Đăng nhập
 
 
   
    Số lượt truy cập
Hôm nay 30231
Hôm qua 85963
Tuần này 30231
Tháng này 1849921
Tất cả 61158033
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ tư, 14/05/2014
Sở Nông nghiệp & PTNT Thanh Hoá tổ chức Hội nghị giao ban công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng 4 tháng đầu năm 2014.

Ngày 09 tháng 5 năm 2014, Sở Nông nghiệp & PTNT Thanh Hoá tổ chức Hội nghị giao ban công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng 4 tháng đầu năm 2014. Đồng chí Lê Văn Đốc, Phó Giám đốc Sở chủ trì hội nghị; tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở, Trưởng đoàn chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Lát, Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Lâm nghiệp, phòng KHTC, Văn phòng Sở; Lãnh đạo các huyện Mường Lát, Lang Chánh, Triệu Sơn… và Giám đốc các Ban quản lý dự án Bảo vệ và Phát triển rừng, Dự án trồng rừng 147 trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe Chi cục Lâm nghiệp báo cáo, ýkiến của đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở, Trưởng đoàn chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Lát và ý kiến tham luận của Lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp, Lãnh đạo huyện Mường Lát, Giám đốc các Ban quản lý dự án trồng rừng; đồng chí Lê Văn Đốc, Phó Giám đốc Sở kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 4 THÁNG ĐẦU NĂM.

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm, trong 4 tháng đầu năm Sở Nông nghiệp&PTNT đãchỉ đạo kịp thời các đơn vị thực hiện kế hoạch trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng năm 2014; làm tốt công tác chuẩn bịhiện trường, chuẩn bị giốngvới 17,8 triệu cây giống lâm nghiệp các loại (9,0 triệu cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn đã được cấp GCN nguồn gốc lô của cây con). Tính đến ngày 30/4/2014 toàn tỉnh đã trồng mới được 2.259,9 ha/10.860ha, đạt 20,8% kế hoạch và 1,2 triệu cây phân tán các loại. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công lễ phát động Tết trồng cây cấp Quốc gia năm 2014; chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố ra quân hưởng ứng lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp xuân Giáp Ngọ và triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2014”, thực hiện trồng rừng thay thế theo Thông tư 24/2013/TT-BNNPTNT, cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất theo Thông tư 23/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp tiếp tục được nâng cao, ngay từ khâu vật liệu giống, sản xuất gieo ươm và cây giống xuất trồng rừng đã được kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Chủ động tham mưu trong việc triển khai thực hiện các dự án lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh như dự án phát triển ngành lâm nghiệp (WB3), dự án khôi phục và phát triển rừng phòng hộ dự án Jaica, dự án rừng và đồng bằng. Xây dựng đề cương, nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng nguyên liệu cho nhà máy chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt thực hiện.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như: Thời tiết đầu năm rét đậm kéo dài ảnh hưởng đến kế hoạch trồng rừng vụ Xuân; việc thiết kế, chuẩn bị hiện trường, cây giống trồng rừng ở một số đơn vị chưa được chủ động và thường xuyên; tiến độ trồng rừng vẫn chậm so với kế hoạch (20,8% kế hoạch cả năm). Kế hoạch trồng rừng chủ yếu tập trung trên địa bàn các huyện vùng cao, đặc biệt là huyện Mường Lát (chiếm 40% kế hoạch toàn tỉnh), thời vụ trồng rừng tập trung chủ yếu vào vụ Hè – Thu (bắt đầu từ tháng 6 – 9 dương lịch). Việc lập hồ sơ dự toán để ứng vốn, thanh toán của một số đơn vị còn chậm; chế độ báo cáo thống kê định kỳ chưa được thực hiện nghiêm túc. Vốn đầu tư cho phát triển lâm nghiệp ít, vốn trồng rừng sản xuất mới phân bổ 50 – 63% vốn lâm sinh, kế hoạch giao vốn chậm nên một số đơn vị còn lúng túng trong triển khai và chỉ đạo kế hoạch. Hiện trường trồng rừng ngày một cao, xa, diện tích nhỏ lẻ, điều kiện lập địa khó khăn và tập trung ở những vùng có trình độ dân trí thấp, cơ sở hạ tầng còn thấp kém nên công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện gặp rất nhiều khó khăn.

