Đăng nhập
 
 
   
    Số lượt truy cập
Hôm nay 66123
Hôm qua 63998
Tuần này 599905
Tháng này 3870281
Tất cả 169834991
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ tư, 06/07/2022
Chi cục Kiểm lâm tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Kiểm lâm 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Sáng ngày 04/7/2022, Chi cục Kiểm lâm tổ chức hội nghị sơ kết công tác Kiểm lâm 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Mai Hữu Phúc - Chi cục trưởng, chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Chi cục, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn Chi cục, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Đội trưởng Đội KLCĐ&PCCCR

Sáu tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, bất lợi như đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh vào những tháng đầu năm, biên chế thiếu với số lượng lớn trong khi kinh phí đầu tư cho ngành lâm nghiệp rất hạn chế, song Chi cục Kiểm lâm đã chủ động, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT để chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ ngay từ đầu năm, trọng tâm là 03 nhóm nhiệm vụ (nhiệm vụ thường xuyên, đột phá và tập trung giải quyết các điểm nghẽn), trong đó dự báo và đánh giá sát tình hình, tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy, chính quyền cơ sở, các ban ngành, đơn vị có liên quan cũng như sự đồng hành của các doanh nghiệp và sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, khu vực miền núi, vì vậy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm khá tích cực, các chỉ tiêu được giao cơ bản đạt và vượt kế hoạch, một số kết quả nổi bật là:

- An ninh rừng tiếp tục được giữ ổn định, không để xảy ra các điểm nóng; các vụ việc phát sinh đều được phát hiện, xử lý kịp thời, theo đúng quy định, trong đó số vụ vi phạm tại gốc giảm 20,93%, khối lượng gỗ bị thiệt hại giảm 19,43%, diện tích rừng bị thiệt hại giảm 12,14% so với cùng kỳ năm 2021.

- Kiểm soát tốt các nguy cơ gây cháy rừng, phát dọn và đốt trước vật liệu cháy dưới tán rừng được 654,1 ha; xây dựng mới và tu sửa đưng băng cản lửa được 53,4 km; tổ chức 03 cuộc diễn tập CCR; quản lý, vận hành có hiệu quả 11 Camera quan sát, phát hiện sớm cháy rừng tại các vùng trọng điểm; cùng với nhiều giải pháp khác đã góp phần thực hiện tốt công tác PCCCR, không để xảy ra cháy rừng.

- Các điểm nghẽn trong lĩnh vực lâm nghiệp đang được tham mưu, giải quyết có hiệu quả, theo đúng trình tự, quy định của pháp luật; các chuyên đề tạo đột phá được đơn vị tập trung chỉ đạo, tham mưu thực hiện, coi đây là điểm nhấn của ngành lâm nghiệp trong năm 2022 và bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực.

- Công tác quản lý rừng được thực hiện có hiệu quả; đã tham mưu thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với tổng diện tích 408,702 ha rừng trồng theo đúng quy định, không để xảy ra vi phạm; tham mưu xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định trình tự, thủ tục ủy quyền cho HĐND tỉnh Thanh Hóa quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tạo hành lang pháp lý quan trọng trong triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

- Công tác sử dụng rừng, phát triển rừng được triển khai thực hiện tốt và cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra; việc liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và cấp chứng chỉ rừng FSC tăng 01 huyện, 1647,77 ha và 1.166 hộ so với năm 2021; tham mưu, trình phê duyệt đơn giá trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh; việc sử dụng giống chất lượng cao, giống nuôi cấy mô được thúc đẩy.

- Tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức nhiều hội nghị quan trọng với TT Huyện ủy, UBND các huyện về công tác Lâm nghiệp như: Với huyện Quan Sơn về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; huyện Mường Lát về đánh giá thực trạng, đề xuất định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Bên cạnh đó, Chi cục cũng đã tổ chức nhiều hội nghị làm việc với TT Huyện ủy, UBND các huyện để bàn các giải pháp trong công tác bảo vệ rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

