Đến tháng 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giải quyết
    Đăng nhập
 
 
   
    Số lượt truy cập
Hôm nay 35702
Hôm qua 87828
Tuần này 309097
Tháng này 1028050
Tất cả 82463300
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ năm, 30/04/2020
Huyện Như Thanh: Bảo vệ rừng tận gốc gắn với phòng cháy, chữa cháy rừng

Cuối tháng 4-2020, chúng tôi có dịp khảo sát thực tế công tác bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR); phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tại huyện Như­ Thanh. Kiểm lâm viên (KLV) Hạt Kiểm lâm Như Thanh đã cùng chúng tôi đến thăm các khu rừng tại xã Xuân Phúc. Các hộ gia đình trên địa bàn xã được giao đất, giao rừng được cán bộ xã, cán bộ kiểm lâm hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng sản xuất, chăm sóc, bảo vệ rừng gắn với phát triển kinh tế trang trại rừng hiệu quả...

Cán bộ kiểm lâm và ban quản lý thôn, chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp với chủ rừng kiểm tra, tuần tra rừng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng, không để xảy ra tình trạng cháy rừng, khai thác rừng trái phép...

Đại diện lãnh đạo UBND xã Xuân Phúc, cho biết: KLV thuộc Hạt Kiểm lâm Như Thanh đã tăng cường xuống xã, tham mưu cho UBND xã xây dựng, triển khai thực hiện đầy đủ phương án, kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng (BVR), phương án BVR vùng trọng điểm, phương án PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”... Kiện toàn ban chỉ đạo (BCĐ) về chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững của xã; đồng thời xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho BCĐ, tập trung chỉ đạo công tác BVR, PCCCR, quản lý lâm sản tại các thôn. Nhờ đó, xã Xuân Phúc đã thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; tăng cường củng cố lực lượng đủ mạnh, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt BVR, PCCCR, quản lý lâm sản. Ngoài ra, KLV tăng cường xuống xã đã tham mưu cho UBND xã đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật BV&PTR. Đồng thời, tổ chức ký cam kết BVR, PCCCR (các hộ gia đình ký cam kết với trưởng thôn; các trưởng thôn ký cam kết với chủ tịch UBND xã; chủ tịch UBND xã ký cam kết với chủ tịch UBND huyện); phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BVR, PCCCR có hiệu quả.Hạt Kiểm lâm Như Thanh phối hợp với UBND xã Xuân Phúc kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Phúc Nguyễn Quang Phương, cho biết: Xã Xuân Phúc có 2.462 ha rừng, chủ yếu là rừng sản xuất. Toàn bộ diện tích rừng hiện có được bảo vệ an toàn, không xảy ra cháy rừng. Rừng ở đây luôn phát triển xanh tốt, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Hầu hết các hộ dân trong xã đời sống được cải thiện, nhiều gia đình trên địa bàn làm giàu từ nghề rừng. Đặc biệt, hạt kiểm lâm huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo KLV tăng cường xuống xã, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp; chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ và tỉnh Thanh Hóa... về quản lý, BV&PTR; xây dựng, triển khai thực hiện phương án quản lý, BVR, phương án BVR vùng trọng điểm, phương án PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”...

Rừng trên địa bàn huyện Như Thanh đ­ược Chi cục Kiểm lâm xác định là vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa nắng nóng. Ngoài những nguyên nhân thời tiết nắng nóng kéo dài; bà con xử lý thực bì để sản xuất nông - lâm nghiệp; một số người dân có tập quán vào rừng lấy củi, đốt ong; du khách đi lễ hội tại các đền, chùa trong vùng, một số ng­ười dân thiếu ý thức dùng lửa,... đang tiềm ẩn nguy cơ gây cháy rừng, phá rừng.

Trao đổi với chúng tôi, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Như Thanh Nguyễn Văn Bảo, cho biết: Để BVR tận gốc, Hạt Kiểm lâm Như Thanh đã tham mưu cho huyện ủy ban hành các văn bản tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, BV&PTR; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với chính quyền, cơ quan, ban, ngành trên địa bàn trong công tác quản lý, BV&PTR; tham mư­­u cho chính quyền các cấp trên địa bàn kiện toàn BCĐ về chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; rà soát, bổ sung phương án PCCCR theo phư­ơng châm “4 tại chỗ”. Trong đó, trọng tâm là thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ động PCCCR; ngăn chặn kịp thời tình trạng xâm lấn rừng tự nhiên; bảo vệ an toàn rừng vùng giáp ranh với tỉnh Nghệ An.

Hạt đã phối hợp với các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, trường học... bằng nhiều hình thức tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, các quy định về BV&PTR, PCCCR và phát động cộng đồng dân c­­ư xây dựng mô hình quản lý nguồn lửa đảm bảo an toàn trong và ven rừng... Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai đề án tiếp nhận và xử lý thông tin, kiến nghị, đề nghị của nhân dân về công tác kiểm lâm; tổ chức đối thoại với nhân dân về công tác BVR, về hoạt động của kiểm lâm ở cơ sở... Đồng thời, hạt chỉ đạo KLV tăng cường xuống xã tham mưu cho chính quyền các xã kiện toàn, xây dựng các tổ liên gia tự quản BVR ở cơ sở, đặc biệt chú trọng những vùng trọng điểm có nguy cơ mất an ninh rừng.

