Chủ nhật, 01/04/2018
Hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

   Từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn thuộc Chương trình xây dựng NTM, những năm qua, hầu hết các địa phương trong tỉnh đã lựa chọn và xây dựng thành công nhiều mô hình sản xuất. Tuy nhiên, việc thực hiện các dự án vẫn còn một số bất cập và kết quả thiếu tính bền vững.

Mô hình chuyên canh rau xuất khẩu tại xã Định Bình, Yên Định.

   Năm 2017, UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí cho UBND các huyện, thị xã, thành phố và 11 đơn vị cấp tỉnh, gồm: Tỉnh đoàn; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5, Hội làm vườn và trang trại, Trung tâm PTNT, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KHKT chăn nuôi, Chi cục Kiểm lâm, Liên minh HTX, Hội Cựu chiến binh và Chi cục PTNT với tổng kinh phí là 37.296 tỷ đồng để thực hiện cácmô hình phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn.

   Từ nguồn kinh phí được giao, các địa phương và các đơn vị cấp tỉnh đã chủ động, tích cực tổ chức triển khai, thực hiện được 299 mô hình Phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn, trong đó có: 158 mô hình trồng trọt (chiếm 52,8%), 76 mô hình chăn nuôi (chiếm 25,4%), 30 mô hình thủy sản (chiếm 10%), 14 mô hình tổng hợp (chiếm 4,7%), 11 mô hình cơ giới hóa (chiếm 3,7%) và 10 mô hình liên kết (chiếm 3,4%). Từ nguồn kinh phí hỗ trợ, các địa phương, đơn vị đã huy động được trên 185,272 tỷ đồng (gấp 4,97 lần nguồn kinh phí hỗ trợ), với trên 9.678 tổ chức và cá nhân tham gia (bình quân 32,4 tổ chức, cá nhân tham gia/01 mô hình).

   Nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, như mô hình: trồng cây dược liệu kết hợp cây ăn quả ở xã Hoằng Quang (thành phố Thanh Hóa), trồng rau mầm ở xã Quảng Đại (TP Sầm Sơn), sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây trồng vụ đông ở xã Nga Thiện (Nga Sơn), sản xuất hoa trong nhà lưới ở xã Liên Lộc (Hậu Lộc), nuôi tôm thẻ chân trắng trên nền cát có phủ bạt tại xã Hoằng Hà (Hoằng Hóa), trồng dược liệu ở xã Thiệu Lý (Thiệu Hóa), trồng ngô biến đổi gen ở xã Định Hải, Yên Trường (Yên Định), trồng nấm linh chi ở xã Nông Trường (Triệu Sơn)...

    Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã lựa chọn mô hình theo hướng, đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất nông nghiệp và triển khai nhân rộng trên địa bàn, qua đó thay đổi tập quán canh tác, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn, như mô hình cơ giới hóa đồng bộ ở các xã: Phong Lộc (Hậu Lộc), Cẩm Ngọc, Cẩm Giang, Cẩm Tân, Cẩm Yên (Cẩm Thủy); sản xuất mạ khay ở Xuân Lập, Xuân Trường, Xuân Lam, Xuân Lai (Thọ Xuân); sản xuất mạ khay, máy cấy tại Cán Khê, Yên Thọ, Mậu Lâm, Phượng Nghi (Như Thanh).