- Công tác bảo tồn thiên nhiên, tổ chức xây dựng lực lượng, tài chính kế toán, các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác được triển khai thực hiện theo kế hoạch; ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong lâm nghiệp được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương hành chính, đoàn kết trong toàn ngành được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, toàn ngành đã nhận diện những tồn tại hạn chế như: An ninh rừng tại một số khu vực trọng điểm chưa thực sự ổn định bền vững, hành vi khai thác, xâm lấn rừng trái pháp luật xảy ra ở một số huyện còn giàu tài nguyên, có vụ việc phải khởi tố hình sự; việc chỉ đạo, xử lý một số vụ việc tại một số đơn vị cơ sở còn chậm, tính quyết liệt chưa cao; tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn còn chậm; công tác tham mưu cho lãnh đạo Chi cục của Phòng chuyên môn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương của Hạt Kiểm lâm, Kiểm lâm địa bàn có việc, có thời điểm hiệu quả chưa cao, chưa có nét mới mang tính đột phá; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, chấp hành chỉ đạo của Chi cục, chế độ thông tin báo cáo ở một số đơn vị Kiểm lâm cơ sở có thời điểm chưa nghiêm. Hội nghị đã tập trung phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Mai Hữu Phúc - Chi cục trưởng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của toàn ngành trong 6 tháng đầu năm; nhờ phát huy tốt truyền thống đoàn kết nội bộ cùng sự quyết tâm, nỗ lực của mỗi cán bộ, công chức, viên chức Kiểm lâm, toàn ngành đã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Chi cục trưởng yêu cầu Trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị cơ sở bám sát phương châm của Chi cục Kiểm lâm năm 2022 Đoàn kết - Kỷ cương - Nâng cao năng lực - Đổi mới sáng tạo, kiên định thực hiện tốt mục tiêu quản lý, bảo vệ, sử dụng, phát triển bền vững tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh” để cụ thể hóa thành các biện pháp, giải pháp và chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt trong thời gian tới, tập trung thực hiện tốt 06 nhiệm vụ chung, 06 nhiệm vụ cụ thể đối với từng lĩnh vực đã nêu trong báo cáo, bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Trên cơ sở những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra tại hội nghị, các phòng chuyên môn, đơn vị cơ sở chủ động, tự giác nhận diện những tồn tại, hạn chế của phòng, đơn vị mình để nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian sớm nhất, tuyệt đối không để những tồn tại, hạn chế kéo dài, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ và kỷ luật, kỷ cương của ngành.

2. Tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022, những công việc còn lại trong 6 tháng cuối năm để tham mưu, tổ chức thực hiện; xác định những khó khăn để chủ động thích ứng và có giải pháp phù hợp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; với những việc khó, phức tạp, cần được bàn bạc, thảo luận kỹ trong tập thể lãnh đạo phòng, đơn vị để giải quyết; trường hợp cần thiết, các nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo lãnh đạo Chi cục biết để chỉ đạo.

3. Tập trung triển khai, thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác QLBVR, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. Trong đó tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt công tác PCCCR trong những tháng cao điểm nắng nóng; thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiểm soát, duy trì trật tự an ninh rừng trên địa bàn tỉnh.

4. Tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý rừng, đặc biệt là quản lý ranh giới, loại đất loại rừng, theo dõi diễn biến rừng, quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; tích cực nghiên cứu để tham mưu thực hiện việc làm giàu rừng, trồng bổ sung đối với diện tích rừng tự nhiên có chất lượng thấp, coi đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

5. Xác định rõ và làm tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu phòng chuyên môn, đơn vị cơ sở trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác chỉ đạo điều hành và kiểm tra giám sát từ Chi cục đến các đơn vị cơ sở, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại địa bàn cơ sở, đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm.

6. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc chấp hành chế độ công tác và trong khi thi hành công vụ; quan tâm xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp, cải thiện chất lượng, điều kiện làm việc của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ Kiểm lâm địa bàn.

7. Toàn lực lượng tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 - 21/5/2023) sau khi Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện./.

Hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Mai Hữu Phúc - Chi cục trưởng phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị


Nguồn tin: Chi cục Kiểm lâm,   Tác giả: Trương Trọng Hòa
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 10630


Các tin khác:
 Đoàn Thanh niên VQG Bến En ra quân “Phát động đợt cao điểm tuyên truyền toàn dân tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng” tại xã Xuân Thái, huyện Như Thanh (28/06/2022)
 Bảo tồn thành công 3 loài lan quý hiếm (19/06/2022)
 Đoàn Thanh niên VQG Bến En ra quân “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” tại xã Bình Lương, huyện Như Xuân (12/06/2022)
 Thăm “Thần Mộc” tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (26/05/2022)
 HỘI NGHỊ SƠ KẾT 01 NĂM THỰC HIỆN DỰ ÁN “Tăng cường và phát triển năng lực hành động cho phụ nữ dân tộc thiểu số nhằm phát triển sinh kế và quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, huyện Bá Thước” do tổ chức GRET (23/05/2022)
 Vườn Quốc gia Bến En tập huấn cho Lực lượng Kiểm lâm về thực thi pháp luật QLBVR, công tác kiểm tra xử lý vi phạm; công tác điều tra giám sát đa dạng sinh học (13/04/2022)
 Tập huấn sử dụng phần mềm Smart phone phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng tại Khu BTTN Xuân Liên (04/04/2022)
 Ngày quốc tế về rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (23/03/2022)
 Tổng kết công tác quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (17/03/2022)
 Ngăn chặn buôn lậu lâm sản và bảo vệ rừng trên địa bàn các huyện miền núi (13/03/2022)

Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281


Chung nhan Tin Nhiem Mang