Đăng nhập
 
 
   
    Số lượt truy cập
Hôm nay 30133
Hôm qua 51669
Tuần này 360662
Tháng này 2439688
Tất cả 143991448
Browser   (Today) Chi tiết >>
Chủ nhật, 19/06/2022
Thông tin Quy hoạch, VBPL, VBHD của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông

Số hiệu

Nội dung

Link tải

742/QĐ-UB

Thành lập Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông

Xem ND

856/QĐ-UB

Về việc thành lập các Hạt Kiểm lâm: Pù Hu, Pù Luông, Xuân Liên trực thuộc các Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên, thuộc Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa 

Xem ND

1396/QĐ-UBND

Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông

Xem ND

432/QĐ-SNN&PTNT

Về việc quy định nhiệm vụ các Phòng; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hạt Kiểm lâm thuộc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông

Xem ND

3392/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Phương án bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiênPù Luông, giai đoạn 2021-2030

Xem ND

2060/QĐ-UBND

Về việc phân cấp Vườn quốc gia Bến En, và chuyển giao các Khu bảo tồn: Pù Hu, Pù Luông, Xuân Liên trực thuộc Chi cục Kiểm lâm về trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

Xem ND

1013/QĐ-UBND

Thành lập Trung tâm bảo tồn, phát triển sinh vật và Dịch vụ môi trường rừng Pù Luông, trực thuộc Ban Quản lý Khu BTTN Pù Luông

Xem ND

1097/QĐ-UBND

Công nhận Khu du lịch cấp tỉnh Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, huyện Bá Thước và huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Xem ND

 

Nguồn tin: Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 3674


Các tin khác:
 Thông tin Quy hoạch, VBPL, VBHD của Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (14/06/2022)