Số lượt truy cập
Hôm nay 8713
Hôm qua 35121
Tuần này 43834
Tháng này 3271645
Tất cả 189412466
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ tư, 29/09/2021
CÔNG ĐOÀN NGÀNH NN&PTNT VỚI PHONG TRÀO THI ĐUA CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Người dạy: “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới”. Thực tế đã minh chứng, trong tiến trình cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước thực sự đã trở thành động lực, tiếp thêm sức mạnh và là biện pháp quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ chính trị đặt ra trong từng thời kỳ cách mạng Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng Chính phủ đã phát động Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tham gia chung tay, góp sức xây dựng nông thôn trù phú, ấm no, văn minh, hiện đại, giàu đẹp, giữ vững bản sắc và an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nguyễn Đình Xứng trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM cho huyện Thọ Xuân

Từ phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ phát động, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu”. Sau 11 năm thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, khu vực nông thôn Thanh Hóa đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, diện mạo nông thôn được đổi mới khang trang, Sáng – Xanh - Sạch - Đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 332 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 890 thôn/bản đạt chuẩn nông thôn mới, 88 thôn/bản nông thôn mới kiểu mẫu; có 120 sản phẩm OCOP (1 sản phẩm 5 sao), được Ban chỉ đạo các chương trình MTQG Trung ương đánh giá là tỉnh có thành tích trong tốp đầu của cả nước. Với kết quả đạt được, Thanh Hóa vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba.

Kết quả đạt được nêu trên là biểu hiện sinh động nhất về sự chung sức của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó có đóng góp to lớn của đoàn viên, CNVCLĐ Công đoàn Thanh Hóa nói chung và CNVCLĐ ngành Nông nghiệp và PTNT nói riêng.

Trong thực hiện nhiệm vụ, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT đã lãnh, chỉ đạo công đoàn cơ sở, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao vai trò, trách nhiệm, thực hiện thật tốt công tác phối hợp với chuyên môn, phát động nhiều phong trào thi đua chung sức xây dựng Nông thôn mới (NTM) trong toàn ngành vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành nông nghiệp, vừa thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực chương trình xây dựng NTM, tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh kịp thời ban hành các văn bn, cơ chế chính sách để tổ chức triển khai chương trình. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách, các cách làm hay, mô hình hiệu quả, những nét đẹp về đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội ở các đa phương, kịp thời nêu gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới,… Chú trọng phát động các công đoàn cơ sở, đoàn viên CNVCLĐ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua Chung sức xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Hàng năm Giám đốc Sở và Ban Thường vụ Công đoàn ngành phân công các đơn vị trong ngành theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ các xã, thôn, bản xây dựng NTM. Đến nay các Công đoàn cơ sở trong ngành đã phối hợp với chuyên môn giúp đỡ được 71 xã, 21 thôn, bản đạt chuẩn NTM; hỗ trợ trực tiếp cho các địa phương với tổng số tiền mặt trên 1 tỷ đồng và hỗ trợ lồng ghép với các Chương trình, dự án hàng chục tỷ đồng; ngoài ra còn giúp đỡ bằng hiện vật, vật tư thiết yếu, cây xanh, lúa giống…tập huấn và chuyển giao các ứng dụng KH-KT vào sản xuất, trồng rừng, cải tạo vườn tạp,... Qua phong trào thi đua, đã tạo dựng được hình ảnh đậm nét về sự tiên phong, sâu sát thực tế, gắn bó của đoàn viên, CNVCLĐ với nông nghiệp, trách nhiệm với nông thôn và tri ân, gần gũi với nông dân, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh ghi nhận và đánh giá cao,...

Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT tiếp tục làm tốt một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. Kịp thời phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, mô hình mới; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào thi đua, tạo sự lan toả trong nhân dân, cộng đồng, xã hội.

2. Đổi mới nội dung, phương thức phong trào nhằm huy động đông đảo các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng; vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách để thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả cao hơn.

3. Rà soát, hoàn thiện, tham mưu các cơ chế, chính sách để duy trì phong trào; chủ động ban hành các cơ chế, chính sách mới, các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình đồng bộ và phù hợp với điều kiện triển khai thực tế.

4. Tham mưu, điều phối, tổ chức tốt phong trào thi đua đối với các địa phương đạt chuẩn cần tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đối với các địa phương đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo chất lượng, thực chất, không chạy theo thành tích; quan tâm đẩy mạnh phong trào ở các địa phương còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, phấn đấu không còn huyện trắng xã nông thôn mới, góp phần vào thành công chung của Chương trình xây dựng nông thôn mới trên quê hương Thanh Hóa./.


Nguồn tin: Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Tỉnh Thanh Hóa,   Tác giả: Mai Đức Hưng
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 24638


Các tin khác:
 Hướng dẫn Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở  (23/11/2015)
    Đăng nhập
 
 
   

Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281


Chung nhan Tin Nhiem Mang