216- E.mail: cctl.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số máy điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Trịnh Bá Thuận

Chi cục trưởng

3.852.526

0902.280.646

thuantb.cctl@thanhhoa.gov.vn

2

Nguyễn Thị Anh Nga

P.Chi cục trưởng

3.851.239

0914.400.633

nganta.cctl@thanhhoa.gov.vn

3

Khương Anh Tấn

P.Chi cục trưởng

3.856.378

0904.517.567

tanka.cctl@thanhhoa.gov.vn

4

Lê Minh Trường

P.Chi cục trưởng

 

0962.831.656

0935.518.666

truonglm.cctl@thanhhoa.gov.vn

6

Thùy Dương

Văn thư

3.854.216

0971.612.980

duonglt.cctl@thanhhoa.gov.vn

7

Văn phòng thường trực BCH CTT&TKCN

 

3.852.405

 

 

 

7. Chi cục Phát triển nông thôn

Địa chỉ: Số 49 - Đại lộ Lê Lợi - TP. Thanh Hoá

Văn phòng: 3.852.249 -  E.mail: ccptnt.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Lê Bá Lương

Chi cục trưởng

 

0984.812.979

luonglb.ccptnt@thanhhoa.gov.vn

2

Hồ Chí Thanh

P. Chi cục trưởng

 

0982.597.456

thanhhc.ccptnt@thanhhoa.gov.vn

3

Nguyễn Huy Thành

P. Chi cục trưởng

 

0989.059.633

thanhnh.ccptnt@thanhhoa.gov.vn

4

Trần Thị Liên

Văn thư

 

0944.774.365

lientt.ccptnt@thanhhoa.gov.vn

8. Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và Thuỷ sản

Địa chỉ: Số 17 – Phố Dốc Ga - Phường Phú Sơn - TP. Thanh Hoá

Văn phòng: 3942.301 – Fax: 3942 303 - E.mail: ccqlclnls.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Đỗ Xuân Trường

Chi cục trưởng

 

0988.082.028

truongdx.ccqlcl@thanhhoa.gov.vn

2

Nguyễn Xuân Đồng

P. Chi cục trưởng

 

0919.018.959

dongnx.ccqlcl@thanhhoa.gov.vn

3

Lê Thị Huyền Thu

P. Chi cục trưởng

 

0972.335.088

thulth.ccqlcl@thanhhoa.gov.vn

4

Nguyễn Hương Thơm

Văn thư

 

0912.083.980

thomnh.ccqlcl@thanhhoa.gov.vn

9. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới

Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi –Tân Sơn – TP Thanh Hóa

Văn phòng: 3850.923 - E.mail: vpdpxdctntm.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Trần Đức Năng

P.Chánh Văn phòng

 

0838.903.777

nangtd.vpdpctxdntm@thanhhoa.gov.vn

2

Dương Văn Giang

P.Chánh Văn phòng

 

0918.779.189

giangdv.vpdpctxdntm@thanhhoa.gov.vn

4

Bùi Công Anh

P.Chánh Văn phòng

 

0982.518.165

anhbc.vpdpctxdntm@thanhhoa.gov.vn

 

Đỗ Thị Nga

Văn Thư

3.850.923

0903.141.530

ngadt.vpdpctxdntm@thanhhoa.gov.vn

 

VI.  CÁC TRUNG TÂM

 

1. Trung tâm Khuyến nông

Địa chỉ: Số 23 - Phan Bội Châu – Phường Ba Đình – TP Thanh Hóa

Điện thoại: 3851.120 - Fax: 3851.121- E.mail:  ttkn.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Nguyễn Duy Minh

Giám đốc

 

0976.247.188

minhnd.ttkn@thanhhoa.gov.vn

2

Phạm Thị Hoa

Phó Giám đốc

 

0919.543.910

hoapt.ttkn@thanhhoa.gov.vn

3

Vũ Văn Hà

Phó Giám đốc

 

0913.356.921

havv.ttkn@thanhhoa.gov.vn

4

Lê Văn Khoa

Phó Giám đốc

 

0989.289.323

khoalv.ttkn@thanhhoa.gov.vn

5

Hàn Thị Huệ

Văn thư

 

0982.470.795

hueht.ttkn@thanhhoa.gov.vn

2. Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn

Địa chỉ: 08 Lê Văn Hưu - Phường Tân Sơn - TP. Thanh Hoá

Điện thoại: 3852.622 - Fax: 3852.622 - Email: ttnshvsmtnt.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Đỗ Doãn Thành

