Đăng nhập
 
 
   
    Số lượt truy cập
Hôm nay 11595
Hôm qua 139301
Tuần này 440829
Tháng này 3122030
Tất cả 155308457
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ hai, 06/12/2021
Cụm thi đua số 3 - Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021; phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2022

Sáng 30/11/2021. Cụm thi đua số 3 - Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021; phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2022

Dự hội nghị có đng chí Đỗ Trọng Hùng, Trưng Ban thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hóa; đng chí Lê Đức Thuận, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa; đng chí Đào Công Bình, Chủ tịch Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa, Thường trực Hội đng thi đua khen thưởng Sở; đại diện Cụm thi đua số số 2 và các đồng chí lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thi đua ca 12 đơn vị thành viên trong Cụm.


Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tám - Giám đốc Ban quản lý Khu BTTN Xuân Liên - đơn vị Cụm trưởng khẳng định: Năm 2021, dưới sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa, sự chủ động của các đơn vị thành viên trong Cụm đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua của Cụm số 3 đã đt được những kết quả quan trọng, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Ngành: Bảo vệ an toàn 166.682 ha rừng đặc dụng, phòng hộ được giao quản lý, không xảy ra cháy rừng;  trồng mới được 885,5ha, chăm sóc 2.005,9ha rừng gỗ lớn, 130ha cây Mác ca; khai thác 814ha rừng trồng, 10 tấn nhựa thông; đã có 10/12 đơn v được phê duyệt Phương quản lý rừng bền vững theo Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; các Ban quản lý rừng đặc dụng đã tiếp nhận cứu hộ và tái thả về môi trường tự nhiên trên 250 cá thể động vật quý hiếm, đặc hữu các loại.  Điểm nổi bật trong phong trào thi đua“Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, Phong trào thi đua "Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến": m 2021 toàn cụm có 23 đề tài, dự án được triển khai, trong đó có 02 Đề tài cấp Quốc gia, 03 Dự án cấp Bộ, 02 đề tài và 16 dự án cấp Tỉnh; Thu hút mới 13 đề tài, dự án, trong đó có 01 Đề tài cấp Quốc gia, 04 đề tài và 08 dự án cấp Tỉnh đã được phê duyệt danh mục và chủ trương đu tư, đang hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện từ năm 2022. Đã tổ chức nghiệm thu 03 đề tài, dự án, trong đó có 01 Đề tài Cấp Quốc gia: “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen Lan Hài vân Bắc, lan Hài lông và lan Thủy tiên hường cho vùng Bắc Trung Bộ” tham gia dự thi Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa năm 2020-2021 đạt giải ba và được lựa chọn tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn Quốc; Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”: có 50 sáng kiến tham gia dự thi 35 chỉ tiêu giao, đạt 142,85% , kết quả có 01 sáng kiến được Hội đồng khoa học sáng kiến cấp tỉnh công nhận; Phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” có nhiều đơn vị tích cực tham gia giúp đỡ, hỗ trợ các thôn bản đa bàn nơi đơn vị trú chân hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao. Ngoài ra, các đơn vị trong Cụm tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động từ thiện, đóng góp quý phòng chống thiên tai, phòng chống Covid_19 do Ngành và đa phương phát động với tổng tiền ủng hộ trên 314.000.000 đồng.

Các sáng kiến, mô hình điển hình tiên tiến ở cơ s đã đưc các đơn vị trong cụm triển khai có hiệu quả, chất lưng, trong đó đã đưc đánh giá, công nhận 23 sáng kiến gồm: Khu BTTN Xuân Liên có 10 sáng kiến; Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh có 04 sáng kiến; Khu BTTN Pù Hu có 03 sáng kiến; ờn quốc gia Bến En có 03 sáng kiến; Ban quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn 03 sáng kiến.

Bằng nhiều hình thức thi đua phong phú, đa dạng thiết thực, trọng tâm, trong năm qua đã có nhiều tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với phong trào thi đua yêu nước. Tại Hội nghị Cụm thi đua số 3 đã tổ chức đanh giá, chm điểm được 06 đơn vđủ tiêu chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và suy tôn 01 đơn vị dẫn đầu Cụm là Ban quản lý khu BTTN Xuân Liên đđề nghị cấp có thẩm quyền tặng cờ thi đua.

nh: Đồng chí Đỗ Trọng Hùng, Trưng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hùng- Trưng Ban thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hóa, đng chí Lê Đức Thuận - Phó giám đốc Sở, đng chí Đào Công Bình - Chủ tịch Công đoàn ngành, và các ý kiến tham gia tại Hội nghị  đánh giá cao những kết quả đt đưc trong phong trào thi đua yêu nước của toàn Cụm thi đua số 3 trong năm 2021. Đồng thời đề nghị Cụm thi đua số 3 tiếp tục phát huy những thành tích đã đt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại và các giải pháp thiết thực đ đưa phong trào thi đua của Cụm trong năm 2022 đạt những thành tích cao hơn, cần xây dựng các chỉ tiêu thi đua bám sát vào ch đạo của UBND tỉnh, của Sở, thực hiện tốt Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05-8-2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những quan đim, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nưc để phấn đu đt và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn Cụm gắn với thực hiện chủ đ công tác năm 2022; huy động mọi nguồn lực, khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của 12 đơn vị trong Cụm với mục tiêu là “Toàn ngành Nông nghiệp và PTNT chung sức xây dựng nền nông nghiệp, thịnh vưng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh; tập trung giải quyết kịp thời, dứt đim, đúng quy định các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ s, không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh rừng; đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua, thăm quan học tập các mô hình, cách làm hay để tạo sức lan tỏa, khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Cụm.

Hội nghị đã bầu BQL rừng phòng hộ Quan Sơn làm đơn vị cụm trưởng và bầu Ban quản lý Vườn quốc gia Bến En là đơn vị phó cụm trưng năm 2022. Thay mặt cụm thi đua s 3 năm 2022, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Giám đốc BQL rừng phòng hộ Quan Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ và Phát đng phong trào thi đua năm 2022. Thể hiện sự quyết tâm, phấn đu đưa phong trào của cụm thi đua số 3 phát triển mạnh mẽ, có hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngành trong giai đoạn mới, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Tại Hội nghị các đơn v đã bầu Ban quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn là đơn vị Cụm trưng năm 2022 và Đơn vị Cụm trưng năm 2021 (Ban QL Khu BTTN Xuân Liên) lên chuyển giao cờ luân lưu cho đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua s 3 năm 2022.


Nguồn tin: Văn phòng Sở
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 17662


Các tin khác:
 Triển khai phương án sản xuất vụ đông xuân 2021-2022 (16/11/2021)
 Huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới (10/11/2021)
 Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả (10/11/2021)
 Khai thác thủy sản thích ứng an toàn phòng, chống dịch COVID-19 (22/10/2021)
 Thẩm tra mức độ đạt chuẩn nông thôn mới tại huyện Nông Cống (21/10/2021)
 Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (19/10/2021)
 Nâng cao năng lực dự báo thị trường trong sản xuất nông nghiệp (15/10/2021)
 Đoàn Công tác do Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và Văn phòng Thường trực Chỉ huy PCTT tỉnh đi Kiểm tra, tình hình mưa, sạt lở đất do ảnh hưởng của cơn bão số 8 tại huyện Như Thanh (14/10/2021)
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại huyện Nông Cống và Thiệu Hoá (14/10/2021)
 Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát thực hiện Chương trình OCOP và quản lý sử dụng đất lâm nghiệp (14/10/2021)

Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281


Chung nhan Tin Nhiem Mang