Ngoài việc KLV tăng cường xuống xã phối hợp với dân quân tự vệ, công an xã, các chủ rừng và nhân dân tổ chức kiểm tra rừng tại gốc, hạt kiểm lâm huyện đã tham mưu cho các đơn vị phối hợp, chính quyền cấp xã tổ chức lực lượng tại chỗ tuần tra rừng định kỳ hàng tháng, hàng quý theo kế hoạch hoặc đột xuất khi có thông tin. Hạt Kiểm lâm Như Thanh và Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu (Nghệ An) cũng thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình an ninh rừng khu vực rừng vùng giáp ranh, thông tin về tình hình các đối tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, BVR và quản lý lâm sản để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn và bắt giữ xử lý kịp thời; hàng tháng lãnh đạo hai đơn vị tổ chức giao ban, sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện nhiệm vụ của tháng tiếp theo. Hạt đã chỉ đạo KLV tăng cường xuống xã tham mưu cho các xã: Thanh Tân, Thanh Kỳ ký kế hoạch phối hợp tuần tra bảo vệ và PCCCR vùng giáp ranh với các xã trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Trong 4 tháng đầu năm 2020, hạt đã tổ chức được 58 lần phối hợp tuần tra an ninh rừng. Qua đó đã phát hiện và xử lý 3 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, thu nộp ngân sách Nhà nước 13 triệu đồng.

Các tháng đầu năm 2020, Hạt Kiểm lâm huyện Như Thanh đã khảo sát, khoanh vùng trọng điểm cháy hơn 12.500 ha/tổng diện tích gần 40.000 ha rừng trên địa bàn có nguy cơ cháy cao trong mùa nắng nóng. Huyện Như Thanh đã triển khai các giải pháp cụ thể, phù hợp với từng địa bàn nhằm chủ động BVR như mua sắm các trang thiết bị phục vụ PCCCR; xây dựng mới hơn 7 km được PCCCR tại khu vực các xã Xuân Du, Mậu Lâm, Phượng Nghi... Hướng dẫn cho nhân dân phát dọn, xử lý vật liệu cháy dưới tán rừng thông bằng biện pháp đốt trước có điều khiển; xác định nguyên nhân gây cháy, xây dựng phương án BVR, PCCCR cụ thể, phù hợp thực tế. Ví dụ như khu vực rừng xã Mậu Lâm (có đền Am Tiên và núi Nưa), do địa hình đồi núi cao, độ dốc lớn, vật liệu cháy dưới tán rừng là các lớp thực bì dầy đặc khả năng bén lửa nhanh và tốc độ lan tràn của đám cháy lớn, sẽ rất khó khăn cho công tác chữa cháy nếu xảy ra cháy rừng. Hạt kiểm lâm đã chủ động thực hiện một số giải pháp đồng bộ như: Tuyên truyền trực tiếp tại thực địa để người dân trong xã và khách thập phương chủ động BVR, PCCCR, chấp hành quy định không sử dụng lửa bừa bãi trong và ngoài khu vực đền, xử lý thực bì sản xuất theo quy định, trước khi xử lý thực bì phải báo cáo chính quyền và kiểm lâm; đốt trước vật liệu cháy tạo thành các đường băng trắng cản lửa. Hệ thống đường băng này, sau khi được hình thành kết hợp với các chướng ngại vật tự nhiên góp phần không nhỏ trong ngăn cản cháy lan, tạo điều kiện cho các lực lượng ứng cứu kịp thời, hiệu quả và giảm đến mức thấp nhất hậu quả nếu xảy ra cháy rừng.Nguồn tin: baothanhhoa.vn
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 9052


Các tin khác:
 Bảo tồn đa dạng sinh học ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (26/04/2020)
 Thanh Hóa có 17.422 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC (22/04/2020)
 Phát hiện và tiêu hủy các cá thể đông lạnh động vật quý hiếm (18/04/2020)
 Toàn tỉnh trồng mới và trồng lại 2.500 ha rừng (12/04/2020)
 Đẩy mạnh công tác trồng cây, trồng rừng vụ xuân (31/03/2020)
 Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ góp phần phát triển bền vững rừng luồng (31/03/2020)
 Xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm lâm nghiệp (20/03/2020)
 Toàn tỉnh trồng được 1.067.089 cây phân tán và 966 ha rừng tập trung (09/03/2020)
 Công bố hiện trạng rừng tỉnh Thanh Hoá năm 2019 (02/03/2020)
 Đồng chí Hoàng Thị Yến - Phó giám đốc Sở tham dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý 2020 tại huyện Triệu Sơn (05/02/2020)
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281