Giám đốc

 

0912.028.326

thanhdd.ttnsh@thanhhoa.gov.vn

2

Lê Minh Tuấn

Phó Giám đốc

 

0904.848.736

tuanlm.ttnsh@thanhhoa.gov.vn

3

Lê Văn Nghĩa

Phó Giám đốc

 

0919.398.333

nghialv.ttnsh@thanhhoa.gov.vn

4

Lê Thị Anh

Văn thư

 

0355.646.234

anhlt.ttnsh@thanhhoa.gov.vn

VII. ĐOÀN QUY HOẠCH

 

1. Đoàn Quy hoạch và Thiết kế Thuỷ lợi

Địa chỉ: Số 06 - Hạc Thành – TP. Thanh Hoá

Văn phòng:  3751.500;  Fax: 3751.500; E.mail: dqhtl.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Nguyễn Trọng Dũng

Trưởng đoàn

 

0919.756.346

dungnt.dqhtktl@thanhhoa.gov.vn

2

Lê Hữu Dũng

Phó trưởng đoàn

 

0827.095.386

dunglh.dqhtktl@thanhhoa.gov.vn

3

Phạm Văn Thọ

Phó trưởng đoàn

 

0987.614.489

thopv.dqhtktl@thanhhoa.gov.vn

4

Hoàng Thiên Hương

Trưởng phòng Hành chính

 

0904.191.757

huonght.dqhtktl@thanhhoa.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thanh

Văn thư

 

0988.736.776

thanhnt.dqhtktl@thanhhoa.gov.vn

 

VIII. CÁC BAN QUẢN LÝ

 

1. Ban QL rừng phòng hộ Mường Lát

Địa chỉ: Khu IV - Thị trấn Mường Lát - huyện Mường Lát

Văn phòng: 0378.997.243 - E.mail:  bqlrphml.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Nguyễn Văn Dũng

Giám đốc

 

0977.915.572

dungnv.bqlrphml@thanhhoa.gov.vn

2

Nguyễn Văn Vượng

Phó Giám đốc

 

0817.005.666

vuongnv.bqlrphml@thanhhoa.gov.vn

3

Trương Công Điệp

Văn thư

 

0965.130.140

vanthu.bqlrphml@thanhhoa.gov.vn

2. Ban quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn

Địa chỉ: Km 22, Đường 217 - Xã Trung Tiến - Huyện Quan Sơn

Văn phòng: 3591.011 - E.mail: bqlrphsl.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Nguyễn Hoàng Anh

Giám đốc

 

0868.699.936

anhnh.bqlrphqs@thanhhoa.gov.vn

2

Nguyễn Quốc Tùng

Phó Giám đốc

 

0912.910.913

tungnq.bqlrphqs@thanhhoa.gov.vn

3

Lê Văn Tuấn

Phó Giám đốc

 

0968.386.767

tuanlv.bqlrphqs@thanhhoa.gov.vn

4

Bùi Đình Lượng

Phó Giám đốc

 

0989.923.020

luongbd.bqlrphqs@thanhhoa.gov.vn

5

Lê Huy Mạnh

Văn thư

 

0966.629.136

vanthu.bqlrphqs@thanhhoa.gov.vn

3. Ban quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân

Địa chỉ: 12 Lê Văn An, Khu 2 Thị Trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân

Văn phòng: 02373.873.010 - E.mail: bqlrphtx.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Lê Thế Sự

Giám đốc

 

0912.141.189

sult.bqlrphtx@thanhhoa.gov.vn

2

Lê Xuân Long

Phó Giám đốc

 

0913.720.222

longlx.bqlrphtx@thanhhoa.gov.vn

3

Trương Thị Mỹ Hoài

Văn thư

 

0962.031.389

vanthu.bqlrphtx@thanhhoa.gov.vn

 

4. Ban QL rừng phòng hộ Sông Chàng

Địa chỉ: thôn Tân Thành - Xã Xuân Quỳ - Huyện Như Xuân

Điện thoại: 3878.147 -  FAX: 3878.147 -E.mail: bqlrphsc.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Hàn Văn Huyền

Giám đốc

 

0982.061.292

huyenhv.bqlrphsc@thanhhoa.gov.vn

2

Lê Nhật Hồng

Phó Giám đốc

 

0982.866.862

hongln.bqlrphsc@thanhhoa.gov.vn

3

Nguyễn Đình Ánh

Văn thư

 