            II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2014.

1. Nhiệm vụ:

Tập chung chỉ đạo bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; chỉ đạo trồng rừng diện tích tối thiểu đạt 8.600 ha trở lên, góp phần hoàn thành kế hoạch cả năm 10.860 ha và chuẩn bị tốt các điều kiện cho thực hiện kế hoạch bảo vệ phát triển rừng năm 2015.

2. Giải pháp.

- Tăng cường chỉ đạo các dự án cơ sở khẩn trương hoàn thành công tác thiết kế, chuẩn bị hiện trường, cây giống đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch trồng rừng được giao; khẩn trương cân đối số cây giống còn thiếu, chủ động tổ chức gieo ươm hoặc ký hợp đồng mua cây giống với các đơn vị đã được Sở Nông nghiệp và PTNT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nắm bắt tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch ở cơ sở để giải quyết kịp thời những vấn đề tồn tại, vướng mắc.

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến kỹ thuật trồng rừng sản xuất, các mô hình sản xuất lâm nghiệp có hiệu quả để người dân học tập và áp dụng, đặc biệt người dân vùng xâu, vùng xa, dân trí và điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

- Tích cực và chủ động đấu mối với các Bộ, ngành trung ương để tăng cường các nguồn lực của các dự án: Bảo vệ và PT rừng, WB3, Jica2... để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của ngành lâm nghiệp. Cân đối, lồng ghép các nguồn vốn giao khoán bảo vệ rừng ngay từ đầu năm trên toàn bộ diện tích rừng đã được UBND tỉnh giao quản lý; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế các hạng mục lâm sinh, hợp đồng khoán làm cơ sở để thực hiện các thủ tục ứng vốn, giải ngân theo quy định.

- Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn chủ các chủ rừng, UBND các huyện thực hiện tốt công tác trồng rừng thay thế theo Thông tư 24/2013/TT-BNNPTNT, cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất theo Thông tư 23/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Tích cực và chủ động đấu mối với các Bộ, ngành trung ương để tăng cường các nguồn lực của các dự án: Bảo vệ và PT rừng, WB3, Jica2... để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của ngành lâm nghiệp. Cân đối, lồng ghép các nguồn vốn giao khoán bảo vệ rừng ngay từ đầu năm trên toàn bộ diện tích rừng đã được UBND tỉnh giao quản lý; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế các hạng mục lâm sinh, hợp đồng khoán làm cơ sở để thực hiện các thủ tục ứng vốn, giải ngân theo quy định.

- Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn chủ các chủ rừng, UBND các huyện thực hiện tốt công tác trồng rừng thay thế theo Thông tư 24/2013/TT-BNNPTNT, cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất theo Thông tư 23/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Nguồn tin: Chi cục Lâm nghiệp
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 27854


Theo dòng sự kiện:
 Đồng chí Lê Đức Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với UBND các huyện: Mường Lát và Bá Thước (30/10/19)
 Kiểm lâm Thanh Hóa chủ động làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019 (24/06/19)
 Chi cục Kiểm lâm công khai các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên trang thông tin điện tử (03/06/19)
 Đốt trước vật liệu cháy có kiểm soát dưới tán rừng Thông Cơ sở lý luận và thực tiễn làm giảm nguy cơ tiềm ẩn gây cháy rừng ở Thanh Hóa (09/05/19)
 Xã Mỹ Tân phối hợp thực hiện công tác bảo vệ rừng (06/05/19)
 Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức cuộc thi ảnh “Vì rừng xanh quê hương” (03/05/19)
 Quản lý hổ trên địa bàn huyện Thọ Xuân – Thanh Hóa (28/03/14)
 Công bố Quyết định thành lập Khu bảo tồn các loài Hạt trần quý hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa (28/03/14)
 Quyết định phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 (25/11/13)
 Hội nghị triển khai Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Chương trình hành động quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và Lễ ra mắt Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thanh Hoá (14/01/13)
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Lê Đức Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281