Đăng nhập
 
 
   
    Số lượt truy cập
Hôm nay 61850
Hôm qua 128298
Tuần này 277173
Tháng này 556054
Tất cả 139333313
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ hai, 12/07/2021
Bản tin Dự báo ngư trường tháng 7 năm 2021

Tiếp nhận thông tin của Tổng cục thủy sản; Viện nghiên cứu hải sản Hải Phòng, Chi cục Thủy sản Thanh Hóa xây dựng bản tin dự báo ngư trường khai thác tháng 7 năm 2021 cho các nghề lưới Vây, lưới Rê và ngư trường khai thác cá nổi nhỏ, thông báo đến bà con ngư dân khai thác hải sản tại các ngư trường khai thác ở vùng biển Vịnh Bộ, vùng biển Hoàng Sa và giữa Biển Đông.

Việc cung cấp thông tin dự báo ngư trường đã bổ sung thêm một kênh thông tin để ngư dân lựa chọn, tìm kiếm ngư trường khai thác góp phần nâng cao hiệu quả của mỗi chuyến biển. Đồng thời, dựa vào bản đồ Bản tin dự báo ngư trường, ngư dân có thể xác định được tọa độ để không vi phạm vùng biển khai thác theo quy định của Luật thủy sản 2017, không vi phạm lãnh hải của nước ngoài khi tham gia khai thác thủy sản.

Ngư trường chính được dự báo khai thác hiệu quả trong tháng 7 cụ thể như sau:
I. Ngư trường Vịnh bắc bộ

 1. Ngư trường khai thác cá nổi nhỏ:

- Khu vực có khả năng khai thác cao: Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình:

+ Khu vực ven bờ Thái Bình – Nam Đnh, có vĩ độ bắc từ 20°00’N – 20°30’N, kinh đ đông từ 106°30’E - 107°00’E.

+ Khu vực phía Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ, có vĩ độ bắc từ 19°30’N – 20°00’N, kinh đđông từ 107°00’E - 107°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18°00’N – 19°30’N, kinh đ đông từ 106°30’E - 107°00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác thấp

+ Khu vực phía nam quần đo Long Châu, có vĩ đ bắc t 20°00’N – 20°30’N, kinh đ đông từ 107°00’E - 107°30’E.

+ Khu vực có vĩ đ bắc t 19°30’N – 20°00’N, kinh đ đông từ 106°30’E - 107°00’E.

+ Khu vực ven bờ Thanh Hóa – Nghệ An, có vĩ đ bắc t 18°30’N – 19°30’N, kinh đ đông từ 106°00’E - 106°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17°00’N – 18°30’N, kinh đ đông từ 107°00’E - 107°30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17°00’N – 17°30’N, kinh đ đông từ 107°30’E - 108°30’E.

2. Đối với nghề lưới Vây:

- Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ):

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 20o00’N – 20o30’N, kinh đ đông từ 106o30’E - 107o00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (100 – 1.000kg/mẻ)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 20o00’N – 21o00’N, kinh đ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o30’N – 20o00’N, kinh đ đông từ 106o30’E - 107o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 19o30’N, kinh đ đông từ 106o00’E - 107o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’N – 18o30’N, kinh đ đông từ 106o30’E - 107o00’E.

3. Đối với nghề lưới Rê:

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới: Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 – 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ đ bắc từ 19o30’N – 20o30’N, kinh đ đông từ 106o30’E - 107o30’E.

+ Khu vực có vĩ đ bắc từ 17o00’N – 17o30’N, kinh đ đông từ 107o00’E - 107o30’E.

II. Vùng biển Trung bộ, quần đảo Hoàng Sa và giữa Biển Đông
1. Ngư trường khai thác cá nổi nhỏ:

- Khu vực có khả năng khai thác cao: không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác ưc đạt trung bình

+ Khu vực ven bờ từ Đà Nng, có vĩ đ bắc từ 16°00’N – 16°30’N, kinh đ đông từ 108°30’E - 109°00’E.

+ Khu vực có vĩ đ bắc t 13°30’N – 14°30’N, kinh đ đông từ 110°30’E - 111°00’E.

+ Khu vực có vĩ đ bắc t 12°30’N – 13°30’N, kinh đ đông từ 110°00’E - 111°00’E.

+ Khu vực có vĩ đ bắc từ 11°30’N – 12°00’N, kinh đ đông từ 109°30’E - 110°30’E.

+ Khu vực có vĩ đ bắc t 11°00’N – 12°30’N, kinh đ đông từ 110°30’E - 111°00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác thấp

+ Khu vực ngoài khơi Đà Nng, có vĩ đ bắc t 16°30’N – 17°00’N, kinh đ đông từ 107°30’E - 109°00’E.

+ Khu vực đo Cù Lao Chàm, có vĩ đ bắc t 15°30’N – 16°00’N, kinh đ đông từ 108°30’E - 109°30’E.

+ Khu vực có vĩ đ bắc t 13°30’N – 14°30’N, kinh đ đông từ 109°30’E - 110°30’E.

+ Khu vực có vĩ đ bắc t 12°30’N – 13°30’N, kinh đ đông từ 109°30’E - 110°00’E.

+ Khu vực có vĩ đ bắc t 12°00’N – 12°30’N, kinh đ đông từ 109°30’E - 110°30’E.

+ Khu vực có vĩ đ bắc t 11°00’N – 11°30’N, kinh đ đông từ 109°00’E - 110°30’E.

2. Đối với nghề lưới Vây:

- Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ): Không xuất hiện.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (100 – 1.000kg/mẻ)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’N – 14o00’N, kinh đ đông từ 110o00’E - 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’N – 12o30’N, kinh đ đông từ 109o30’E - 112o00’E.

2. Đối với nghề lưới Rê:

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

+ Khu vực có vĩ đ bắc từ 11o30’N – 12o00’N, kinh đ đông từ 109o30’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ đ bắc từ 12o30’N – 13o00’N, kinh đ đông từ 109o30’E - 110o00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác ưc đạt trung bình (20 – 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ đ bắc từ 13o30’N – 14o30’N, kinh đ đông từ 112o00’E - 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ đ bắc từ 12o30’N – 14o00’N, kinh đ đông từ 113o30’E - 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ đ bắc từ 13o30’N – 14o00’N, kinh đ đông từ 111o00’E - 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ đ bắc từ 12o30’N – 13o30’N, kinh đ đông từ 110o00’E - 112o30’E.

Để nắm bắt thông tin về ngư trường, các tổ chức, ngư dân có thể xem trên Website của Tổng cục Thủy sản http:/www.fistenet.gov.vn, website của Viện nghiên cứu Hải sản http:/www.rimf.org.vn và  website của Sở Nông nghiệp và PTNT

http://snnptnt.thanhhoa.gov.vn.
Nguồn tin: Chi cục Thủy sản Thanh Hóa
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 21815


Các tin khác:
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu huyện Nga Sơn và Hà Trung chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới (08/07/2021)
 Lãnh đạo Sở NN&PTNT kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại thị xã Nghi Sơn (23/06/2021)
 Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021 (19/06/2021)
 Công điện khẩn về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông (12/06/2021)
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sạt lở kè hướng dòng Trạm bơm Hoằng Khánh (30/05/2021)
 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 (27/05/2021)
 Hiệu quả từ những cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp (24/05/2021)
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang làm việc tại huyện Mường Lát (19/05/2021)
 Danh sách tàu cá tỉnh Thanh Hóa không còn khả năng hoạt động, hư hỏng, giải bản, nằm bờ,…  (13/05/2021)
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nghe dự thảo chương trình, đề án về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (07/05/2021)
n quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281