0385.156.272

vanthu.bqlrphsc@thanhhoa.gov.vn

5. Ban QL rừng phòng hộ Như Thanh

Địa chỉ: Thị trấn Bến Sung - huyện Như Thanh

E.mail: bqlrphnt.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Lê Xuân Điệp

Giám đốc

 

0948.520.817

dieplx.bqlrphnt@thanhhoa.gov.vn

2

Đỗ Văn Hùng

Phó Giám đốc

 

0912.582.704  0396.015.599

hungdv.bqlrphnt@thanhhoa.gov.vn

3

Lê Đình Chiến

Phó Giám đốc

 

0982.798.576

chienld.bqlrphnt@thanhhoa.gov.vn

4

Trần Hữu Chí

Phó Giám đốc

 

0389.370.966

chith.bqlrphnt@thanhhoa.gov.vn

5

Nguyễn Thị Loan

Văn thư

 

0983.614.369

vanthu.bqlrphnt@thanhhoa.gov.vn

6. Ban QL rừng phòng hộ Nghi Sơn

Địa chỉ: Tiểu khu 5 – Phường Hải Hòa – Thị xã Nghi Sơn huyện Tĩnh Gia

Văn phòng: 3861.008 - E.mail: bqlrphtg.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Nguyễn Hữu Thường

Giám đốc

3610.969

0912.987.657

thuongnh.bqlrphtg@thanhhoa.gov.vn

2

Phan Xuân Phong

Ph Giám đốc

 

0912.291.394

phongpx.bqlrphtg@thanhhoa.gov.vn

3

Lê Thị Hường

Văn thư

 

0977.910.390

vanthu.bqlrphtg@thanhhoa.gov.vn

 

7. Ban QL rừng phòng hộ Thạch Thành

Địa chỉ: Khu 6 - TT. Kim Tân - Huyện Thạch Thành

Điện thoại: 02372.468.568 E.mail: bqlrphtt.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Phạm Văn Hồ

Giám đốc

 

0364.835.666

hopv.bqlrphtt@thanhhoa.gov.vn

2

Mai Văn Đảm

Phó giám đốc

 

0936.552.663

dammv.bqlrphtt@thanhhoa.gov.vn

3

Nguyễn Văn Quý

Trưởng phòng HC -TH

 

0985.898.971

quynv.bqlrphtt@thanhhoa.gov.vn

4

Hà Thị Huyền Trang

Văn thư

 

0987.614.135

vanthu.bqlrphtt@thanhhoa.gov.vn

8. Ban QL rừng phòng hộ Lang Chánh

Địa chỉ: Khu phố Chí Linh - Thị trấn Lang Chánh - Huyện Lang Chánh

Văn phòng: 3874.027 - E.mail: bqlrphlc.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Nguyễn Thành Công

Giám đốc

 

0982.714.689

congnt.bqlrphlc@thanhhoa.gov.vn

2

Ngô Văn Trọng

Phó Giám đốc

 

0979.400.905

trongnv.bqlrphlc@thanhhoa.gov.vn

3

Hoàng Thị Tuyết

Văn thư

 

0386.441.327

vanthu.bqlrphlc@thanhhoa.gov.vn

9. Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông

Địa chỉ: Thị trấn Cành Nàng – Huyện Bá Thước

E.mail: kbttnpl.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Lê Đình Phương

Giám đốc

 

0986.491.978

phuongld.kbttnpl@thanhhoa.gov.vn

2

Phạm Văn Hùng

Phó Giám đốc

 

0949.010.816

hungpv.kbttnpl@thanhhoa.gov.vn

3

Lê Thanh Hữu

Phó Giám đốc

 

0919.732.783

huult.kbttnpl@thanhhoa.gov.vn

4

Bùi Thị Lan Anh

Văn thư

 

0945.930.489

vanthu.kbttnpl@thanhhoa.gov.vn

10. Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu

Địa chỉ:  Bản Khằm - Xã Hồi Xuân - Huyện Quan Hóa - Tỉnh Thanh Hóa

E.mail: kbttnph.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

 

1

Nguyễn Phương Đông

Giám đốc

 

0987.947.504

dongnp.kbttnph@thanhhoa.gov.vn

2

Lê Duy Cường

Phó Giám đốc

 

0985.362.863

cuongld.kbttnph@thanhhoa.gov.vn

3

Đàm Huy Đông

Phó Giám đốc

 