    Việc liên kết sản xuất, lồng ghép các nguồn vốn đã được quan tâm, điển hình như mô hình: cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tại Hà Sơn, Hà Toại, Hà Thái, Hà Lai; trồng rau an toàn ở Nga Yên, Nga Thành (Nga Sơn); tích tụ ruộng đất để tổ chức sản xuất ở Thiệu Hợp (Thiệu Hóa); mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm (rau, củ, quả) cho 5 HTX: HTX  dịch vụ nông nghiệp Nga Yên (Nga Sơn); HTX cơ giới hóa đồng bộ Đông Tiến (Đông Sơn); HTX nông sản hữu cơ Trúc Phương (Như Thanh); HTX DVNN Hoàng Giang (Nông Cống); HTX DV&NT Thủy sản Quảng Chính (Quảng Xương) do Liên minh HTX thực hiện, đã bước đầu tạo điểm sáng trong việc liên kết chuỗi giá trị sản phẩm, phát huy lợi thế của từng loại hình HTX trong chuỗi liên kết, sản xuất, thu gom, tiêu thụ sản phẩm của các thành viên liên hiệp, quảng bá sản phẩm, đưa sản phẩm đến thị trường trong và ngoài tỉnh.

   Từ năm 2012 đến nay, hàng năm UBND tỉnh bố trí vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã xây dựng NTM với mức từ 24 đến gần 120triệu đồng/xã/năm (ưu tiên các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn) và giao UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị cấp tỉnh lựa chọn các mô hình theo hướng tập trung, không dàn trải gắn với đề án tái cơ cấu của ngành Nông nghiệp để thực hiện hiệu quả. Nhờ làm tốt khâu chọn điểm, chọn hộ và chọn mô hình thực hiện, nên người dân tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, từng bước thay đổi phương thức theo hướng chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang hàng hoá tập trung, gắn với bao tiêu sản phẩm. Vì vậy, các xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2012-2017 hiện có thu nhập bình quân đầu người từ 30-35triệu đồng/năm.

    Tuy nhiên, việc hỗ trợ và thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất vẫn còn hạn chế, thiếu bền vững. Điển hình là tình trạng chia nhỏ vốn để thực hiện cùng lúc nhiều mô hình. Theo định hướng của tỉnh, các địa phương chỉ nên chọn một số mô hình hỗ trợ sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương, nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, hầu hết các địa phương lại “rập khuôn”, thực hiện mô hình dàn trải ở các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi  và thủy sản đơn giản, chưa đầu tư áp dụng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ cao, nên dù hiệu quả, mô hình cũng chưa đảm bảo tính bền vững.

    Nguyên nhân một phần là do việc phân bổ nguồn vốn hỗ trợ còn chậm, nhiều địa phương lại thiếu quy hoạch sản xuất cụ thể, chưa xác định được sản phẩm chủ lực để có hướng đầu tư cũng như bị động trong việc lựa chọn, bố trí danh mục mô hình thực hiện. Hơn nữa, chính quyền một số địa phương thực hiện dàn trải, nên mới rơi vào cảnh “hết vốn hỗ trợ là mô hình cũng hết”. Khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh nên phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất ưu tiên thực hiện giai đoạn 2018-2020 trên cơ sở đề xuất của các địa phương và rà soát của các ban, ngành cấp tỉnh; không phân bổ vốn hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng đồng đều, dàn trải mà ưu tiên cho những địa phương mạnh dạn đầu tư thực hiện những mô hình hiệu quả theo chuỗi giá trị, gắn với áp dụng tiến bộ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm.

    Đối với các địa phương, cần nghiên cứu kỹ các nội dung và triển khai thực hiện Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan,để lựa chọn danh mục dự án thực hiện giai đoạn 2018-2020 báo cáo UBND tỉnh.Căn cứ để đánh giá, lựa chọn các dự án đó là, thực trạng và điều kiện về sản xuất, đặc biệt là về định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp; khả năng về tổ chức sản xuất và tiềm năng của sản phẩm; tiềm năng về thị trường, khả năng về hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập; khả năng và năng lực của tác nhân thị trường; mức độ tác động đến môi trường, sức khỏe con người;lựa chọn các mô hình cần quan tâm đến vấn đề liên kết các khâu từ đầu vào, sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo tính bền vững của các mô hình./.