0975.703.636

dongdh.kbttnph@thanhhoa.gov.vn

4

Ngân Thị Xuyến

Văn thư

 

0986.104.336

vanthu.kbttnph@thanhhoa.gov.vn

11. Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên

Địa chỉ: Thôn Tiến Sơn 2 - Xã Xuân Cẩm - Huyện Thường Xuân                                                 Văn phòng: 3555.026 - E.mail: kbttnxl.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Phạm Anh Tám

Giám đốc

 

0919.550.601

tampa.kbttnxl@thanhhoa.gov.vn

2

Đỗ Ngọc Dương

Phó Giám đốc

 

0969.326.555

duongdn.kbttnxl@thanhhoa.gov.vn

3

Ngô Xuân Thắng

Phó Giám đốc

 

0979.457.999

thangnx.kbttnxl@thanhhoa.gov.vn

4

Trịnh Thị Huệ

Văn thư

 

0333.587.136

vanthu.kbttnxl@thanhhoa.gov.vn

12. Vườn Quốc gia Bến En

Địa chỉ: Thôn Xuân Lai –Thị trấn Bến Sung - Huyện Như Thanh

E.mail: vqgbe.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

 

TT

Họ và tên

 

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Đăng Hữu Nghị

Giám đốc

 

0989.474.567

nghidh.vqgbe@thanhhoa.gov.vn

2

Nguyễn Đình Hiếu

Phó Giám đốc

 

0978.553.424

hieund.vqgbe@thanhhoa.gov.vn

3

Lê Bá Thọ

Phó Giám đốc

 

0386.671.217

tholb.vqgbe@thanhhoa.gov.vn

4

Thiều Thị Dung

Văn thư

 

0986.474.286

vanthu.vqgbe@thanhhoa.gov.vn

 

13. Ban quản lý cảng cá Lạch Hới

Địa chỉ: Xã Quảng Tiến - Thị xã Sầm Sơn - Thanh Hóa

Văn phòng:  3790.290 - Fax: 3790.290 - E.mail: bqlcclh.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Nguyễn Văn Tuyên

Giám đốc

 

0978.542.688

tuyennv.bqlcclh@thanhhoa.gov.vn

2

Lê Thị Hà

Văn thư

 

0914.762.998

vanthu.bqlcclh@thanhhoa.gov.vn

 

14. Ban quản lý cảng cá Lạch Bạng

Địa chỉ: Thôn Tiền phong - Xã Hải Bình - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa

Điện thoại: 3200.656 - E.mail: bqlcclb.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Lê Cao Kích

Giám đốc

 

0974.484.868

kichlc.bqlcclb@thanhhoa.gov.vn

2

Nguyễn Thị Phương Thảo

Văn thư

 

0377.419.210

vanthu.bqlcclb@thanhhoa.gov.vn

15. Ban quản lý cảng cá Hòa Lộc

Địa chỉ: Thôn Hoà Phú - Xã Hoà Lộc - Huyện Hậu Lộc

Điện thoại: 8860.223- E.mail: bqlcchl.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Lê Văn Thăng

Giám đốc

 

0912.305.718

thanglv.bqlcchl@thanhhoa.gov.vn

2

Phạm Thị Phượng

Văn thư

 

0918.610.358

vanthu.bqlcchl@thanhhoa.gov.vn

16. Ban Quản lý Quỹ Bảo vệ, PTR và Phòng, chống thiên tai

Địa chỉ: : Số 49A - Đại lộ Lê Lợi –Tân Sơn – TP. Thanh Hóa

Văn phòng: 3851.361 - Fax: 3851.361- E.mail: qbvptr.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

 

1

Lê Công Cường

Giám đốc

3851.361

0912.384.023

cuonglc.qbvptr@thanhhoa.gov.vn

2

Hà Minh Tâm

Phó Giám đốc

3943.875

0946.363.989

tamhm.qbvptr@thanhhoa.gov.vn

3

Lê Phú Đạt

Phó Giám đốc

3723.996

0977.860.875

datlp.qbvptr@thanhhoa.gov.vn

4

Phan Thị Phương

TP. HC - TH

 

0915.357.636

phuongpt.qbvptr@thanhhoa.gov.vn

5

Nguyễn Thị Linh

Văn thư

 

0912.030.504

vanthu.qbvptr@thanhhoa.gov.vn

 

 

 

 

 

Nguồn tin: Văn phòng Sở
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 2793
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281