Nguồn tin: Hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 7671


Theo dòng sự kiện:
 Hiệu quả phối hợp bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững (01/04/18)
 Khấp khởi Piềng Mòn (01/04/18)
 Xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa, những kết quả nổi bật và một số bài học kinh nghiệm  (01/04/18)
 Mô hình nuôi dê ngoại sinh sản ở xã Nga Phú (01/04/18)
 Xuân Hòa vững tin sớm trở thành xã NTM kiểu mẫu (01/04/18)
 Phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong xây dựng NTM (01/04/18)
 Huyện Tĩnh Gia xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sản xuất (01/04/18)
 Thành Trực: Nỗ lực vượt khó xây dựng NTM (01/04/18)
 Vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng NTM (01/04/18)
  Nhiều cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới (01/04/18)


Các tin khác:
 Công an tỉnh chung sức xây dựng NTM (28/03/2018)
 Công an tỉnh chung sức xây dựng NTM (28/03/2018)
 Dấu ấn sinh viên tình nguyện xây dựng NTM  (28/03/2018)
 Phát triển mỗi xã một sản phẩm (28/03/2018)
 Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp xây dựng NTM trong giai đoạn mới (28/03/2018)
 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới (28/03/2018)
 Thí điểm xây dựng thôn NTM kiểu mẫu tại Bái Sơn, xã Hà Tiến (28/03/2018)
 Gameshow truyền hình “Nhà nông tài giỏi”: Giải pháp tuyên truyền đẩy mạnh xây dựng NTM (28/03/2018)
 Hân hoan Mùa Xuân (28/03/2018)
 Quê hương sâu nặng nghĩa tình (28/03/2018)
    Đăng nhập
 
 
   
    Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?


    Văn bản phát hành
STTSố hiệuNgày ban hànhTrích yếuThể loạiTải về
1 . 4567/SNN&PTNT-NTTS 21/11/2019 Đăng ký giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống tôm sú, tôm thẻ chân trắng Công văn
2 . 4569/SNN&PTNT-KHTC 21/11/2019 Bố trí vốn và gia hạn thời gian thi công gói thầu số 8: Xây dựng công trình đê, kè biển xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa Công văn
3 . 4550/SNN&PTNT-KHTC 21/11/2019 Tham gia ý kiến về việc bổ sung danh mục công trình của Công ty TNHH MTV Sông Chu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác Công văn
4 . 4566/SNN&PTNT-ĐĐ 21/11/2019 Báo cáo tình hình khắc phục hậu quả của đợt mưa, lũ từ ngày 28 đến 31/8/2018 và ảnh hưởng của bão số 3 năm 2019 gây ra trên địa bàn tỉnh Công văn
5 . 4565/SNN&PTNT-TTr 21/11/2019 Góp ý dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của phần mềm tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tỉnh Thanh Hóa” Công văn
6 . 4563/SNN&PTNT-TL 21/11/2019 Đề nghị tiếp tục giao vốn các dự án cấp bách các hồ chứa do ảnh hưởng bão, lũ năm 2017 và 2018 Công văn
7 . 4560/SNN&PTNT-XDCT 21/11/2019 Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng Công văn
8 . 4558/SNN&PTNT-KHTC 21/11/2019 Tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc Viện Nông nghiệp Thanh Hóa. Công văn
9 . 4556/SNN&PTNT-KHTC 21/11/2019 Tham gia ý kiến về đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy may, phòng trưng bày, giới thiệu bán sản phẩm may mặc tại xã Luận Thành, huyện Thường Xuân của Công ty CP tập đoàn Hồ Gươm Công văn
10 . 4555/SNN&PTNT-KHTC 21/11/2019 Tham gia ý kiến về đề nghị thuê đất giai đoạn 1 dự án Hệ thống cấp nước sạch liên xã Thiệu Hợp, Thiệu Duy, Thiệu Thịnh, Thiệu Quang, Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa Công văn
12345678910...
    Thông báo
    Chuyên mục
Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Lê Đức Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281